Menu
 zpět

Služby

Družina

Ve snaze vyhovět rozličným a neustále se měnícím potřebám rodin nabízíme několik časově rozmanitých denních programů. Ranní a odpolední družina a zájmové kluby a kroužky umožňují rodičům přizpůsobit délku školního dne potřebám jejich dítěte a životnímu stylu rodiny.

Prostředí družiny je uvolněné a pohodové a žáci je mohou využít jak před vyučováním, tak po něm. Program mimoškolní péče v sobě zahrnuje klíčové prvky Montessori pedagogiky, jako například svobodu volby, vzájemnou úctu a respekt k prostředí, fyzickou aktivitu a důslednost.

Školní družina v Montessori mateřské škole

Družina není součástí vyučování a nabízí tedy dětem aktivity, hry a pomůcky, které ve třídě nenajdou – například deskové a karetní hry, hračky nebo skládačky. Vychovatelé zajišťují odborný dohled v rámci výtvarných projektů, při organizovaných hrách nebo hraní na hřišti.

Družina je pro žáky IMSP zcela zdarma. Rodiče mohou děti zapsat na libovolnou dobu a počet dní. Družina je také k dispozici v náhlých případech bez předchozí rezervace.

Obědy

Oběd je na IMSP důležitou součástí každého dne – a to nejen z výživového hlediska. Společné jídlo ve školní jídelně nebo v jídelním koutku ve třídě je pro děti výbornou příležitostí vyzkoušet si, do jaké míry ovládají zásady společenského chování, které si osvojily v rámci výuky.

Naší prioritou je podávat žákům zdravá, výživná a chutná jídla. Proto jsme se rozhodli pro služby jídelny PORG, která nám každý den dodává obědy vařené z čerstvých a kvalitních potravim. Jídelna PORG je pro tuto službu plně certifikovaná ministerstvy zdravotnictví a školství.

Rodiče dostávají každý měsíc rozpis jídel se seznamem ingrediencí, přičemž denní menu se vždy skládá z polévky a jednoho hlavního jídla s masem a jednoho vegetariánského. Díky tomu si mohou jídelníček sestavit tak, aby odpovídal chutím a potřebám jejich dítěte. Objednávání obědů je velmi flexibilní a obědy lze přihlásit a odhlásit i 24 hodin předem.

Kroužky

Nabídka se mění v závislosti na dostupnosti i zájmu, ale mezi nejpopulárnější kroužky patří tanec, balet, španělština, keramika, strategické deskové hry, judo, jóga, fotbal a další. Zápis na kroužky probíhá na bázi školních semestrů, z nichž každý obsáhne zhruba osm lekcí jedenkrát týdně. S každým semestrem, tedy třikrát v průběhu roku, se nabídka mění. Poplatky za kroužky se liší v závislosti na jednotlivých aktivitách. Kroužky jsou výborným doplněním školních osnov, a jejich formát je jednoduchý a dobře zvladatelný pro děti i rodiče.

Montessori dílničky
batole a já
Montessori
dílničky pro děti
2-12 měsíců
Virtuální prohlídka