Menu

Jak učíme matematiku v naší mateřské škole

Maria Montessori často říkávala, že každá lidská bytost má nejenom vnitřní touhu porozumnět prostředí, ve kterém žije, ale i něco, čemu říkala "matematická mysl".  V Montessori třídě se dítě začíná učit matematiku nepřímo, už dávno před tím, než se setká s první matematickou pomůckou.

Tříleté děti pracují nejprve s mnoha senzorickými materiály a materiály z oblasti praktického života. Tím rozvíjí smysl pro pořádek, koncentraci, koordinaci a soustředění. Zároveň s tím se dítě setkává také s posloupnostmi, porovnáváním, kategorizováním a stupňováním. To vše jim pomáhá propojit a rozčlenit svět kolem nich a připravit se na budoucí poznávání matematiky.

Děti do šesti let jsou stále ještě ve stádiu vývoje, ve kterém sbírají informace a dojmy ze světa, který je obklopuje. Senzitivní období v tomto věku jim umožňuje zaměřit se na konkrétní aspekty prostředí okolo nich. Díky své absorbující mysli, pozorování, napodobování a vlastním opravdovým zkušenostem jsou schopni nasát neuvěřitelné množství informací. Je ale potřeba dát dítěti správné zdroje a s rozvojem jeho schopností mu pomoci. 

Montessori matematika v mateřské škole / Montessori math

Když jsem přišla do IMSP a o vyučování matematiky zjistila více, nechápala jsem, proč se ji Montessori způsobem neučíme všichni. V našich osnovách matematiky je každá pomůcka prezentována zábavně, přesně a v daném pořadí. Dítě díky tomu získá konkrétní možnost s cvičením experimentovat. Lekce jsou poskládány jedna za druhou tak, aby mu umožnily pokračovat podle toho, jak je samo připravené. Postupně poznává různé výukové materiály a získává nové znalosti. Díky tomu chápe matematiku postupně a přirozeně.

V rámci osnov z matematiky získají děti, díky Montessori materiálům, se kterými postupně pracují, konkrétní zážitek. Přirozeně se učí nejprve princip lekce a teprve později se dostanou ke složitějším a abstraktním cvičením. Poznávají, co je to množství, symboly pro číslice od nuly do devíti, později do desíti a co znamená nula. Pomáhají jim v tom materiály, jako jsou například červené a modré tyče, smirkové číslice, krabičky s vřeténky, karty a žetony. 

Když je dítě připravené a rozumí prvotnímu konceptu číslic, učitelé mu představí koncept desítkové soustavy prostřednictvím materiálu, který se jmenuje zlaté korálky. Ten pomáhá dětem uvědomit si, co znamenají a jakou mají hodnotu jednotky, desítky, stovky a tisíce. V novinkách ze třídy, v Transparent Classroom, uvidíte tento poutavý materiál určitě často. Je pojmenovaný po jeho základní jednotce, zlatém korálku. Korálky jsou vždy stejné velikosti a je jich daný počet. Deset korálků navlečených na tyčince symbolizuje desítku, kostka vytvořená z deseti těchto tyčinek vedle sebe, symbolizuje stovku a jeden tisíc je deset těchto čtverců na sobě, které tvoří kostku. Je to také chvíle, kdy dítě začíná rozumět, co znamená, že je počet stejný, že deset jednotlivých korálků je totéž, jako tyčka s deseti navlečenými korálky, že deset těchto tyček je sto a že deset čtverců se sto korálky je totéž jako kostka s tisíci. Často děti pozorujeme, jak je baví pokládat na kobereček velké číslice 1, 10, 100, 1000 a k nim daný počet zlatých korálků. Díky této pomůcce se velmi snadno naučí chápat, co znamenají i takto vysoké číslice. 

Osnovy matematiky v Montessori nejsou lineární. Je velmi běžné, že si děti osvojí desítkový systém dříve než klasické počítání. Tím získávají širší pohled na číselnou soustavu, který jim klasické počítání nemůže takhle brzy dát. Paralelně k této pomůcce začíná mnoho dětí pracovat na objevování číslic po desítkách, díky desítkové a později i stovkové tabuli a učí se tak propojit množství s konkrétními symboly a názvy počtu. 

Montessori matematika /Montessori Math

Od této chvíle se začnou děti setkávat se znaménky sčítání, odčítání, násobení a dělení, poznávají, co je to počítání sudých čísel pomocí speciálních barevných korálků, a postupně se dostanou do abstraktnější fáze řešení rovnic a učení se počítání zpaměti.

Oblast matematiky je přesná a přitom zábavná. Dává dětem příležitost pocítit úspěch, když svým vlastním tempem zvládnou nějakou část. Matematika je abstraktním vyjádřením světa a děti, které jsou od přírody zvídavé, poznávání jejího smyslu baví a snaží se díky ní porozumět okolnímu prostředí. Pokud je správně motivováno, vedeno učitelem, který pilně sleduje jeho zájmy a schopnosti, může každé dítě najít v poznávání a studiu matematiky zábavu. 

Caryn Khoo

Chcete se dozvědět více? Přečtěte si náš další článek:

SMYSLOVÁ VÝCHOVA V MONTESSORI ŠKOLÁCH

Další články

Jak uplatnit v praxi výuku zdvořilostního chování podle Montessori?

Lekce zdvořilostního chování v Montessori jsou navrženy jako co možná nejlepší nástroj, který je dětem v tomto úkolu hodnotným pomocníkem. Vysvětlováním a názorným ukazováním předáváme dětem návod, jak se chovat, komunikovat a jednat s ostatními co nejharmoničtějším způsobem, a pomáháme jim tyto dovednosti procvičovat a osvojovat si je. Postupně, počínaje těmi nejjednoduššími kroky (jako je například omluva nebo podání ruky), si děti utvářejí „slovníček“ jednání, který jim umožňuje jednat přiměřeně a sebejistě v určitém sociálním kontextu. A jak je zdvořilému chování učíme v konkrétních věkových skupinách? 

Číst dál

Interview v Czech and Slovak Leaders s Kateřinou Bečkovou

“Svým dětem jsem chtěla zajistit nejlepší možné vzdělání”

Číst dál

Vzhůru do kaluží

Jarní pranostika říká „Když v březnu fouká a v dubnu leje, máj se květinami směje“… Jarní dny bývají často chladné a větrné. Je to čas plný očekávání, kdy vyrážejí první lístky a květy. Zároveň je to však i období, které vytváří rodičům vrásky na čele nekonečnými příděly bahna, deště a louží, které jsou pro děti velkým lákadlem.

Číst dál

Svoboda v Montessori třídě

“Dát dítěti svobodu neznamená nestarat se o něj."

Číst dál

Batole a já: rozhovor s Ariou a Evangeliou

Rádi bychom vám představili Evangeliu a její dceru Ariu. Obě spolu absolvovaly nejprve náš kurz Batole a já, po kterém Aria navštěvovala nejprve naši Montessori třídu pro batolata a nyní naši mateřskou školu. Jak se jim na kurzu líbilo, co se naučily a co si z něj odnesly do každodenního života?

Číst dál
16.09.2021
Montessori dílničky
batole a já
Montessori
dílničky pro děti
2-12 měsíců
Příjďte na
interaktivní den
otevřených
dveří 7.3.
Virtuální prohlídka