Menu

Proč jsou věkově smíšené třídy obrovskou výhodou?

Není pro nás žádným překvapením, že jsou rodiče v rozpacích z toho, jak fungují věkově smíšené třídy. Ptají se nás, jak mohou různě staré děti fungovat harmonicky ve stejném prostředí a co díky tomuto přístupu získávají. 

Jedním ze základních pilířů Montessori metody jsou věkově smíšené třídy. Na základě rozsáhlého výzkumu, při kterém Montessori rozvíjela svou metodu, jak lépe naplňovat potřeby dětí, věřila, že věkově smíšené třídy jsou por děti navzájem výhodou. Ve věkově smíšených třídáh jsou v Montessori školkách děti již od těch nejmenších,  od 15 měsíců ve třídě batolat. Poté postupují do mateřské školy, kde jsou od 3 let. V naší třídě nazýváme ty mladší, ve věku od 3 do 4 let "Younger Friends" (mladší kamarádi) a děti ve věku od 5 do 6 let "Kindergarteners" (předškoláci).Teaching younger peers in Montessori - Multi Age Classrooms

co ve míšených třídách získávají ti mladší?

Jedním ze základních kamenů a zároveň z nejhodnotnějších objevů Marie Montessori je pozorování. Děti se nejsnáze  učí a absorbují nové věci pozorováním a toto pozorovací období začíná již v batolecím prostředí.  Když batolata poprvé překročí práh školkové třídy a stávají se těmi nejmladšími v ní, jsou úplně v úžasu z toho, jak jejich starší kamarádi ve třídě pracují. Tito nejmladší mají touhu být jako jejich starší spolužáci, učí se, jak s nimi a s učiteli žít v jednom prostředí, a to vše jen díky pozorování.

Mladší začínají tak, že pozorují svého staršího spolužáka jak pracuje. Skrze tento proces nejenomže pochytí základní myšlenku, jak pomůcku používat nebo jak něco konrétního řešit, ale také rozvíjí touhu neco procvičovat a zvládnout další související úkoly.

Zíkávání praktických dovedností

Mladší dítě pozoruje staršího spolužáka, který myje stůl. Nejprve začne nevědomky zkoumat u staršího kamaráda jednotlivé kroky, které jsou k mytí stolu potřeba, jako je použití zástěry, jak přemísťovat mokré předměty, jak skládat látku a další kroky. To ho inspiruje k tomu, aby tyto jednotlivé činosti zkoušelo a až je bude postupně všechny umět, naučí se umýt celý stůl se vším, co je pro to před i po potřeba. 

Rozvoj emocionálních dovedností

Tyto výhody se netýkají pouze praktických dovedností nebo školních znalostí, protože pozorování rozvíjí u mladších dětí také jejich metkognitivní, emocionální a sociální schopnosti. Mladší děti mají tendenci napodobovat způsob, jakým spolu starší spolužáci ve třídě jednají. Pozorováním toho, že se k sobě chovají ohleduplně a zdvořile, že se slušně žádají o pomoc, řeší problémy, instinktivně budou tyto své vzory napodobovat a chovat se s obdobným respektem, aby do třídy zapadli.

Learn how to teach in Montessori Multi Age Classrooms

A co spoluprácí s mladšími spolužáky získají předškoláci?

Ke konci jejich období ve třídě znají předškoláci již všechny materiály a ví, jak co funguje. V prvních dvou letech v této třídě pozorovali předškoláky, jak pracovali a jak komunikovali. Jakmile je jim pět let, jejich starší spolužáci, kteří pro ně byli takovou inspirací, odchází na základní školu a oni se teď stávají novými předškoláky… Teď nastal čas, aby v sobě rozvíjeli schopnosti vedení kolektivu.

A jak si to užívají?

V tuto chvíli se stávají leadery třídy a mentory svých mladších spolužáků. Učí se dávat jim lekce, pomáhají uklízet jednotlivé pomůcky i si rozdělují povinnosti a starají se o třídu. Tento přístup podporuje samozřejmě jejich vůdčí schopnosti. Kromě toho jim také pomáhá budovat sebejistotu a vyřazuje nezdravou soutěživost mezi nimi. Smíšené třídy jsou pro předškoláky obrovskou výhodou v mnoha ohledech - učí se vzájemně různé dovednosti, dokáží sebejistě a přesvědčivě komunikovat s ostatními a využívat své schopnosti a spoluvytvářet prostředí třídy.  Kromě toho si to opravdu velmi užívají a mladším spolužákům pomáhají s opravdovou vášní!

další benefity smíšených tříd

Individuální tempo učení

Ve smíšených třídách jsou děti v klidu protože mohou pracovat svým vlastním tempem. Necítí potřebu s někým soutěžit nebo být zklamaní, pokud nejsou v danou chvíli schopni nějaký úkol dokončit, protože nemají pocit, že jsou pozadu. Je to právě díky kombinací různého věku dětí v jedné třídě, která logicky vede k tomu, že děti získávají různé schopnosti v různou dobu. To také pomáhá učitelům mít možnost vést každé dítě na jeho cestě a pracovat s ním individuálně. 

Fostering bonds and relationships

Smíšené třídy také napomáhají vztahu našich učitelů se studenty a jejich rodinami. To nám dává možnost poznávat je a jejich životní styl a přizpůsobit vše tomu, abychom vyhověli jejich potřebám a pomohli dítěti být úspěšné ve všem, co dělá. Nakonec jsou to ale děti, kdo si užívá výhod smíšených tříd a na tom přeci záleží nejvíc!

Podívejte se, jak smíšené třídy fungují

Caryn Khoo, Primary Teacher Assistant

Další články

Výchova k míru

Není žádným tajemstvím, že Dr. Maria Montessori je známá jako ambasadorka výchovy k míru. Proto je jednou z méně známých, ale velmi důležitých, součástí Montessori metody výuka Zdvořilostního chování. Její vize pomoci všem dětem, aby se při přípravě na dospělost cítily v bezpečném prostředí, je základem výchovy k míru v každé montessori třídě a pomáhá tak pěstovat v dětech empatii a laskavost.

Číst dál

Nezávislé dítě

Jak podporujeme nezávislost u našich studentů a proč to tak děláme?

Číst dál

Jak na praní prádla s batolaty?

Batolata se nové schopnosti učí nejlépe na opravdových, užitečných činnostech. Jednou takovou, kterou u nás v Montessori používáme, je praní prádla. 

Číst dál

Procházky do lesa za poznáváním sebe i okolí

Maria Montessori chodívala po lesích v Indii a trhala lístky ze stromu, aby učila o jejich funkci a struktuře, kopala v půdě, aby ukázala všudypřítomnost života, zkoumala systém kořenů rostlin a podle jejich vzoru propojovala i svou výuku. S podobnou myšlenkou umožňujeme studentům se učit venku v přirozeném prostředí.

Číst dál

Vánoční pečení s batoletem

Za okny to začíná vypadat jako v zimě – první mrazy, temné večery, světýlka a vánoční dekorace všude kolem nás. Snažíme se vyplnit dlouhé chladné noci v prosinci světlem svíček, jehličí a vůní nesčetných slavnostních pohoštění. Všude kolem nás je tolik lahodných chutí – horká čokoláda, sladký čaj, voňavé cukroví a pečivo a my se díky tomu všemu cítíme příjemně a útulně.

Číst dál
16.04.2020
Příjďte na
interaktivní den
otevřených
dveří 27.4.
Přihlaste se na letní kurz
batole a já
Zapište své dítě
do IMSP
Virtuální prohlídka