Menu

Jak učíme matematiku v naší mateřské škole

Maria Montessori často říkávala, že každá lidská bytost má nejenom vnitřní touhu porozumnět prostředí, ve kterém žije, ale i něco, čemu říkala "matematická mysl".  V Montessori třídě se dítě začíná učit matematiku nepřímo, už dávno před tím, než se setká s první matematickou pomůckou.

Tříleté děti pracují nejprve s mnoha senzorickými materiály a materiály z oblasti praktického života. Tím rozvíjí smysl pro pořádek, koncentraci, koordinaci a soustředění. Zároveň s tím se dítě setkává také s posloupnostmi, porovnáváním, kategorizováním a stupňováním. To vše jim pomáhá propojit a rozčlenit svět kolem nich a připravit se na budoucí poznávání matematiky.

Děti do šesti let jsou stále ještě ve stádiu vývoje, ve kterém sbírají informace a dojmy ze světa, který je obklopuje. Senzitivní období v tomto věku jim umožňuje zaměřit se na konkrétní aspekty prostředí okolo nich. Díky své absorbující mysli, pozorování, napodobování a vlastním opravdovým zkušenostem jsou schopni nasát neuvěřitelné množství informací. Je ale potřeba dát dítěti správné zdroje a s rozvojem jeho schopností mu pomoci. 

Montessori matematika v mateřské škole / Montessori math

Když jsem přišla do IMSP a o vyučování matematiky zjistila více, nechápala jsem, proč se ji Montessori způsobem neučíme všichni. V našich osnovách matematiky je každá pomůcka prezentována zábavně, přesně a v daném pořadí. Dítě díky tomu získá konkrétní možnost s cvičením experimentovat. Lekce jsou poskládány jedna za druhou tak, aby mu umožnily pokračovat podle toho, jak je samo připravené. Postupně poznává různé výukové materiály a získává nové znalosti. Díky tomu chápe matematiku postupně a přirozeně.

V rámci osnov z matematiky získají děti, díky Montessori materiálům, se kterými postupně pracují, konkrétní zážitek. Přirozeně se učí nejprve princip lekce a teprve později se dostanou ke složitějším a abstraktním cvičením. Poznávají, co je to množství, symboly pro číslice od nuly do devíti, později do desíti a co znamená nula. Pomáhají jim v tom materiály, jako jsou například červené a modré tyče, smirkové číslice, krabičky s vřeténky, karty a žetony. 

Když je dítě připravené a rozumí prvotnímu konceptu číslic, učitelé mu představí koncept desítkové soustavy prostřednictvím materiálu, který se jmenuje zlaté korálky. Ten pomáhá dětem uvědomit si, co znamenají a jakou mají hodnotu jednotky, desítky, stovky a tisíce. V novinkách ze třídy, v Transparent Classroom, uvidíte tento poutavý materiál určitě často. Je pojmenovaný po jeho základní jednotce, zlatém korálku. Korálky jsou vždy stejné velikosti a je jich daný počet. Deset korálků navlečených na tyčince symbolizuje desítku, kostka vytvořená z deseti těchto tyčinek vedle sebe, symbolizuje stovku a jeden tisíc je deset těchto čtverců na sobě, které tvoří kostku. Je to také chvíle, kdy dítě začíná rozumět, co znamená, že je počet stejný, že deset jednotlivých korálků je totéž, jako tyčka s deseti navlečenými korálky, že deset těchto tyček je sto a že deset čtverců se sto korálky je totéž jako kostka s tisíci. Často děti pozorujeme, jak je baví pokládat na kobereček velké číslice 1, 10, 100, 1000 a k nim daný počet zlatých korálků. Díky této pomůcce se velmi snadno naučí chápat, co znamenají i takto vysoké číslice. 

Osnovy matematiky v Montessori nejsou lineární. Je velmi běžné, že si děti osvojí desítkový systém dříve než klasické počítání. Tím získávají širší pohled na číselnou soustavu, který jim klasické počítání nemůže takhle brzy dát. Paralelně k této pomůcce začíná mnoho dětí pracovat na objevování číslic po desítkách, díky desítkové a později i stovkové tabuli a učí se tak propojit množství s konkrétními symboly a názvy počtu. 

Montessori matematika /Montessori Math

Od této chvíle se začnou děti setkávat se znaménky sčítání, odčítání, násobení a dělení, poznávají, co je to počítání sudých čísel pomocí speciálních barevných korálků, a postupně se dostanou do abstraktnější fáze řešení rovnic a učení se počítání zpaměti.

Oblast matematiky je přesná a přitom zábavná. Dává dětem příležitost pocítit úspěch, když svým vlastním tempem zvládnou nějakou část. Matematika je abstraktním vyjádřením světa a děti, které jsou od přírody zvídavé, poznávání jejího smyslu baví a snaží se díky ní porozumět okolnímu prostředí. Pokud je správně motivováno, vedeno učitelem, který pilně sleduje jeho zájmy a schopnosti, může každé dítě najít v poznávání a studiu matematiky zábavu. 

Caryn Khoo

Chcete se dozvědět více? Přečtěte si náš další článek:

SMYSLOVÁ VÝCHOVA V MONTESSORI ŠKOLÁCH

Další články

Interview s učiteli: Lisa de Silva

Dnes bychom vám rádi představili jednu z učitelek naší mateřské školy, Lisu. Pochází ze západní Austrálie a v IMSP je již od roku 2017.  Od té doby, co přijela do Prahy, rozvíjí své zkušenosti ve vzdělávání nejmladších dětí, dokončila certfikaci pro učitele Montessori u AMS (American Montessori Society) pro výuku dětí v mateřské škole (od 3 do 6 let).  Přečtěte si o Lise více v naší interview:

Číst dál

Jak porozumět vnitřnímu pořádku dítěte

Stalo se vám, že si vaše dítě zpívalo stejnou písničku pořád dokola, nebo vás prosilo vyprávět mu stejnou pohádku tisíckrát? Maria Montessori upozorňovala na důležitost takzvaných senzitivních období, která jsou příležitostí pro dítě rozvíjet některé své schopnosti, například pohybové, jazykové nebo také smysl pro pořádek. Potřeba uspořádání prostředí je u dětí důležitá již od narození, nejvíce vrcholí okolo druhého roku života, a vytratí se okolo pěti let. Toto období vývoje pomáhá dítěti propojit sebe samo s okolním světem, zpracovávat informace a překonávat překážky.

Číst dál

Pozitivní řeč: jak proměnit „ne” v „ano”

„Život může být mnohem snazší, stačí změnit slova, která používáme." - Alicia Eaton, učitelka AMI Montessori a odbornice na chování dětí. 

Číst dál

Jak učíme matematiku v naší mateřské škole

Maria Montessori často říkávala, že každá lidská bytost má nejenom vnitřní touhu porozumnět prostředí, ve kterém žije, ale i něco, čemu říkala "matematická mysl".  V Montessori třídě se dítě začíná učit matematiku nepřímo, už dávno před tím, než se setká s první matematickou pomůckou.

Číst dál

Co nás čeká po mateřské škole?

Třída Montessori základní školy funguje jako dynamický systém. Je vedena pečlivě vyškolenými pedagogy kteří mají za cíl zlepšovat učení studentů ve věku 6 až 12 let a výuku individuálně přizpůsobovat jejich úrovni.

Číst dál
16.09.2021
Virtuální prohlídka