Menu
 zpět

Finanční podpora

finanční podpora

The International Montessori School of Prague si klade za cíl vytvářet různorodou komunitu rodin svých studentů. Abychom tento cíl dokázali naplňovat, snažíme se udržet přiměřené náklady na školné a v případě potřeby nabídnout rodinám finanční pomoc. Nabízíme různé platební plány a jsme otevřeni žádostem o příspěvky z našeho fondu pro finanční pomoc. Tento fond je stanoven každý školní rok na základě provozního rozpočtu IMSP, vládních dotací a darů.

IMSP zvažuje individuálně finanční situaci každé rodiny, která žádost o poskytnutí příspěvku podá a na základě jejich potřeby pak určí možnost finanční pomoci. Rodiny jsou požádány o poskytnutí potřebné dokumentace a motivačního dopisu. IMSP musí před podáním žádosti o finanční podporu obdržet platnou žádost o zápis ke studiu nebo smlouvu o opětovném zápisu dítěte.

Jak využít finanční podporu

  1. Od ředitele školy si vyžádejte formulář Žádost o finanční podporu.
  2. Žádost vyplňte a podejte ji spolu se všemi požadovanými dokumenty a motivačním dopisem do předem určeného data podání (obvykle v polovině března)
  3. Finanční komise přezkoumá všechny žádosti a rozhodne o udělení finančních podpor do 1. dubna.
  4. Ředitel školy bude písemně informovat každou rodinu o stavu žádosti a případné poskytnuté pomoci.
  5. Poskytnutí finanční podpory není automatické, v případě potřeby je o ni nutno žádat každý rok znovu. Rodiny, které v předchozím období pomoc získaly, obdrží informaci o možnosti podání pro rok následující.

Od rodin, kterým je finanční pomoc poskytnuta je požadováno pracovat minimálně 30 hodin dobrovolnické práce pro školu bez nároku na honorář. Tyto hodiny mohou být poskytnuty kterýmkoliv z rodičů. Na začátku každého školního roku jsou tyto dobrovolnické práce projednány a předem naplánovány s ředitelem školy.

Veškeré informace ohledně poskytnutí stipendia jsou pokládány za důvěrné. Při nedodržení zásad důvěrnosti mohou být stipendia zrušena.

PROGRAM “DOPORUČTE RODINU”

Montessori dílničky
batole a já
Montessori
dílničky pro děti
2-12 měsíců
Virtuální prohlídka