Menu

Praktický život a jeho přínosy pro vývoj batolete

“První věc, kterou je třeba si uvědomit o cvičeních praktického života je to, že jejich cíl vlastně není "praktický". Důraz by se neměl klást na slovo „praktický“, ale na slovo "život". Jejich záměrem je napomáhat vývoji dítěte.”                                         

E. M. Standing, Maria Montessori: Její život a práce

Klíčovým aspektem Montessori prostředí, zejména pro mladší děti, je oblast praktického života. Montessori školy a jesle jsou právě praktickým životem velmi výjimečné. Víme, že děti ze svého prostředí již od narození vše vstřebávají prostřednictvím svých smyslů. V prvním roce života se učí ze všeho, co vidí a zažijí, a také ze všeho, co slyší a o čem se okolo nich mluví. Batolata pak rapidně nabírají pohybové dovednosti a touží se s námi zapojit do každodenního života. Sledují, jak vykonáváme běžné denní činnosti - zametání, mytí nádobí nebo úkony osobní hygieny - a chtějí nám pomoci a dělat to samé. Pro nás dospělé to jsou otravné domácí práce, ale pro malé dítě je to skvělá příležitost učit se, rozvíjet svůj pohyb a koordinaci, smysl pro pořádek, samostatnost a slovní zásobu.

Practical Life In Montessori Nursery in Prague

V období od narození do tří let se u dětí na základě jejich prožitků a zkušeností vytváří vytváří základy dospělé osobnosti. Prostřednictvím aktivit z oblasti praktického života se batolata učí, jak se o sebe postarat, jak se spolupodílet na chodu domácnosti a komunity, jak dělat smysluplnou, cílenou práci. Pozorujeme u nich ohromný přínos, který jim tyto aktivity přináší. Dodávají jim sebevědomí, sebeúctu a pozitivní pohled na sebe samé: základ úspěchů a samostatnosti v dalším životě. 

V našich třídách jsou vždy k dispozici základní aktivity Praktického života. Patří mezi ně mimo jiné třeba zalévání rostlin, čištění zrcadel nebo aranžování květin. Postupem času se děti učí, kde najdou pomůcky a materiály k práci, a začnou je vykonávat naprosto samostatně, aniž by je k tomu někdo vybídnul. Stává se například, že jedno dítě rozlije trochu vody na podlahu a jiné dítě jde hned pro malý mop, aby ji pomohlo uklidit. Děti nám tak ukazují svůj rozvíjející-se smysl pro pořádek, učí se pomáhat druhým, pečovat o svou komunitu a zároveň procvičují kognitivní i pohybové dovednosti. Rodiče se nás často ptají, jak přinést oblast Praktického života i domů: je to ve skutečnosti velmi snadné a přirozené.

Practical Life Montessori Activities

Cílem je poskytnout dětem nabídku činností, v rámci kterých se zapojí do každodenního života, a které jim umožní procvičovat soustředění, samostatnosti, smysl pro řád, pohybové a manipulační schopnosti. K tomu nejsou třeba drahé pomůcky nebo hračky: poslouží třeba společná příprava svačiny. Můžete použít malé vykrajovátko s tupým ostřím nebo nůž na máslo a ukázat dítěti, jak si nakrájet banán nebo namazat máslo na chleba. Během celé aktivity myslíme na to, co je naším cílem, a mluvíme s dítětem třeba o tom, jak banán voní nebo chutná. Učíme se spolupracovat jako tým i nabídnout dítěti, aby pracovalo samo. Dáváme tak dítěti najevo, že respektujeme jeho schopnosti, důvěřujeme mu, oceňujeme jeho úsilí a bereme ho za cenného člena rodiny nebo komunity.

