Menu

Výpravy do lesa s batolaty

Velkou výhodou IMSP je bezprostřední blízkost lesa. Ten nabízí našim batolatům neocenitelné příležitosti, aby se svými učiteli prozkoumali přírodu. Interakce s přírodním prostředím je přínosná pro duševní a fyzické zdraví dětí i dospělých. Umožňuje dětem inspirovat se okolním světem vně obvyklého prostředí domova nebo třídy.

Je samozřejmé, že prvním krokem k prozkoumání přírody je příprava! Před návštěvou lesa, máme příležitost diskutovat o tom, jaké je ten den počasí, jak se vzhledem k počasí oblékneme a co můžeme podniknout. Můžeme se například dětí zeptat, jak bychom se měli obléknout do deště, nebo jim připomeneme, aby v horkém dni hodně pily. Batolata podporujeme v samostatném oblékaní tak, jak to jen dokážou, ideálně jen pomocí několika verbálních pokynů. Můžeme se dětí například zeptat, kam si daly pláštěnku, nebo je požádat, aby nám ukázaly, jak si nazouvají boty. To umožňuje batoleti, aby se připravilo na své lesní dobrodružství všímavým způsobem, a zároveň podporujeme jeho samostatnost a rozvoj motorických dovedností.

Jakmile jsou zvědavé a energické děti v lese, mohou pod dohledem učitelů běžet napřed, zatímco ostatní děti mohou zůstat vzadu a užívat si klidu lesa v pomalejším tempu. Učitelé bedlivě sledují všechny děti a provázejí lesem přední, střední i zadní část skupiny. Les je přirozeně inspirativní prostředí, které vyvíjejícímu se dítěti poskytuje příležitosti pro kreativitu, učení, všímavost a samozřejmě pro cvičení!

Montessori dětská skupina - procházky v lese

Jako průvodci můžeme děti vést k aktivním hrám, které rozpohybují jejich těla, nebo je povzbudit, aby les kolem sebe vnímaly svými smysly. Batolata jsou vedena k tomu, aby se rukama dotýkala stromů, listů a mechu, aby poznala textury lesa. Děti mohou být také povzbuzovány, aby v klidu naslouchaly zvukům ptáků, hmyzu a dalších tvorů žijících kolem nich. Můžeme sledovat, jak se les s postupem ročních období mění. Pozorujeme, jak listy rostou, mění barvu a padají. Můžeme upozornit na čerstvě rostoucí květiny i aktivitu hmyzu.

V batolecím období můžeme děti učit poznávat přírodu prostřednictvím jednoduchých vzorů. Můžeme vyzvat batole, aby našlo tři stejné listy, například z dubu. Ukážeme jim, čím jsou tyto konkrétní listy jedinečné, a pojmenujeme strom, ze kterého pocházejí. Batole si tak může rozšířit slovní zásobu a porozumět přírodě, která ho obklopuje. Malé děti mohou také vytvořit umělecká díla z přírodních materiálů lesa. Stavění malých pohádkových domečků nebo uměleckých děl z klacků a listů umožňuje malým dětem zanechat v lese svou stopu, aniž by poškozovaly přírodní prostředí. Lesní procházky umožňují dětem pocvičit mysl i tělo v poutavém, neustále se měnícím prostředí. Doufáme, že pravidelný pobyt venku podpoří u našich batolat začátek celoživotní lásky a úcty k přírodě.

Maya Lucas

Chcete se dozvědět více? Přečtěte si náš další článek:

Jak na komunikaci s batoletem

Další články

Batole a já: rozhovor s Ariou a Evangeliou

Rádi bychom vám představili Evangeliu a její dceru Ariu. Obě spolu absolvovaly nejprve náš kurz Batole a já, po kterém Aria navštěvovala nejprve naši Montessori třídu pro batolata a nyní naši mateřskou školu. Jak se jim na kurzu líbilo, co se naučily a co si z něj odnesly do každodenního života?

Číst dál

Pár minut s Abdulem z Keni

Zveme vás na malý výlet do Afriky, za naším adoptivním spolužákem Abdulem. Zeptali jsme se ho, jak se má.

Číst dál

Video: Přátelské prostředí ve škole

Jedním z hlavních cílů Montessori vzdělávání je pomoci dětem stát se plnohodnotnými občany tohoto světa. Jak se nám daří něčeho takového dosahovat?

Číst dál

Co nás čeká po mateřské škole?

Třída Montessori základní školy funguje jako dynamický systém. Je vedena pečlivě vyškolenými pedagogy kteří mají za cíl zlepšovat učení studentů ve věku 6 až 12 let a výuku individuálně přizpůsobovat jejich úrovni.

Číst dál

Interview v Czech and Slovak Leaders s Kateřinou Bečkovou

“Svým dětem jsem chtěla zajistit nejlepší možné vzdělání”

Číst dál
11.04.2023
Letní dílničky
batole a já
Virtuální prohlídka