Menu

Proč vyučujeme v Montessori zdvořilostní chování?

Zdvořilostní chování tvoří v oblasti „praktického života“ významnou součást Montessori osnov od útlého dětství až po dospívání. Při návštěvě třídy možná toto učivo přehlédnete – na rozdíl od třeba matematiky nebo jazykové výchovy nemá většinou určenou poličku ani výukový koutek. Jedná se ale o plnohodnotnou součást osnov (zrovna tak jako matematika nebo jazykověda), s danými lekcemi a cíli, a jako „didaktický materiál“ mu slouží samotná osobnost vyučujícího a vlastní dětská skupina. Za úkol si klade mnohem více, než jen naučit děti zásadám etikety a slušného chování: jeho cílem je pomoci dětem plně rozvíjet svůj sociální potenciál a zaujmout své místo v lidské společnosti.  

Stát se člověkem

Doktorka Montessori zaznamenala, že se děti živě zajímají o společenské chování a jeho pravidla. Rychle přijímají a kopírují vzory chování ve svém okolí, zpravidla nevědomky. V Montessori prostředí během prvních šesti let života hovoříme o „inkarnaci“, neboli „zvnitřnění“ těchto prožitků a zkušeností: v období tzv. „absorbující mysli“ se naučené informace stávají trvalým základem osobnosti dítěte. 

Málokterá společenská pravidla jsou přirozeně dána nebo vrozena – naopak, jsou vysoce kulturně a historicky podmíněna, a musíme se je naučit. Dobrým příkladem je třeba vhodné chování u stolu – to, co je správné a slušné v jedné zemi, může být v jiné neodpustitelné faux pas. Představte si, že vás někdo „ po hlavě hodí“ do cizí kultury. Přirozeně byste se, bez jakékoliv předchozí přípravy, snažili zorientovat a vyhnout maléru. Jak neocenitelný by byl v tu chvíli průvodce znalý místních poměrů!

A přesně to se od náš očekává v dětství! S pomocí rodiny a učitelů v roli průvodců se učíme – někdo lépe, někdo hůře – přiměřeně jednat a fungovat v rámci společnosti.  

Lekce zdvořilostního chování jsou navrženy jako co možná nejlepší nástroj, který je dětem v tomto úkolu hodnotným pomocníkem. Vysvětlováním a názorným ukazováním předáváme dětem návod, jak se chovat, komunikovat a jednat s ostatními co nejharmoničtějším způsobem, a pomáháme jim tyto dovednosti procvičovat a osvojovat si je. Postupně, počínaje těmi nejjednoduššími kroky (jako je například omluva nebo podání ruky), si děti utvářejí „slovníček“ jednání, který jim umožňuje jednat přiměřeně a sebejistě v určitém sociálním kontextu.  

Učíme se neustále 

Jedním z nejvýraznějších rozdílů mezi výukou zdvořilosti a slušnosti, a řekněme třeba matematiky, je ten, že matematice se věnujeme jen někdy. Našemu chování se ale dítě učí kdykoliv, když je s námi. Neustále mu svým příkladem ukazujeme, jak být člověkem. Všechno, co děláme, dítě nějakou měrou zpracovává a ukládá do paměti. A činy jsou samozřejmě vždy důležitější než slova.

Pokud chceme, aby si dítě osvojilo laskavost, úctu a empatii, musíme být sami laskaví, uctiví a empatičtí – neustále. Samozřejmě se to snáz řekne, než udělá. Alespoň nám může být útěchou, že když sami uděláme chybu nebo se nezachováme dobře, dostáváme tak příležitost ukázat a naučit dítě zcela zásadní společenskou dovednost – upřímnou omluvu a snahu o nápravu. 

Jak uplatnit v praxi výuku zdvořilostního chování podle Montessori? Čtěte zde.

Autor: Michaela Tučková, učitelka třídy batolat v IMSP 

Chcete se dozvědět více? Přečtěte si náš další článek:

JAK UPLATNIT V PRAXI VÝUKU ZDVOŘILOSTNÍHO CHOVÁNÍ PODLE MONTESSORI?

Další články

Rozhovor s ředitelkou školy, Pherooz Karani

Seznamte se s naší akademickou ředitelkou, Pherooz Karani. Největší radost jí dělá předávat nové generaci dětí dědictví Montessori vzdělávání.

Číst dál

Výchova k míru

Není žádným tajemstvím, že Dr. Maria Montessori je známá jako ambasadorka výchovy k míru. Proto je jednou z méně známých, ale velmi důležitých, součástí Montessori metody výuka Zdvořilostního chování. Její vize pomoci všem dětem, aby se při přípravě na dospělost cítily v bezpečném prostředí, je základem výchovy k míru v každé montessori třídě a pomáhá tak pěstovat v dětech empatii a laskavost.

Číst dál

IMSP PODCAST s absolventem Calebem Millerem

Představujeme vám prvního hosta naší série IMSP podcastů, Caleba Millera. Caleb se po dokončení IMSP přestěhoval zpět do USA, dokončil střední školu a vystudoval univerzitu. Caleb se s naší moderátorkou Marianou baví o nezávislosti v dětství, výhodách věkově smíšených tříd a nechybí ani rada pro současné nejstarší studenty IMSP. Při vzpomínce na čas strávený v IMSP se Caleb zamýšlí i nad vlastní budoucností, kariérou s globálním zaměřením: “Je to něco, co ve mně zasel již Montessori systém a IMSP,” říká Calen “touha zajímat se o celý svět”.

Číst dál

Stolování s batoletem

Většina z nás si se svými blízkými ráda zajde někam na večeři. Společné jídlo s někým, koho máte rádi, je zpravidla velmi příjemnou záležitostí: chutné jídlo, konverzace a dobrá společnost.

Číst dál

Výhody procvičování praktického života pro vývoj batolat

“První věc, kterou je třeba si uvědomit o cvičeních z oblasti praktického života je, že jejich cíl není ve slově "praktický". Důraz by se neměl klást na slovo „praktický“, ale na slovo "život". Jejich cílem je napomáhat rozvoji.”                                          E. M. Standing, Maria Montessori: Her Life and Work

Číst dál
21.05.2019
Montessori dílničky
batole a já
Montessori
dílničky pro děti
2-12 měsíců
Příjďte na
interaktivní den
otevřených
dveří 7.3.
Virtuální prohlídka