Menu

Co nás čeká po mateřské škole?

Třída Montessori základní školy funguje jako dynamický systém. Je vedena pečlivě vyškolenými pedagogy kteří mají za cíl zlepšovat učení studentů ve věku 6 až 12 let a výuku individuálně přizpůsobovat jejich úrovni.

Při studiu dětí doktorka Maria Montessori pozorovala různé charakteristiky v konkrétním věku a podle toho je dala do skupin. Tato seskupení nazvala fáze vývoje a můžete je vidět na obrázku níže. V rámci tohoto modelu Montessori učitel pracuje s každým dítětem s vědomím, že učení a rozvoj studenta bude probíhat snadněji a lépe, pokud prostředí a očekávání dospělého budou odpovídat potřebám jeho vývoje.

Montessori system in Elementary classroom

V Montessori se děti učí ve věkově smíšených skupinách. Prospěch z tohoto propojení mají v každém věku – získávají totiž zkušenosti ze vztahu ke svým mladším i starším vrstevníkům ve skupině. Při příchodu dětí do třídy na základní škole vidíme velký posun v jejich přístupu k učení – chtějí větší nezávislost na své rodině a místo toho se obracejí na kamarády. Při přestupu do třídy vyšší základní školy tento proces pokračuje a je čím dál výraznější. Když dítě prochází druhou fází, osobní a akademický růst je podporován tím, že se nejprve vytvoří základy dovedností v „období budování“ a poté se v druhé polovině této fáze zafixují v „období upevňování“.

logické myšlení

Zatímco v Montessori třídě mateřské školy pracujeme s absorbující myslí dítěte, ve třídě základní školy je práce navržena pro jeho rozumové uvažování. Dítě ukončilo fázi, ve které se učilo, co věci jsou, a nyní chce vědět, proč jsou právě takové. Děti tak ve věku základní školy přirozeně touží po hlubším porozumění a větší intelektuální nezávislosti.

Ve třídě máme čas i prostor pro diskuzi, otázky a přinášení nových nápadů, jak věci dělat. Otázky studentů jsou oceňované, společně se je snažíme objevovat a nikdy není za žádnou nikdo napomínán. V naší škole se nesetkáte s přístupem, kdy děti bezmyšlenkovitě dělají to, co se jim řekne. Celá třída pracuje společně. 

Díky tomuto porozumění vytvořila Maria Montessori inspirující příběhy pro práci s dětskou představivostí, tzv. Velké lekce. Tato speciální práce dává studentům prostor pro pokládání důležitých otázek a hledání odpovědí na ně, navíc společně, se svými kamarády. Díky tomu se těší z každého objevu.

Sociální bytosti

Kamarádi jsou pro děti v tomto období vše. Je to proto, že potřebují rozvíjet větší sociální nezávislost. Rodina dala dítěti bezpečí v prvních šesti letech jeho života, teď je ale připraveno na život ve větší sociální skupině. Dítě potřebuje cítit, že je součástí společnosti a my mu tento prostor dáváme.

Učitel podporuje a vede studenty ke společné práci, aby se učili jeden od druhého. Děti se snáz učí od svých spolužáků než od rodičů nebo učitelů. Samy se organizují a role učitele je tento přirozený proces podporovat, učit je respektu a nezávislosti, a vést děti tak, aby svůj pracovní čas a společenský čas měli v rovnováze.

intelektuální nezávislost

Děti na základní škole touží po poznávání nového, naplňují svou mysl informacemi o světě okolo nich. Můžete to pozorovat už u předškolních dětí a radosti z jejich práce. Postupně na základní škole tyto znalosti využívají k hlubší a významnější práci, a rozvíjejí tak opravdovou lásku ke vzdělávání.

Ve třídě se učitel snaží dítě následovat, podporovat ho v jeho přirozené touze a maximalizovat tak inspirované učení. Například dovolíme dítěti dát si pauzu od hláskování, aby mohlo dokončit celou aktivitu se slovy a cítit to, že se mu úkol podařilo dokončit. Učitelé jsou trénovaní nasměrovat dítě k jinému předmětu, když tento zápal vyprchává. Učitel udržuje neustále rovnováhu mezi požadavky učebních osnov a individuální motivací dítěte. Díky tomuto následování přirozeného procesu si žáci učební proces užívají a mají ho pod kontrolou.

Ve třídě vyšší základní školy je pro studenty ještě důležitější vidět důvod a inspiraci. Učitel je proto podporuje využívat to, co se naučili v rámci projektů, ke sdílení s ostatními, nebo podporovat potřebné po celém světě. 

