Menu

Výpravy do lesa s batolaty

Velkou výhodou IMSP je bezprostřední blízkost lesa. Ten nabízí našim batolatům neocenitelné příležitosti, aby se svými učiteli prozkoumali přírodu. Interakce s přírodním prostředím je přínosná pro duševní a fyzické zdraví dětí i dospělých. Umožňuje dětem inspirovat se okolním světem vně obvyklého prostředí domova nebo třídy.

Je samozřejmé, že prvním krokem k prozkoumání přírody je příprava! Před návštěvou lesa, máme příležitost diskutovat o tom, jaké je ten den počasí, jak se vzhledem k počasí oblékneme a co můžeme podniknout. Můžeme se například dětí zeptat, jak bychom se měli obléknout do deště, nebo jim připomeneme, aby v horkém dni hodně pily. Batolata podporujeme v samostatném oblékaní tak, jak to jen dokážou, ideálně jen pomocí několika verbálních pokynů. Můžeme se dětí například zeptat, kam si daly pláštěnku, nebo je požádat, aby nám ukázaly, jak si nazouvají boty. To umožňuje batoleti, aby se připravilo na své lesní dobrodružství všímavým způsobem, a zároveň podporujeme jeho samostatnost a rozvoj motorických dovedností.

Jakmile jsou zvědavé a energické děti v lese, mohou pod dohledem učitelů běžet napřed, zatímco ostatní děti mohou zůstat vzadu a užívat si klidu lesa v pomalejším tempu. Učitelé bedlivě sledují všechny děti a provázejí lesem přední, střední i zadní část skupiny. Les je přirozeně inspirativní prostředí, které vyvíjejícímu se dítěti poskytuje příležitosti pro kreativitu, učení, všímavost a samozřejmě pro cvičení!

Montessori dětská skupina - procházky v lese

Jako průvodci můžeme děti vést k aktivním hrám, které rozpohybují jejich těla, nebo je povzbudit, aby les kolem sebe vnímaly svými smysly. Batolata jsou vedena k tomu, aby se rukama dotýkala stromů, listů a mechu, aby poznala textury lesa. Děti mohou být také povzbuzovány, aby v klidu naslouchaly zvukům ptáků, hmyzu a dalších tvorů žijících kolem nich. Můžeme sledovat, jak se les s postupem ročních období mění. Pozorujeme, jak listy rostou, mění barvu a padají. Můžeme upozornit na čerstvě rostoucí květiny i aktivitu hmyzu.

V batolecím období můžeme děti učit poznávat přírodu prostřednictvím jednoduchých vzorů. Můžeme vyzvat batole, aby našlo tři stejné listy, například z dubu. Ukážeme jim, čím jsou tyto konkrétní listy jedinečné, a pojmenujeme strom, ze kterého pocházejí. Batole si tak může rozšířit slovní zásobu a porozumět přírodě, která ho obklopuje. Malé děti mohou také vytvořit umělecká díla z přírodních materiálů lesa. Stavění malých pohádkových domečků nebo uměleckých děl z klacků a listů umožňuje malým dětem zanechat v lese svou stopu, aniž by poškozovaly přírodní prostředí. Lesní procházky umožňují dětem pocvičit mysl i tělo v poutavém, neustále se měnícím prostředí. Doufáme, že pravidelný pobyt venku podpoří u našich batolat začátek celoživotní lásky a úcty k přírodě.

Maya Lucas

Chcete se dozvědět více? Přečtěte si náš další článek:

Jak na komunikaci s batoletem

Další články

IMSP PODCAST s absolventem Calebem Millerem

Představujeme vám prvního hosta naší série IMSP podcastů, Caleba Millera. Caleb se po dokončení IMSP přestěhoval zpět do USA, dokončil střední školu a vystudoval univerzitu. Caleb se s naší moderátorkou Marianou baví o nezávislosti v dětství, výhodách věkově smíšených tříd a nechybí ani rada pro současné nejstarší studenty IMSP. Při vzpomínce na čas strávený v IMSP se Caleb zamýšlí i nad vlastní budoucností, kariérou s globálním zaměřením: “Je to něco, co ve mně zasel již Montessori systém a IMSP,” říká Calen “touha zajímat se o celý svět”.

Číst dál

IMSP podcast s absolventkou Tarou Svobodovou

"Všem studentům velmi doporučuji si čas v IMSP opravdu užívat, je to období na které velmi ráda vzpomínám."

Číst dál

Vánoční pečení s batoletem

Za okny to začíná vypadat jako v zimě – první mrazy, temné večery, světýlka a vánoční dekorace všude kolem nás. Snažíme se vyplnit dlouhé chladné noci v prosinci světlem svíček, jehličí a vůní nesčetných slavnostních pohoštění. Všude kolem nás je tolik lahodných chutí – horká čokoláda, sladký čaj, voňavé cukroví a pečivo a my se díky tomu všemu cítíme příjemně a útulně.

Číst dál

Jak uplatnit v praxi výuku zdvořilostního chování podle Montessori?

Lekce zdvořilostního chování v Montessori jsou navrženy jako co možná nejlepší nástroj, který je dětem v tomto úkolu hodnotným pomocníkem. Vysvětlováním a názorným ukazováním předáváme dětem návod, jak se chovat, komunikovat a jednat s ostatními co nejharmoničtějším způsobem, a pomáháme jim tyto dovednosti procvičovat a osvojovat si je. Postupně, počínaje těmi nejjednoduššími kroky (jako je například omluva nebo podání ruky), si děti utvářejí „slovníček“ jednání, který jim umožňuje jednat přiměřeně a sebejistě v určitém sociálním kontextu. A jak je zdvořilému chování učíme v konkrétních věkových skupinách? 

Číst dál

Video: Společná pravidla, abychom se cítili dobře

Jak pracujeme na tom, abychom měli příjemnou atmosféru a podporovali vzájemný respekt mezi dětmi v Montessori třídě? Spolu s dětmi vyváříme pravidla jejich třídy!

Číst dál
11.04.2023
Letní dílničky
batole a já
Montessori
dílničky pro děti
2-12 měsíců
Virtuální prohlídka