Menu

Interview v Czech and Slovak Leaders s Kateřinou Bečkovou

“Svým dětem jsem chtěla zajistit nejlepší možné vzdělání”

Příběh International Montessori School of Prague v sobě spojuje několik zajímavých světových trendů. Prvním trendem je glokalizace – kombinace globalizace a lokalizace, kdy globální akreditace American Montessori Society vytváří rámec, ale zároveň je škola přizpůsobena českému prostředí a podmínkám. Kateřina Bečková, zakladatelka a výkonná ředitelka říká:  „Musíme a zároveň chceme splňovat nejen americké akreditační standardy, ale zároveň zohlednit české prostředí a jeho specifika.  IMSP navštěvují děti 27 národností, polovina dětí však pochází z České republiky. Naše osnovy se tak musely upravit nejen s ohledem například na evropský metrický systém, ale i způsob výuky matematiky, ku příkladu postupy násobení či dělení, které jsou u nás specifické.“

Druhým trendem, na který bych chtěla upozornit, je příklad Kateřiny jako podnikatelky, v angličtině s přiléhavým výrazem „self-made woman entrepreneur“.  Ženské podnikání má svá specifika.  Na rozdíl od mužů, kteří se soustřeďují na podnikání v oborech, které jsou vnímány jako ekonomicky výhodné, jako je stavebnictví, elektronika či IT, ženy se častěji soustředí na podnikání v sociálních službách či drobném prodeji zboží.  Ženský typ podnikání je často znevýhodněn v přístupu k financím nebo technologiím a zároveň velmi regulován složitými legislativními normami.

Třetím významným trendem je problematika leadershipu a vzdělávání.  Na začátku nového školního roku vydala Česká manažerská asociace zprávu o tom, že konkurenceschopnost Česka by se mohla zvýšit, pokud by mělo více sebevědomých lídrů.  Standardní český vzdělávací systém na práci s lídry nemyslí, navzdory výzkumům, které tvrdí, že klíčové vlastnosti budoucích vůdců lze rozvíjet především do 10. roku dítěte!

Kateřina Bečková založila v roce 2002 soukromou školu International Montessori School of Prague.  Původním impulsem byla snaha zajistit kvalitní vzdělávání vlastním třem dětem.  Během 15 let se IMPS se stala jednou z nejlepších škol v České republice, s kapacitou 110 žáků ve věku od 15 měsíců do 13 let.  Škola dnes zaměstnává 16 učitelů na plný úvazek a 4 učitele na částečný. Kromě předškolního a školního vzdělávání IMSP nabízí rovněž družinu a zájmové kroužky. Učitelský sbor má mimo jiné specializaci na výtvarné umění, španělštinu, drama, hudbu, tělesnou výchovu a knihovnictví.

Kateřina se do budování školy pustila s energií a vizí jí vlastní.  Když ji potkáte, stěží byste uvěřili, že tato založením nesmělá žena je ředitelkou významné vzdělávací instituce a jejím posláním jepřinášet ucelený a holistický přístup ke vzdělávání, který připraví děti na budoucnost.

Kateřina je jedním z největších českých expertů na vzdělávání a Montessori problematiku, v rámci provozu školy si doplnila potřebné vzdělání.  Původně vystudovala ekonomii, následně si dodělala magisterské vzdělávání v oboru speciální pedagogika. Absolvovala program Montessori leadership a dále se kontinuálně vzdělává v oblasti leadershipu v České republice i zahraničí.

Kateřino, IMSP na jaře 2017 oslavila 15 let existence.  Jaké je ohlédnutí zpět?

Určitě bilancuji.  Jak bylo zmíněno, původně mým hlavním hnacím motorem pro založení školy byly mé děti.  Ty však již školu absolvovaly a těší mne, že jsou nejen pro další studium, ale i život jako takový dobře připravené.  Práce s dětmi stále mě však stále baví a naplňuje, jsem pyšná na naši školu a na stabilní a profesionální tým, který se mi podařilo vybudovat.  Mám pocit, že jsme dosáhli optimální velikosti a fungování.  Nemám ambici rozšiřovat školu o další pobočky, ani navyšovat počet žáků ve třídách či zvyšovat počet tříd.  Mám pocit, že tou těžkou fází budování jsme si prošli a položili jsme pevné základy.  Nyní se chceme soustředit na další zvyšování kvality.  Věnujeme se neustálému dolaďování v oblastech komunikace, zaměření na vyšší efektivitu, dosahování udržitelných výsledků s radostí.  Mám pocit, že takováto práce už je pro mne vlastně odměnou.  Nejnověji se soustředíme na definování nového poslání, s ním spojených hodnot a jejich přenosu do praxe.

