Menu

Jak uplatnit v praxi výuku zdvořilostního chování podle Montessori?

Lekce zdvořilostního chování v Montessori jsou navrženy jako co možná nejlepší nástroj, který je dětem v tomto úkolu hodnotným pomocníkem. Vysvětlováním a názorným ukazováním předáváme dětem návod, jak se chovat, komunikovat a jednat s ostatními co nejharmoničtějším způsobem, a pomáháme jim tyto dovednosti procvičovat a osvojovat si je. Postupně, počínaje těmi nejjednoduššími kroky (jako je například omluva nebo podání ruky), si děti utvářejí „slovníček“ jednání, který jim umožňuje jednat přiměřeně a sebejistě v určitém sociálním kontextu. A jak je zdvořilému chování učíme v konkrétních věkových skupinách? 

0-3 roky: Důležité je dítě aktivně zapojit

V raném dětství je formálních lekcí nebo prezentací zdvořilostního chování jen málo. Podstata celého učebního plánu spočívá v tom, jak se za prvé chováme my k dětem a za druhé my dospělí k sobě navzájem v jejich přítomnosti. Učí se totiž zejména naším příkladem. 

S malými dětmi bychom si měli povídat napřímo. Za prvé je vhodné si k nim při rozhovoru dřepnout, aby nám viděly do tváře. Za druhé bychom měli respektovat jejich tělesnou autonomii: není například vhodné požadovat, aby nám malé dítě podalo ruku, dalo pusu, objalo příbuzného a podobně. U starších batolat přichází na řadu první lekce. Začínáme používat zdvořilostní fráze a pozdravy, zakrývání úst při kýchnutí nebo zaklepání na dveře.

Tipy:

 • Společný čas strávený při jídle, na oslavách a dalších společenských událostech si stanovte jako prioritu.

 • Používejte před dítětem důsledně pozdravy a zdvořilostní fráze („prosím“, „děkuji“, „promiň“).

 • Procvičujte společně vyjadřování pocitů, přání, potřeb a preferencí („Rád(a) bych, chtěl(a) bych ...“).

3-6 let: Když se rodí přátelství

V předškolním věku se schopnosti v oblasti zdvořilostního chování dostávají do popředí zájmů dítěte. Děti se v tomto věku prudce sociálně rozvíjejí a dramaticky se u nich zvyšuje zájem o ostatní, zejména o osobní přátelství a začlenění do skupiny. Potřebují se proto hlavně naučit řešit konflikty a chovat se správně k ostatním. Praktické lekce, které s dětmi procvičujeme, zahrnují žádost o pomoc, řešení neshod, střídání se při hře, nebo spravedlivé dělení.

Tipy:

 • Procvičujte řešení konfliktů se sourozenci a kamarády, nejprve za účasti dospělého, následně bez ní.

 • Vysvětlujte a vyžadujte po dítěti vhodné chování v různých situacích (pozdravení hostů, představení se, chování v restauraci, divadle nebo ve sportovním zařízení).

 • Ukažte si, jak druhému nabídnout pomoc či o ni sám požádat.

 • Nechte dítě aktivně se účastnit kulturních událostí.

6-12 let: Co znamená být součástí komunity

Během školních let si děti začínají uvědomovat sociální skupinu, spravedlnost a férovost. Výuka zdvořilosti a slušnosti zahrnujte „třídní schůzky“, na kterých spolu děti diskutují a nastavují pravidla třídy a mají příležitost zkoumat a zkoušet různé formy společenského řádu. Zároveň je to také věk, ve kterém je pro děti vrcholem zábavy šaškování a humor spojený s tělesnými funkcemi, takže je třeba dětem v rámci zdvořilostního chování ukázat a následně vyžadovat zásady slušnosti týkající se říhání, větrů a podobně. 

Tipy: 

 • Nechávejte děti vyřizovat drobné pochůzky a komunikovat s lidmi v různých funkcích (v obchodě, na poště, v bance).

 • Podpořte děti v tom, aby si samy vyřídily telefonát nebo se s vaší pomocí objednaly k lékaři apod. 

 • Společně si trénujte psaní přání a dopisů rodině a přátelům. 

12-18: Vstup do světa 

Dospívající si postupně rozšiřují své vnímání světa, od školy přes místní komunitu až po širší společnost. Učební plán „Praktického života“ v tomto věku nabírá formu „skutečných“ aktivit, jako je například drobné podnikání, shromažďování prostředků pro charitu nebo dobrovolnické práce. Proto musí být doplněn o výuku zdvořilostního chování v nových oblastech: například péče o zákazníky, komunikace s úřady nebo obhajoba názoru z určitého důvodu. V kontextu tradičního vzdělávání by se tato cvičení a lekce mohly zdát příliš „ze života“, ale právě to je základ výuky praktického života v Montessori: vždy poskytuje dítěti nebo mladému člověku kontakt s realitou a zajišťuje skutečné uplatnění, v maximální možné míře odpovídající danému věku a vývojovému stupni. 

