Menu

Procházky do lesa za poznáváním sebe i okolí

Maria Montessori chodívala po lesích v Indii a trhala lístky ze stromu, aby učila o jejich funkci a struktuře, kopala v půdě, aby ukázala všudypřítomnost života, zkoumala systém kořenů rostlin a podle jejich vzoru propojovala i svou výuku. S podobnou myšlenkou umožňujeme studentům se učit venku v přirozeném prostředí.

Učí se tak přirozeným způsobem a ne pouze z abstraktních materiálů ve třídě. Byla to právě Maria Montessori, kdo řekl, že děti se učí skrze své ruce, a proto naši třídu často rozšiřujeme o zahradu a les, aby si naši studenti mohli osahat to o čem se učí. Jaký má toto zpestření výuky na studenty vliv je vidět prakticky ihned - přírodu milují, dávají jí mnohem větší pozornost a i díky těmto lekcím se zlepšuje jejich schopnost koncentrace.

Co je účelem lekcí venku?

Tím nejdůležitějším účelem je zprostředkovat studentům kontakt s přírodou a světem okolo nás. Dále následujeme Montessori tradici, podle které se zde o přírodě učíme i z vědeckého hlediska. A do třetice chceme studentům pomoci porozumět, jak je vše, co je součástí vesmíru, propojeno, jak spolu vše pracuje v harmonii a vzájemně se sebou souvisí. Jaké lepší místo pro začátek takového poznávání si můžeme představit než naši krásnou zahradu a les?

Montessori Experiantal Learning in The Forest

Jak často na takovéto lekce ven chodíte?

Na takovéto lekce ven chodíme každý týden. Často během nich jdeme na krátkou třicetiminutovou procházku, prohlížíme si les a co v něm roste, jindy je součástí lekce péče o naši malou zahrádku a vše, co pěstování rostlin zahrnuje. Doufáme, že s tím, jak se studenti o zahradničení naučí více, se naše zahrádka rozroste o další druhy.  

O čem se studenti učí?

Učíme se projektově, což je pro Montessori typické. Probíhá to tak, že se vždy učíme o nějakém tématu z různých úhlů pohledu. Může to být například o ekologii – o lese, o cyklech v něm, vztahu živočichů a prostředí. Nebo se takto učíme zeměpis - například světové strany a práci s kompasem, kde se v jakou chvíli nachází slunce, jak se pohybují planety a země. Zahradničení a pozorování přírody je jen součástí toho, co venku děláme.

Pozorování lesa je také součástí těchto lekcí. Co je jeho cílem?

Chceme, aby studenti viděli věci v souvislostech. Takto sledují změny v přírodě každý týden a mohou pozorovat, jak se svět přirozeně mění během ročních období a čím je to způsobeno. Studenti tato svá pozorování pravidelně zapisují. My jim dáváme tipy na otázky, nad kterými se mohou zamyslet: “co slyšíš?” nebo “co se tady změnilo od minule?”

Zahrada je další součástí těchto lekcí. Tam děláte se studenty co?

Při práci na zahradě získávají studenti zase jiné zkušenosti. Při takových projektech si zlepšují některé měkké dovednosti, jako například schopnost řešení problémů a práci v týmu. Učí se samozřejmě pěstovat rostliny a kompostovat. A v neposlední řadě získávají nové znalosti z biologie nebo ekologie, jako například jaké jsou rozdíly mezi semeny rostlin, jak funguje sluneční energie, skleníkový efekt, jaká je struktura půdy, co je to udržitelný rozvoj nebo jak funguje koloběh vody. Toto vše se učí při starání se o zahradu a získávají díky tomu teoretické i praktické zkušenosti najednou. 

Ještě jeden účel mají tyto procházky. Jaký?

V angličtině jim říkáme "mindful walks". Jde o to, že děti učíme žít v přítomnosti a uvědomovat si, co se děje v danou chvíli okolo nich. Učíme děti respektovat samy sebe, podporujeme je, aby si samy zvolily, jak se zachovají spíše než aby reagovali podle toho, co se jim děje. Pozorujeme, že si díky tomu studenti uvědomují, co dělají a zlepšuje se jejich koncentrace a pozorovací schopnosti. 

Chcete se dozvědět více? Přečtěte si náš další článek:

VÝCHOVA K MÍRU

Další články

Čtení od nejútlejšího věku dětem prospívá

Obrázek je vůbec prvním obsahem knihy, který dítě dokáže „přečíst”. Právě díky obrázkům dítě porozumí příběhu a je schopné interpretovat hlavní postavy, zvířátka, nejrůznější prostředí či situace, aniž by umělo skutečně číst. Z ilustrací zobrazujících výraz v obličeji a z řeči těla je dítě schopné rozpoznávat jednotlivé emoce.   Příjemně strávené chvíle s knihou napomáhají i u těch nejmenších dětí k budování pěkného vztahu ke čtení, což je zcela nezbytným předpokladem pro pozdější dobré čtenářské návyky.  

Číst dál

Kouzlo koberečku

Představte si následující situaci: Vejdete do překrásné Montessori třídy, která je plná pilně pracujících dětí. Většina z nich pracuje na zemi, kde mají rozložené pracovní koberečky. Děti v Montessori třídě vědí, jak se mezi nimi pohybovat tak, aby na ně nikdy nešláply. Není to však samozřejmé. Na začátku školního roku se jejich používání učí za použití mnoha názorných ukázek, opakování a upozorňování.

Číst dál

IMSP PODCAST s absolventkou Dianou Peštovou

Je naším potěšením vám v dnešním IMSP podcastu představit našeho hosta: Dianu Peštovou. Diana se narodila a vyrostla v České republice, dnes studuje jazyky a kulturu na Amsterdamské univerzitě. Diana se s naší moderátorkou Marianou baví o tom, jak ji IMSP naučila přemýšlet s nadhledem. Protože ráda píše, zpívá a hraje divadlo, ocenila také, že je Montessori vzdělání dovolila poznávat zájmy svým vlastním tempem.

Číst dál

Jak úspěšně naučit batole chodit na nočník

Jak nejlépe naučit batole na nočník? To je jeden z prvních opravdu velkých úkolů rodičovství, často se stává zdrojem frustrace, pro některé rodiče doslova noční můrou. Přitom tomu tak vůbec nemusí být! V Montessori novorozeneckých a batolecích třídách používáme prověřený a praktický způsob, jak toto děti naučit. Troufám si dokonce říct, že je pro rodiče i děti jednoduchý.  

Číst dál

Video: Jeden den v International Montessori School of Prague

Podívejte se na naše školní video! Podělíme se v něm s vámi o naši vizi Montessori vzdělávání. Uvidíte naše inspirativní studenty, učitele, vedení školy, absolventy i rodiče. Líbí se vám?

Číst dál
16.04.2020
Letní dílničky
batole a já
Virtuální prohlídka