Menu

Proč vyučujeme v Montessori zdvořilostní chování?

Zdvořilostní chování tvoří v oblasti „Praktického života“ významnou součást Montessori osnov od útlého dětství až po dospívání. Při návštěvě třídy možná toto učivo přehlédnete – na rozdíl od třeba Matematiky nebo Jazykové výchovy nemá většinou určenou poličku ani výukový koutek. Jedná se ale (zrovna tak jako Matematika nebo Jazykověda) o plnohodnotnou součást osnov, s danými lekcemi a cíli, a jako „didaktický materiál“ mu slouží samotná osobnost vyučujícího a vlastní dětská skupina. Za úkol si klade mnohem více, než jen naučit děti zásadám etikety a slušného chování: jeho cílem je pomoci dětem plně rozvíjet svůj sociální potenciál a zaujmout své místo v lidské společnosti.  

Stát se člověkem

Doktorka Montessori zaznamenala, že se děti živě zajímají o společenské chování a jeho pravidla. Rychle přijímají a kopírují vzory chování ve svém okolí, zpravidla nevědomky. V Montessori prostředí během prvních šesti let života hovoříme o „inkarnaci“, neboli „zvnitřnění“ těchto prožitků a zkušeností: v období tzv. „Absorbující mysli“ se naučené informace stávají trvalým základem osobnosti dítěte. 

Málokterá společenská pravidla jsou přirozeně dána nebo vrozena – naopak, jsou vysoce kulturně a historicky podmíněna, a musíme se je naučit. Dobrým příkladem je třeba vhodné chování u stolu – to, co je správné a slušné v jedné zemi, může být v jiné neodpustitelné faux pas. Představte si, že vás někdo „ po hlavě hodí“ do cizí kultury. Přirozeně byste se, bez jakékoliv předchozí přípravy, snažili zorientovat a vyhnout maléru. Jak neocenitelný by byl v tu chvíli průvodce znalý místních poměrů!

A přesně to se od náš očekává v dětství! S pomocí rodiny a učitelů v roli průvodců se učíme – někdo lépe, někdo hůře – přiměřeně jednat a fungovat v rámci společnosti.  

Lekce zdvořilostního chování jsou navrženy jako co možná nejlepší nástroj, který je dětem v tomto úkolu hodnotným pomocníkem. Vysvětlováním a názorným ukazováním předáváme dětem návod, jak se chovat, komunikovat a jednat s ostatními co nejharmoničtějším způsobem, a pomáháme jim tyto dovednosti procvičovat a osvojovat si je. Postupně, počínaje těmi nejjednoduššími kroky (jako je například omluva nebo podání ruky), si děti utvářejí „slovníček“ jednání, který jim umožňuje jednat přiměřeně a sebejistě v určitém sociálním kontextu.  

Učíme se neustále 

Jedním z nejvýraznějších rozdílů mezi výukou zdvořilosti a slušnosti, a řekněme třeba matematiky, je ten, že matematice se věnujeme jen někdy. Našemu chování se ale dítě učí kdykoliv, když je s námi: neustále mu svým příkladem ukazujeme, jak být člověkem. Všechno, co děláme, dítě nějakou měrou zpracovává a ukládá do paměti. A činy jsou samozřejmě vždy důležitější než slova.

Pokud chceme, aby si dítě osvojilo laskavost, úctu a empatii, musíme být sami laskaví, uctiví a empatičtí – neustále. Samozřejmě se to snáz řekne, než udělá … Alespoň nám může být útěchou, že když sami uděláme chybu nebo se nezachováme dobře, dostáváme tak příležitost ukázat a naučit dítě zcela zásadní společenskou dovednost – upřímnou omluvu a snahu o nápravu. 

Jak uplatnit v praxi výuku zdvořilostního chování podle Montessori? Čtěte zde.

Autor: Michaela Tučková, učitelka třídy batolat v IMSP 

Další články

Jak by měla vypadat budoucnost vzdělávání našich dětí?

Radka Dohnalova, matka 3 dětí z IMSP, se věnovala výzkumu budoucnosti vzdělávání v dnešním světě. Svoje poznatky, které dala dohromady pro tento nedávno publikovaný článek by chtěla sdílet i s komunitou IMSP především proto, že při tomto výzkumu zjistila, jak moc se Montessori shoduje s tím, kam míří v současné době systém vzdělávání. 

Číst dál

Batolata v IMSP: Pomoz mi, abych to dokázal sám

Jedna z klíčových schopností, kterou Montessori vzdělávací systém rozvíjí mnoha způsoby během celého dětství a celého vzdělávacího procesu, je nezávislost.

Číst dál

Interview v Czech and Slovak Leaders s Kateřinou Bečkovou

“Svým dětem jsem chtěla zajistit nejlepší možné vzdělání”

Číst dál

Štědrost a umění - Projekt Random Gifts of Arts

Na jaře jsme jako součást výuky o hodnotách a umění ve třídách základní školy IMSP zařadili workshop dvou přednášejících z konference TEDxu, Garreta Garrelse a Tima Holmese.

Číst dál

Video: Jeden den v International Montessori School of Prague

Podívejte se na naše školní video! Podělíme se v něm s vámi o naši vizi Montessori vzdělávání. Uvidíte naše inspirativní studenty, učitele, vedení školy, absolventy i rodiče. Líbí se vám?

Číst dál
21.05.2019
Zimní kurz
Batole a já
Přijďte
na den
otevřených
dveří 17.2.
Zapište své dítě
do IMSP