Tipy:

 • Podporujte mladistvé, aby se aktivně účastnili komunitního i místního politického života – aby komunikovali s obecními úřady a řešili na místní úrovni záležitosti, které se jich přímo týkají. 

 • Vyhledávejte příležitosti pro dobrovolnickou činnost (například místní charity, útulky pro opuštěná zvířata nebo pomoc sousedům).

Autor: Michaela Tučková, učitelka třídy batolat v IMSP 

 

Další články

Jak by měla vypadat budoucnost vzdělávání našich dětí?

Radka Dohnalova, matka 3 dětí z IMSP, se věnovala výzkumu budoucnosti vzdělávání v dnešním světě. Svoje poznatky, které dala dohromady pro tento nedávno publikovaný článek by chtěla sdílet i s komunitou IMSP především proto, že při tomto výzkumu zjistila, jak moc se Montessori shoduje s tím, kam míří v současné době systém vzdělávání. 

Číst dál

Batolata v IMSP: Pomoz mi, abych to dokázal sám

Jedna z klíčových schopností, kterou Montessori vzdělávací systém rozvíjí mnoha způsoby během celého dětství a celého vzdělávacího procesu, je nezávislost.

Číst dál

Interview v Czech and Slovak Leaders s Kateřinou Bečkovou

“Svým dětem jsem chtěla zajistit nejlepší možné vzdělání”

Číst dál

Štědrost a umění - Projekt Random Gifts of Arts

Na jaře jsme jako součást výuky o hodnotách a umění ve třídách základní školy IMSP zařadili workshop dvou přednášejících z konference TEDxu, Garreta Garrelse a Tima Holmese.

Číst dál

Video: Jeden den v International Montessori School of Prague

Podívejte se na naše školní video! Podělíme se v něm s vámi o naši vizi Montessori vzdělávání. Uvidíte naše inspirativní studenty, učitele, vedení školy, absolventy i rodiče. Líbí se vám?

Číst dál

Vánoční pečení s batoletem

Za okny to začíná vypadat jako v zimě – první mrazy, temné večery, světýlka a vánoční dekorace všude kolem nás. Snažíme se vyplnit dlouhé chladné noci v prosinci světlem svíček, jehličí a vůní nesčetných slavnostních pohoštění. Všude kolem nás je tolik lahodných chutí – horká čokoláda, sladký čaj, voňavé cukroví a pečivo a my se díky tomu všemu cítíme příjemně a útulně.

Číst dál

Jak fungují smíšené třídy v Montessori škole?

Slyšeli jste již někdy o smíšených třídách v Montessori školách a zajímalo by vás, k čemu je tento systém dobrý? Hlavním důvodem je, že mladší děti mohou přirozeně získávat zkušenosti od těch starších, mít je za vzor a za své mentory, starším dětem pak umožňuje vyzkoušet si role leaderů. Tento model odráží reálné životní situace, například když různě staří kolegové pracují společně v týmu a vzájemně se učí jeden od druhého.

Číst dál

Smyslová výchova v Montessori školách

Pomůcky pro smyslovou výchovu v Montessori třídách oslovují „smyslového průzkumníka“ v každém z nás. Uvážíme-li naše interakce ve vnějším prostředí, snadno si uvědomíme, jak často používáme několik smyslů najednou a kolik rozlišných informací přijímáme. Maria Montessori vytvořila ucelený systém smyslové výchovy, který plně využívá této přirozené tendence. Tento článek se bude věnovat pomůckám v Montessori předškolní třídě pro děti ve věku tří až šesti let.

Číst dál

Video: Přátelské prostředí ve škole

Jedním z hlavních cílů Montessori vzdělávání je pomoci dětem stát se plnohodnotnými občany tohoto světa. Jak se nám daří něčeho takového dosahovat?

Číst dál

Kouzlo koberečku

Představte si následující situaci: Vejdete do překrásné Montessori třídy, která je plná pilně pracujících dětí. Většina z nich pracuje na zemi, kde mají rozložené pracovní koberečky. Děti v Montessori třídě vědí, jak se mezi nimi pohybovat tak, aby na ně nikdy nešláply. Není to však samozřejmé. Na začátku školního roku se jejich používání učí za použití mnoha názorných ukázek, opakování a upozorňování.

Číst dál

Tipy pro život s batoletem

Batolecí období je významným obdobím pro rozvoj a budování fyzické nezávislosti dítěte. Je zcela přirozené, že o batole chceme stále pečova. Když mu ale někdy umožníme dělat věci tak, jak chce samo, tak je to pro něj obrovský dar. Bude totiž nejen štěstím bez sebe, ale zároveň vytvoříme skvělou příležitost, jak podpořit jeho celkový rozvoj, sebedůvěru a vnímaní sebe sama.

Číst dál

Když si batole postaví hlavu

Všichni to velmi dobře známe: rodič na pokraji nervového zhroucení a dítě, které odmítá udělat to, co po něm rodič požaduje. Tento souboj nemá vítěze.