Na co jsi v souvislosti s IMSP nejpyšnější?

Na všechny dosažené akreditace, protože jsme jediná plně akreditovaná škola Americké Montessori společnosti v Evropě.  Poslední akreditace, jak ta americká, tak česká, dopadly v hodnocení tradiční školní škály opravdu na výbornou.  Skutečnost, že máme naplněnou kapacitu rovněž vypovídá o naší kvalitě a oblibě.  Toho bych nedosáhla sama, opírám se o stabilní, profesionální tým akreditovaných kolegyň a kolegů.  Jsem hrdá i na naše prostory, naše škola má velkou zahradu o rozloze větší než 4000 m2 u lesa. Máme voliéru s ptáky, na zahradě ovocné keře a stromy a zeleninovou zahrádku, péče o rostliny a zvířata je integrální součástí naší výuky.

V neposlední řadě se nám daří z řad rodičů, příznivců školy a odborníků budovat komunitu, která dále šíří Montessori principy vzdělávání do české společnosti.

O problematiku Montessori vzdělávání je v České republice trvale velký zájem.  Tato metoda je vhodná nejen pro děti, ale i pro seniory.  V červenci tohoto roku Praha hostila Mezinárodní Montessori kongres.  Pro ty, kteří se ho nezúčastnili, podotknu, že se jedná o prestižní akci, která se koná jednou za čtyři roky a pražský kongres navštívilo 2000 účastníků a více než 100 odborníků z celého světa. V čem je problematika Montessori specifická?

Je důležité si uvědomit, že Montessori přístup není jen o pomůckách, ale hlavně o přístupu.  Jejím úskalím může být fakt, že na Montessori metodu není jediný patent a tak se stává, že často školy nakoupí pomůcky a hned si dávají „Montessori metodu“ do názvu.  Montessori metoda je o filozofii, jejím přenesením do praxe, o schopnostech učitele zvládnout pracovat jak s celou třídou, tak s jednotlivci.  Pomůcky samotné jsou až druhotné.

Druhou výzvou je fakt, že mnoho Čechů patří k zastáncům tradiční výchovy a je pro ně těžké důvěřovat zcela novému přístupu založenému na svobodné volbě.  Panuje předsudek, že metoda Montessori znamená chaos, ale opak je pravdou.  Někdy mi připadá, že jsme na děti docela přísní.

IMSP je leader v oblasti nových trendů ve vzdělávání. Které trendy vnímáš jako zásadní?

Pro mě jsou zásadní tři trendy: poznání vlastního jedinečného talentu, schopnost spolupráce a láska ke vzdělávání.  Při interakci s dětmi dbáme na celostní rozvoj dítěte, pomáháme jim pochopit a zároveň vyjádřit jejich jedinečnost. Učíme děti nejen řešit problémy, ale i efektivně spolupracovat.  Dnešní doba často klade důraz na rozvoj a prosazení jednotlivce, ale bez interakce a efektivní spolupráce s ostatními jednotlivec sám ve společnosti nic nedokáže.  Montessori staví na principu „pomoz mi, abych to dokázal sám“ od útlého věku.  I ty nejmenší děti se podílí na úklidu, přípravě svačin, jsou daleko samostatnější v komunikaci, ale i v hygienických návycích a schopnosti se o sebe postarat než jejich vrstevníci.  Věnujeme se jednotlivým složkám inteligence – sociální inteligenci, emoční inteligenci, pohybové inteligenci a morální inteligenci.  Pracujeme s hodnotami jakými jsou ku příkladu respekt, ohleduplnost, zodpovědnost, laskavost a velmi dbáme na celkovou integritu. V neposlední řadě zapojujeme vhodně i technologie, které budou hrát při vzdělávání čím dál tím větší roli.

