Menu
 zpět

Předškoláci

Předškolní děti ve věku od tří do šesti let disponují mimořádnými schopnostmi pro vstřebávání informací. Maria Montessori si všimla, že děti v této fázi života absorbují informace z okolního prostředí bez sebemenšího úsilí. Abychom využili této jejich přirozené schopnosti porozumět světu prostřednictvím aktivní činnosti, smyslových požitků a vlastních prožitků, jsou montessoriovské předškolní třídy velmi pečlivě připraveny tak, aby dětem nabízely konkrétní, praktické a na učiteli nezávislé pomůcky, s nimiž mohou děti samostatně pracovat. Tyto materiály slouží k tomu, aby děti pochopily abstraktnější pojmy, které by se v tradičních podmínkách buď musely naučit nazpaměť, nebo by je zkrátka musely akceptovat. Speciálně vyškolení učitelé zajišťují vedení a výuku, seznamují děti s širokou škálou aktivit a zároveň každému z nich dávají prostor věnovat se svým osobním zájmům a postupovat tak dle tempa každého jednotlivého dítěte. Tímto způsobem si předškoláci utváří pevné základy, na nichž budou později stavět všechny své další poznatky a vědomosti.

Výuka matematiky pomocí pomůcek v Montessori mateřské škole

V ideálním případě dítě nastoupí do předškolní třídy ve třech letech a ve stejném prostředí zůstane i další tři roky. Děti mohou dle libosti prozkoumávat různé materiály a kdykoli požádat učitele o příslušnou lekci. Věkově smíšené třídy dětem umožňují učit se svým vlastním, a nikoli jednotným tempem, které bylo stanoveno jako vhodné pro jejich biologický věk. Vůdčí schopnosti se v tomto prostředí vyvíjí zcela přirozeně. 

Předškolní program dětem umožňuje získat bohaté praktické zkušenosti s materiály speciálně navrženými pro výuku matematiky, jazyka, smyslové výchovy, aktivit z oblasti praktického života, výtvarné výchovy, přírodních věd a geografie. I během odpoledního programu, který obsahuje například vyprávění příběhů, hraní her, zpívání českých písniček a další aktivity zprostředkovávající dětem českou kulturu, zůstáváme věrni filozofii a metodě Montessori.

Po dokončení tříletého předškolního cyklu (odpovídajícího tradiční mateřské škole) dokáže většina dětí číst, sčítat a odčítat bez pomoci počitadla či jiných pomůcek a pracovat na zadaném úkolu jak samostatně, tak ve skupině. Zároveň jsou předškoláci schopni fungovat jako týmoví hráči nebo naopak vést skupinu svých vrstevníků a mladších kamarádů a bez problémů se soustředit a dokončit celý sled složitých úkonů. 

Tím, že se děti při plnění jednotlivých úkolů rozhodují a provádí koordinované pohyby, učí se samostatnosti a sebeovládání. Postupně se rozvíjí jejich pozorovací schopnosti a samy zjišťují, jak přistupovat k řešení problémů. Jelikož si vše mohou osahat, vyzkoušet a prozkoumat, začnou postupně přecházet od konkrétního k abstraktnímu, což je vynikající přípravou pro náročnější studium na naší základní škole. 

Kdo je předškolák?

V období od tří do šesti let se děti vyvíjejí naprosto překotným způsobem a projevují obrovský zájem o okolní svět. Jsou poháněny nezdolnou touhou poznávat a zkoumat a dychtivě prosazují svou nově nalezenou nezávislost. Učí se prostřednictvím interakce se svým okolím – bádají, budují a experimentují, všechno si musí prolézt, osahat a pokud možno udělat samy.

Montessori třída mateřské školy

Ačkoli si ještě řada dětí v tomto věku nejraději hraje sama v přítomnosti ostatních, všechny se pomalu začínají začleňovat do společnosti – učí se chápat pocity své i druhých a zvládat práci a hru ve skupině. Fascinuje je jazyk a názvy věcí, velmi zdatně komunikují s okolím a bouřlivě rozvíjejí svou slovní zásobu – nová slova se dokážou učit doslova po tisících. 

Dr. Montessori toto období nazvala fází absorbující mysli. Všimla si, že děti do šesti let nasávají informace ze svého okolí bez sebemenšího úsilí. V této důležité vývojové etapě se utvářejí základy osobnosti dítěte, jeho studijních schopností i dalšího rozvoje. 

Stejně jako u všech ostatních stádií dětského vývoje vypozorovala Dr. Montessori i v tomto věku senzitivní fáze, neboli citlivá období. V jejich průběhu je dítě silně motivováno naučit se a pochopit určité aspekty okolního světa, mezi něž mohou patřit například pohybové schopnosti, čtení a psaní, matematické úkony, hudba, zdvořilostní chování a mnoho dalších. Výuka v montessoriovských třídách by měla každému dítěti poskytnout prostor k tomu, aby mohl svobodně pracovat a studovat a věnovat se svým zájmům a přirozeným potřebám. 

Prostředí tříd našeho předškolního programu je nejen krásné a příjemné, ale především dokonale připravené na to, aby zaujalo a zaměstnalo tělo i mysl malého dítěte. Děti zde pracují samostatně, v malých skupinkách vedených učitelem nebo s mladšími či staršími spolužáky. Zkušení učitelé pro ně vytváří nekonečné množství příležitostí k poznávání, zkoumání a navazovaní vztahů s okolím.

NAPLÁNOVAT PROHLÍDKU ŠKOLY

Montessori dílničky
batole a já
Montessori
dílničky pro děti
2-12 měsíců
Virtuální prohlídka