Menu

Výpravy do lesa s batolaty

Velkou výhodou IMSP je bezprostřední blízkost lesa. Ten nabízí našim batolatům neocenitelné příležitosti, aby se svými učiteli prozkoumali přírodu. Interakce s přírodním prostředím je přínosná pro duševní a fyzické zdraví dětí i dospělých. Umožňuje dětem inspirovat se okolním světem vně obvyklého prostředí domova nebo třídy.

Je samozřejmé, že prvním krokem k prozkoumání přírody je příprava! Před návštěvou lesa, máme příležitost diskutovat o tom, jaké je ten den počasí, jak se vzhledem k počasí oblékneme a co můžeme podniknout. Můžeme se například dětí zeptat, jak bychom se měli obléknout do deště, nebo jim připomeneme, aby v horkém dni hodně pily. Batolata podporujeme v samostatném oblékaní tak, jak to jen dokážou, ideálně jen pomocí několika verbálních pokynů. Můžeme se dětí například zeptat, kam si daly pláštěnku, nebo je požádat, aby nám ukázaly, jak si nazouvají boty. To umožňuje batoleti, aby se připravilo na své lesní dobrodružství všímavým způsobem, a zároveň podporujeme jeho samostatnost a rozvoj motorických dovedností.

Jakmile jsou zvědavé a energické děti v lese, mohou pod dohledem učitelů běžet napřed, zatímco ostatní děti mohou zůstat vzadu a užívat si klidu lesa v pomalejším tempu. Učitelé bedlivě sledují všechny děti a provázejí lesem přední, střední i zadní část skupiny. Les je přirozeně inspirativní prostředí, které vyvíjejícímu se dítěti poskytuje příležitosti pro kreativitu, učení, všímavost a samozřejmě pro cvičení!

Montessori dětská skupina - procházky v lese

Jako průvodci můžeme děti vést k aktivním hrám, které rozpohybují jejich těla, nebo je povzbudit, aby les kolem sebe vnímaly svými smysly. Batolata jsou vedena k tomu, aby se rukama dotýkala stromů, listů a mechu, aby poznala textury lesa. Děti mohou být také povzbuzovány, aby v klidu naslouchaly zvukům ptáků, hmyzu a dalších tvorů žijících kolem nich. Můžeme sledovat, jak se les s postupem ročních období mění. Pozorujeme, jak listy rostou, mění barvu a padají. Můžeme upozornit na čerstvě rostoucí květiny i aktivitu hmyzu.

V batolecím období můžeme děti učit poznávat přírodu prostřednictvím jednoduchých vzorů. Můžeme vyzvat batole, aby našlo tři stejné listy, například z dubu. Ukážeme jim, čím jsou tyto konkrétní listy jedinečné, a pojmenujeme strom, ze kterého pocházejí. Batole si tak může rozšířit slovní zásobu a porozumět přírodě, která ho obklopuje. Malé děti mohou také vytvořit umělecká díla z přírodních materiálů lesa. Stavění malých pohádkových domečků nebo uměleckých děl z klacků a listů umožňuje malým dětem zanechat v lese svou stopu, aniž by poškozovaly přírodní prostředí. Lesní procházky umožňují dětem pocvičit mysl i tělo v poutavém, neustále se měnícím prostředí. Doufáme, že pravidelný pobyt venku podpoří u našich batolat začátek celoživotní lásky a úcty k přírodě.

Maya Lucas

Chcete se dozvědět více? Přečtěte si náš další článek:

Jak na komunikaci s batoletem

Další články

IMSP Podcast s absolventem Krishnou Ramani

Dnešním hostem IMSP podcastu je Krishna Ramani, vítej!

Číst dál

Jak porozumět vnitřnímu pořádku dítěte

Stalo se vám, že si vaše dítě zpívalo stejnou písničku pořád dokola, nebo vás prosilo vyprávět mu stejnou pohádku tisíckrát? Maria Montessori upozorňovala na důležitost takzvaných senzitivních období, která jsou příležitostí pro dítě rozvíjet některé své schopnosti, například pohybové, jazykové nebo také smysl pro pořádek. Potřeba uspořádání prostředí je u dětí důležitá již od narození, nejvíce vrcholí okolo druhého roku života, a vytratí se okolo pěti let. Toto období vývoje pomáhá dítěti propojit sebe samo s okolním světem, zpracovávat informace a překonávat překážky.

Číst dál

Jak by měla vypadat budoucnost vzdělávání našich dětí?

Radka Dohnalova, matka 3 dětí z IMSP, se věnovala výzkumu budoucnosti vzdělávání v dnešním světě. Svoje poznatky, které dala dohromady pro tento nedávno publikovaný článek by chtěla sdílet i s komunitou IMSP především proto, že při tomto výzkumu zjistila, jak moc se Montessori shoduje s tím, kam míří v současné době systém vzdělávání. 

Číst dál

Balíme se s batoletem na výlet

Léto je ideální čas pro výlety a procházky. Společně s nimi přichází pro děti příležitost naučit se, jak se na výlet připravit – zabalit si batůžek. Tato aktivita je učí samostatnosti a dodává jim patřičné sebevědomí. Nejenom že si batůžek připraví, ale samy si v něm vše potřebné po celý výlet nosí samy. 

Číst dál

IMSP podcast s absolventkou Tarou Svobodovou

"Všem studentům velmi doporučuji si čas v IMSP opravdu užívat, je to období na které velmi ráda vzpomínám."

Číst dál
11.04.2023
Jarní Montessori dílničky
Baby & Me
Přihlaste se na letní kurz
batole a já
Virtuální prohlídka Zapište své dítě
do IMSP