Jak vnímáš sebe sama jako leadera?

Ve škole pracujeme s profilovými testy Dynamika talentu, stavíme na přirozeném talentu jednotlivců, nikoliv na získaných dovednostech.  Dle tohoto přístupu jsem profil „Trader“, jehož leadership je založen právě na dlouhodobých vztazích, péči o ostatní, budování komunity a je mi vlastní přístup, kdy do jednotlivých činností jdu společně s týmem.  Lidé se na mne mohou spolehnout, mám vždy dveře otevřené, jak pro tým, tak pro rodiče.  A nyní se učím více delegovat, chci se více věnovat strategickým rozhodnutí, nemuset se už tolik věnovat denní operativě.  Jak jsem již říkala, těším se na sdílení všeho, co se nám podařilo vytvořit, se širší komunitou, kterou pomáháme budovat.

Co radíš rodičům školních dětí v souvislosti se začátkem nového školního roku?

Jsem zastáncem dobré rutiny, která může ušetřit čas a energii.  Udělejte si dost času na spánek, následně na ranní vypravení, snídani, cestu, ať neprožíváte každé ráno stres.  Důvěřujte škole a dětem, ale udělejte si na ně dost času.  Zejména v začátcích, ptejte se nejen dětí, ale i učitelů a vedení školy.  Jste našimi partnery, my jsme tu pro vás.

Jaké jsou Tvé další plány a vize?

Mým posláním je přinášet celostní přístup ke vzdělávání, kde každé dítě může vyjádřit svou jedinečnost.  Konkrétně se snažím přinést výše zmíněné Montessori metody vzdělávání do naší země tak, abychom skutečně mohli aktivovat jedinečnost každého z nás. Již jsem mluvila o komunitě rodičů a příznivců, kterou budujeme a připravujeme pro ni sérii vzdělávacích workshopů. Více se chceme soustředit na práci s nejmenšími dětmi, kde vidíme největší potenciál.  Rodičům chceme poskytnout detailní návod na to, jak vytvořit Montessori domácí prostředí.  A samozřejmě dále budeme zlepšovat a revidovat veškeré postupy v rámci celostního přístupu ke vzdělávání. Jedním z problémů českého vzdělávání je nejen jeho koncentrace na znalosti a vědomosti, ale i velká rigidnost.

Linda Štucbartová

Chcete se dozvědět více? Přečtěte si náš další článek:

JAK BY MĚLA VYPADAT BUDOUCNOST VZDĚLÁVÁNÍ NAŠICH DĚTÍ?

Další články

Interview s učitelem, Greg McCrackenem

Jaké je tvé životní motto? Když jsem byl mladý, můj tatínek mi říkával: „Vždycky dělej to nejlepší, co umíš.“ A podobně se snažím mít často na mysli: „Dělej, co umíš, tam kde jsi a s tím, co máš.“ 

Číst dál

Výpravy do lesa s batolaty

Velkou výhodou IMSP je bezprostřední blízkost lesa. Ten nabízí našim batolatům neocenitelné příležitosti, aby se svými učiteli prozkoumali přírodu. Interakce s přírodním prostředím je přínosná pro duševní a fyzické zdraví dětí i dospělých. Umožňuje dětem inspirovat se okolním světem vně obvyklého prostředí domova nebo třídy.

Číst dál

ABSORBUJÍCÍ MYSL – ZÁKLADNÍ PRINCIP MONTESSORI

Pokud se pohybujete v Montessori komunitě, například jako rodiče dětí, určitě jste tento termín už mnohokrát slyšeli. Ale co tím učitelé Montessori jeslí, školek a škol myslí?

Číst dál

Školní procházky a výlety

jako nezbytné zážitky a zkušenosti pro žáky základní Montessori školy

Číst dál

uvědomění: klíčová součást montessori základního vzdělávání

Pokud navštívíte třídu naší vyšší základní školy v 11:20, uslyšíte zazvonit zvoneček. Žáci si uklidí, v 11:30 se sejdou na koberci uprostřed třídy a zapálí svíčku. Učitel nastaví na hodinách pět minut a děti začnou cvičení vnímavosti.

Číst dál
02.11.2017
Letní dílničky
batole a já
Virtuální prohlídka