Menu

ABSORBUJÍCÍ MYSL – ZÁKLADNÍ PRINCIP MONTESSORI

Pokud se pohybujete v Montessori komunitě, například jako rodiče dětí, určitě jste tento termín už mnohokrát slyšeli. Ale co tím učitelé Montessori jeslí, školek a škol myslí?

CO JE ABSORBUJÍCÍ MYSL?

Maria Montessori popisuje tento termín ve své knize Absorbující mysl jako speciální schopnost, kterou mají děti do šesti let. Pouhou interakcí s prostředím, ve kterém žijí, se učí nové schopnosti a přijímají informace rychle a bez zvláštního úsilí. Jakmile budou starší nebo dospělí, stane se pro ně učení něčeho nového mnohem větší výzvou. Pro jednoduchý příklad není třeba chodit daleko – stačí si srovnat, jak rychle se učí nový jazyk dospělí a jak rychle se malé dítě dokáže naučit jazyků hned několik. Rozdíl je opravdu nepřehlédnutelný!

Montessori skupina pro batolata (jesle) v Praze 4

ROLE PROSTŘEDÍ

Dítě je zvědavé a přirozeně chce objevovat všechno, co se nachází v jeho okolí. Jednoduše získává informace a znalosti ze samotného žití, pozorování a interakce s čímkoliv ve svém okolí. Od narození do tří let se dítě učí nevědomě, od tří do šesti let začíná vědomé učení. Během tohoto raného období potřebují děti pestré prostředí plné příležitostí učit se jazyk a rozvíjet hrubou a jemnou motoriku. Toto prostředí dítěte se musí měnit a přizpůsobovat podle toho, jak dítě roste, tak aby vždy vyhovovalo jeho aktuálním potřebám.

NEVĚDOMÉ UČENÍ OD NAROZENÍ DO TŘÍ LET

Maria Montessori věřila, že dítě získává informace a absorbuje kulturní zvyky bez jakéhokoliv úsilí během každodenního života. Během těchto prvních tří let rozvíjí dítě schopnost pohybovat se, komunikovat, orientovat se v okolním prostředí. Začíná také rozvíjet smysl pro pořádek a vnímat samo sebe. Děti využívají okolního prostředí a učí se být unikátními osobnostmi žijícími ve své době na tomto světě. Během těchto prvních tří let se také učí vše o kultuře, ve které žijí. Krásný příklad se týká opět učení jazyků. Bilingvní nebo dokonce více jazyky mluvící děti se naučí nejen porozumět a mluvit těmito jazyky, ale také vědí, aniž by musely přemýšlet kdy, jaký z těchto jazyků použít podle toho, s kým mluví!

POHYB JAKO KLÍČ K ROZVOJI DÍTĚTE

Pohyb je dalším příkladem, na kterém můžeme pozorovat, jak funguje absorbující mysl. Dítě se na tento svět narodí s velmi málo schopnostmi. Během relativně krátkého času se ale přirozeně adaptuje a je schopné se v okolním světě pohybovat. Tento kontrolovaný pohyb vychází z několikaměsíčního nevědomého zpracovávání informací, díky kterému dítě, jakmile získá dostatečnou fyzickou sílu a pohybové schopnosti, bude vědět kam má jít a co má udělat. Dítě tak díky absorbující mysli rozvíjí své sociální chování, prostorovou orientaci, sebekontrolu, stejně tak, jako i své preference, vzorce chování či chápání světa.

Montessori skupina pro batolata v období jeslí

JAK MOHOU DOSPĚLÍ PODPOROVAT FUNGOVÁNÍ ABSORBUJÍCÍ MYSLI?

Především si musíme uvědomovat, jak důležité toto období v životě je a jak důležitou roli v rozvoji dítěte v tomto období hrajeme. Děti neustále přijímají informace z okolního prostředí, a je proto nesmírně důležité dávat pozor, čemu je vystavujeme. Nevíme totiž, jak se ta daná informace projeví později v životě. Musíme si dávat neustále pozor, protože děti pozorují veškeré naše chování a poslouchají, co říkáme. Můžeme jim pomoct tím, že pro ně budeme dobrým vzorem a budeme jim dávat dobrý příklad. Všechno, co jste se naučili právě v tomto věku vás dělá tím, kým jste dnes. A to je jedno z tajemství dětství – nikdy nevíme, jak se to, co se dítě naučí, projeví.

TVOŘÍME ZÁKLAD BUDOUCÍ OSOBNOSTI

Je těžké vystihnout důležitost této etapy života. Je to právě toto období, kdy se vyvíjí základní povahové rysy a postoje člověka, který se z dítěte jednou stane. Jako rodiče a učitelé máme zodpovědnost pomoci a podporovat dítě na této cestě. Nejlepší způsob, jak toho využít je nabízet podporu, ukazovat dítěti správné vzory chování a vytvářet bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém může dítě rozvíjet své schopnosti a smysl pro vlastní hodnotu.

Lindsey Taylor

Chcete se dozvědět více? Přečtěte si náš další článek:

KOUZLO KOBEREČKU

Další články

Pomoct! Jak mohu Montessori využít i doma?

Stává se vám, že vidíte vaše dítě ve škole, jak produktivně pracuje na různých úkolech, a když přijde domů, je to jako by vám ho někdo vyměnil? Hračky se válí všude po bytě a dítě je po sobě nechce uklízet? Máte dřez plný špinavého nádobí po večeři a nikdo s ním není ochotný pomoct? Nabídneme vám několik tipů a triků do domácího prostředí, které pomohou vám i vaší rodině vytvořit šťastnější a spolupracující domácnost.

Číst dál

Video: Přátelské prostředí ve škole

Jedním z hlavních cílů Montessori vzdělávání je pomoci dětem stát se plnohodnotnými občany tohoto světa. Jak se nám daří něčeho takového dosahovat?

Číst dál

IMSP PODCAST s absolventem Jonášem Zapletalem

“To nejpřínosnější, co mi dala IMSP do života je, že rozvíjela mou zvědavost. Jednoduše mě, jako dítě, nechala objevovat mým vlastním způsobem svět okolo mě.“

Číst dál

Procházky do lesa za poznáváním sebe i okolí

Maria Montessori chodívala po lesích v Indii a trhala lístky ze stromu, aby učila o jejich funkci a struktuře, kopala v půdě, aby ukázala všudypřítomnost života, zkoumala systém kořenů rostlin a podle jejich vzoru propojovala i svou výuku. S podobnou myšlenkou umožňujeme studentům se učit venku v přirozeném prostředí.

Číst dál

Interview s učiteli: Lisa de Silva

Dnes bychom vám rádi představili jednu z učitelek naší mateřské školy, Lisu. Pochází ze západní Austrálie a v IMSP je již od roku 2017.  Od té doby, co přijela do Prahy, rozvíjí své zkušenosti ve vzdělávání nejmladších dětí, dokončila certfikaci pro učitele Montessori u AMS (American Montessori Society) pro výuku dětí v mateřské škole (od 3 do 6 let).  Přečtěte si o Lise více v naší interview:

Číst dál
08.02.2022
Příjďte na
interaktivní den
otevřených
dveří 27.4.
Přihlaste se na letní kurz
batole a já
Zapište své dítě
do IMSP
Virtuální prohlídka