Menu
 zpět

Batolata

Pečlivě připravené, laskavé a přívětivé prostředí třídy batolat je pro naše nejmenší jedinečným místem, z něhož mohou vykročit směrem k samostatnosti. Nábytek je velikostně přizpůsoben potřebám dětí, veškeré pomůcky a materiály odpovídají jejich vývojové úrovni a jsou navrženy tak, aby každému z nich umožňovaly růst, objevovat okolní svět a také pěstovat svou samostatnost a soběstačnost. Náš vzdělávací program podporuje tělesný, kognitivní, sociální a emocionální rozvoj dítěte. Batolata mají prostor důkladně prozkoumat samy sebe, svou rodinu i svět, v němž žijí, přičemž rozvíjí své řečové a jazykové schopnosti i jemnou a hrubou motoriku.

Vzdělávání batolat v Montessori mateřské školce  

Naši zkušení a erudovaní učitelé podporují rodící se jazykové dovednosti dětí a pomáhají jim ve všech aspektech sebeobsluhy, včetně hygieny. Zaměřují se u nich zejména na rovnováhu, pohyb a koordinaci hrubé a jemné motoriky. Jakmile je dítě připraveno, seznámí ho s vhodnými pomůckami a materiály. Každé dítě respektují jako individuální bytost a citlivě a láskyplně je podporují na jeho cestě k nezávislosti.

Učební plán je zaměřen na nácvik praktického života, smyslové výchovy, jazyk, matematiku a kosmickou výchovu. Batolata se učí soustředění, koordinaci, jazykovým dovednostem, zodpovědnosti a úctě a to vše je pro ně přípravou pro úspěšný přechod do našich předškolních tříd. Hudební a výtvarná výchova jsou součástí denního programu a jednou týdně do třídy dochází učitel hudby a pohybové výchovy.

Naplánovat prohlídku školy

Kdo je batole?

Batolata jsou přirozenými průzkumníky. V tomto vývojovém stupni projevují zájem o všechno v jejich okolí a chtějí prozkoumat každý detail. Rozvíjí se u nich jemná a hrubá motorika, milují lezení, běhání, udržování rovnováhy a přemisťování předmětů, stejně jako zvedání malých objektů, kreslení nebo sestavování věcí.

Batolata fascinují slova a jména – nová slova dokážou pochytit s překvapivou rychlostí. Učí se naslouchat druhým a tvořit své vlastní věty, aby dostala to, co potřebují.

Batolata si vytváří velmi silné vazby k lidem, které milují, a rády si hrají v blízkosti ostatních dětí. Poznávají své pocity a učí se empatii k druhým. Dychtivě hltají nové informace a podněty, a pokud jim jakkoli znemožníme pokračovat v jejich průzkumu, jsou zklamaná. Maria Montessori označila tuto etapu vývoje za období nevědomé absorpční mysli. Dítě je v tomto věku jako houba – rychle a bez sebemenší námahy nasává ze svého okolí ohromující množství znalostí. Dr. Montessori dále vypozorovala, že děti procházejí citlivými, neboli „senzitivními fázemi“, během nichž je pro ně jednodušší a přirozenější osvojit si určité dovednosti. Program batolat v IMSP je vytvořen tak, aby jejich duševní růst a proces učení maximálně podporoval. Ve třídách je množství zajímavých pomůcek, nábytek v dětské velikosti a v neposlední řadě tým laskavých a zkušených učitelů, kteří vytvářejí prostor, v němž každé dítě může rozvinout své přirozené schopnosti.

Přečtěte si zkušenosti rodiče batolete v IMSP

 

Montessori dílničky
batole a já
Montessori
dílničky pro děti
2-12 měsíců
Virtuální prohlídka