Číst dál

Dlouhá cesta, která se vyplatí

Každé ráno se spolu se svou malou dcerkou vydávám na pětačtyřicetiminutovou cestu MHD do stanice…

Číst dál

Příprava jídla v Montessori

Společná příprava jídla je v Montessori třídách oblíbenou aktivitou. Děti si nesmírně užívají, že mohou jíst to, co samy vytvořily. A kromě toho tím rozvíjejí důležité dovednosti. 

Číst dál

Vzhůru do kaluží

Jarní pranostika říká „Když v březnu fouká a v dubnu leje, máj se květinami směje“… Jarní dny bývají často chladné a větrné. Je to čas plný očekávání, kdy vyrážejí první lístky a květy. Zároveň je to však i období, které vytváří rodičům vrásky na čele nekonečnými příděly bahna, deště a louží, které jsou pro děti velkým lákadlem.

Číst dál

Čtení od nejútlejšího věku dětem prospívá

Obrázek je vůbec prvním obsahem knihy, který dítě dokáže „přečíst”. Právě díky obrázkům dítě porozumí příběhu a je schopné interpretovat hlavní postavy, zvířátka, nejrůznější prostředí či situace, aniž by umělo skutečně číst. Z ilustrací zobrazujících výraz v obličeji a z řeči těla je dítě schopné rozpoznávat jednotlivé emoce.   Příjemně strávené chvíle s knihou napomáhají i u těch nejmenších dětí k budování pěkného vztahu ke čtení, což je zcela nezbytným předpokladem pro pozdější dobré čtenářské návyky.  

Číst dál

Video: Společná pravidla, abychom se cítili dobře

Jak pracujeme na tom, abychom měli příjemnou atmosféru a podporovali vzájemný respekt mezi dětmi v Montessori třídě? Spolu s dětmi vyváříme pravidla jejich třídy!

Číst dál

Vařit s dětmi je zábava!

Často se říká, že „společné stolování drží rodinu pohromadě”. Posuňme se ještě o něco dále a pojďme společně péct a vařit. My v Montessori víme, že kuchyně nabízí celou řadu možností všem dětem, batolaty počínaje a dospívajícími konče. Vaření a pečení je totiž součástí Montessori aktivit v oblasti Praktického života již od okamžiku, kdy batole začne chodit. Tyto výhody však nejsou v žádném případě vázány na připravené prostředí v Montessori třídě – velmi snadno lze vše aplikovat také v domácím prostředí.

Číst dál

Proč vyučujeme v Montessori zdvořilostní chování?

Zdvořilostní chování tvoří v oblasti „Praktického života“ významnou součást Montessori osnov od útlého dětství až po dospívání. Při návštěvě třídy možná toto učivo přehlédnete – na rozdíl od třeba Matematiky nebo Jazykové výchovy nemá většinou určenou poličku ani výukový koutek. Jedná se ale (zrovna tak jako Matematika nebo Jazykověda) o plnohodnotnou součást osnov, s danými lekcemi a cíli, a jako „didaktický materiál“ mu slouží samotná osobnost vyučujícího a vlastní dětská skupina. Za úkol si klade mnohem více, než jen naučit děti zásadám etikety a slušného chování: jeho cílem je pomoci dětem plně rozvíjet svůj sociální potenciál a zaujmout své místo v lidské společnosti.  

Číst dál

Jak uplatnit v praxi výuku zdvořilostního chování podle Montessori?

Lekce zdvořilostního chování v Montessori jsou navrženy jako co možná nejlepší nástroj, který je dětem v tomto úkolu hodnotným pomocníkem. Vysvětlováním a názorným ukazováním předáváme dětem návod, jak se chovat, komunikovat a jednat s ostatními co nejharmoničtějším způsobem, a pomáháme jim tyto dovednosti procvičovat a osvojovat si je. Postupně, počínaje těmi nejjednoduššími kroky (jako je například omluva nebo podání ruky), si děti utvářejí „slovníček“ jednání, který jim umožňuje jednat přiměřeně a sebejistě v určitém sociálním kontextu. A jak je zdvořilému chování učíme v konkrétních věkových skupinách? 

Číst dál

Balíme s batoletem na výlet

Léto je ideální čas pro výlety a vycházky. Společně s nimi přichází pro děti příležitost naučit se, jak se na výlet připravit – zabalit si batůžek. Tato aktivita je učí samostatnosti a dodává jim patřičné sebevědomí. Nejen že si batůžek připraví, ale samy si pak vše potřebné po celý výlet nesou. 

Číst dál

První týdny ve školce. Jak ustát loučení?

Před dosažením věku dvou let prochází dítě sérií vývojových změn, díky kterým začíná potřebovat nové sociální prostředí. Ačkoliv rodiče pro ně zůstávají i nadále hlavní jistotou v jejich životě, potřebují děti v této fázi rozšířit své sociální obzory, dostat příležitost kontaktu s vrstevníky, a získat zkušenost společenské nezávislosti. Je to veliký a zásadní krok: děti se učí přechodně fungovat bez rodičů, v kolektivu kamarádů a učitelů.  

Číst dál
21.05.2019
Poslední volná
místa v batolatech
Naplánujte si prohlídku
Kurz batole a já Den otevřených dveří
7. listopadu