International Montessori elementary school in Prague

změna uspořádání 

Externí uspořádání je silnou potřebou do věku šesti let. Tato přirozená tendence přetrvává, ale mění se. Potřeba uspořádání se přesouvá dovnitř. Je to proto, že se energie dítěte zaměřuje na intelektuální stránku. Navenek se děti v tomto věku mohou zdát zapomnětlivé a neorganizované. Uvnitř si ale budují důležité intelektuální uspořádání.

Dospělí by je v tomto věku měli trpělivě vést a pomáhat jim udržovat externí pořádek. To zní náročně, proto vám snad pomůže, pokud porozumíte tomu, co se děje uvnitř dítěte. Ve třídě pořádek udržujeme a zároveň jsou učitelé velmi vnímaví k tomuto internímu procesu.

morálka a spravedlnost

Děti se začínají velmi zajímat o spravedlnost a o to, co je špatné a co dobré. Ve třídě je tato stránka podporováná emocionálními učebními osnovami a příležitostmi k diskuzi a zpracování jejich emocí, konfliktu nebo sociálních otázek. Dítě nyní aktivně vytváří svůj morální přístup, který ho bude provázet během výzev a reakcí na nespravedlnosti, které ho potkají při dospívání.

Děti podporujeme v diskuzi o tom, co je špatné a co dobré, pomáháme nacházet porozumění, což jim pomáhá růst. Učitelé i specialisté podporují studenty při osobních schůzkách, aby se každé dítě cítilo, že ho posloucháme a vnímáme.

Tříletý cyklus

Po tříletém cyklu v mateřské škole navazují další tříleté cykly v základní škole. Děti se učí různorodě, individuálně a vlastním tempem.

Naše učební osnovy jsou variabilní a adaptovatelné na individuální potřeby dětí. Každé tři roky jsou hlavní témata probírány znovu, do větší hloubky, s více detaily. Adekvátně tomu, že je dítě dospělejší se prohlubují jeho znalosti a porozumění v dalších letech.

Pokud je dítě v době základní školy podporováno na jeho cestě za poznáním, vybuduje si silný základ a inspiraci pro celoživotní lásku ke vzdělávání.

By Amy Tobias

Chcete se dozvědět více? Přečtěte si náš další článek:

Výhody ručního psaní

Další články

IMSP PODCAST s absolventem Calebem Millerem

Představujeme vám prvního hosta naší série IMSP podcastů, Caleba Millera. Caleb se po dokončení IMSP přestěhoval zpět do USA, dokončil střední školu a vystudoval univerzitu. Caleb se s naší moderátorkou Marianou baví o nezávislosti v dětství, výhodách věkově smíšených tříd a nechybí ani rada pro současné nejstarší studenty IMSP. Při vzpomínce na čas strávený v IMSP se Caleb zamýšlí i nad vlastní budoucností, kariérou s globálním zaměřením: “Je to něco, co ve mně zasel již Montessori systém a IMSP,” říká Calen “touha zajímat se o celý svět”.

Číst dál

První týdny ve školce. Jak ustát loučení?

Před dosažením věku dvou let prochází dítě sérií vývojových změn, díky kterým začíná potřebovat nové sociální prostředí. Ačkoliv rodiče pro něj zůstávají i nadále hlavní jistotou v jejich životě, potřebují děti v této fázi rozšířit své sociální obzory, dostat příležitost kontaktu s vrstevníky, a získat zkušenost společenské nezávislosti. Je to veliký a zásadní krok: děti se učí přechodně fungovat bez rodičů, v kolektivu kamarádů a učitelů.  

Číst dál

Vařit s dětmi je zábava!

Často se říká, že „společné stolování drží rodinu pohromadě”. Posuňme se ještě o něco dále a pojďme společně péct a vařit. My v Montessori víme, že kuchyně nabízí celou řadu možností všem dětem, batolaty počínaje a dospívajícími konče. Vaření a pečení je totiž součástí Montessori aktivit v oblasti praktického života již od okamžiku, kdy batole začne chodit. Tyto výhody však nejsou v žádném případě vázány na připravené prostředí v Montessori třídě – velmi snadno lze vše aplikovat také doma.

Číst dál

Vzhůru do kaluží

Jarní pranostika říká „Když v březnu fouká a v dubnu leje, máj se květinami směje“… Jarní dny bývají často chladné a větrné. Je to čas plný očekávání, kdy vyrážejí první lístky a květy. Zároveň je to však i období, které vytváří rodičům vrásky na čele nekonečnými příděly bahna, deště a louží, které jsou pro děti velkým lákadlem.

Číst dál

Video: Jeden den v International Montessori School of Prague

Podívejte se na naše školní video! Podělíme se v něm s vámi o naši vizi Montessori vzdělávání. Uvidíte naše inspirativní studenty, učitele, vedení školy, absolventy i rodiče. Líbí se vám?

Číst dál
26.03.2023
Letní dílničky
batole a já
Montessori
dílničky pro děti
2-12 měsíců
Virtuální prohlídka