I obyčejné krájení banánu dítě učí vícestupňový postup, což rozvíjí jeho smysl pro řád a posloupnost. Například že si nejdříve musíme umýt ruce a potom věci jednu po druhé opatrně přinést na stůl. Jakmile s prací skončíme, uklidíme po sobě. Dodržování všech těchto kroků by se nám dospělým mohlo zdát bezvýznamné, ale malým dětem to velmi pomáhá pochopit a orientovat se v činnosti. Pořádek a předvídatelné sekvence pomáhají dítěti porozumět světu kolem sebe, osvojovat si znalosti a rozvíjet svou inteligenci. Jakmile dítě pochopí řád nebo rutinu, může věci procvičovat samostatně.

Skvělým příkladem jsou schopnosti sebeobsluhy. Batolata, která přicházejí do naší školní komunity, od začátku vedeme k samostatnému převlékání a přezouvání. Tyto činnosti vyžadují čas, trpělivost a mnoho pokusů, ale jednoho dne pak dítě přijde do školy, odloží si své věci a samo se přezuje. A my jen vidíme, jak hrdé je na to, že to všechno dokázalo samo!

Montessori Toddler Child Care Prague 4 - Practical Life Activities

V našich třídách batolat povzbuzujeme děti k tomu, aby se každý den aktivně podílely na péči o sebe i o ostatní kamarády a své prostředí. Je radost vidět jejich vytrvalost, odhodlání, laskavost a ochotu pomáhat druhým právě díky příležitostem, které jim dávají aktivity Praktického života. Učí se tak uvědomovat si potřeby svoje i lidí okolo sebe. Batolata bývají přirozeně značně egocentrická, vnímají sama sebe jako střed světa. Postupem času ale začínají chápat, jak jejich chování ovlivňuje ostatní. Smysluplná práce jim pomáhá získat novou perspektivu a sebeuvědomění v rámci skupiny. Začínají sebe sama vnímat jako schopné se postarat o sebe i pomáhat druhým, a tím si vytváří pocit vlastní hodnoty.

Montessori Practical Life Activities

Cvičení praktického života jsou základem naší práce s malými dětmi. Rozvíjí v nim pohybové dovednosti, jako je rovnováha, koordinace a manipulace, poskytujeme jim smyslové zážitky a zároveň propojuje děti s jejich kulturou, jazykem a komunitou. Jen tím, že děti jednoduše zapojíme do společného života a do našich každodenních činností, jim nabízíme ohromné možnosti a příležitosti k rozvoji.

By Lindsey Taylor

Chcete se dozvědět více? Přečtěte si náš další článek:

7 VÝHOD, KTERÉ ZÍSKÁTE, POKUD ZAČNETE S MONTESSORI JIŽ OD NAROZENÍ

Další články

The Little Panda

Pokud vás zajímají akce a aktivity pro děti v Praze na víkend nebo běheme celého roku, podívejte se na web našeho partnera  - www.littlepanda.cz.

Číst dál

IMSP Podcast: Meet alumna Mariana Beckova

"Má tři slova, kterými bych popsala IMSP, jsou samostatnost, zábava a zvídavost!"

Číst dál

IMSP PODCAST s absolventkou Karolínou Muchovou

Tento týden si v podcastu IMSP popovídala naše moderátorka Mariana Bečková s absolventkou Karolínou Muchovou. Karolína se narodila a vyrostla v Praze. Vždy bylo jejím snem jet studovat vysokou školu do zahraničí. Poslechněte si, jak ji IMSP připravila na náročné studium na střední škole i na rozhodnutí studovat na univerzitě v Chicagu v USA. Karolína vypráví, jak byla díky opravdové pozornosti a individuálním osnovám, sestaveným učiteli IMSP, připravena uspět ve světě.

Číst dál

7 výhod, které získáte, pokud začnete s Montessori již od narození

“Velikost lidské osobnosti začíná hodinou narození" Maria Montessori

Číst dál

ABSORBUJÍCÍ MYSL – ZÁKLADNÍ PRINCIP MONTESSORI

Pokud se pohybujete v Montessori komunitě, například jako rodiče dětí, určitě jste tento termín už mnohokrát slyšeli. Ale co tím učitelé Montessori jeslí, školek a škol myslí?

Číst dál
26.12.2023
Letní dílničky
batole a já
Montessori
dílničky pro děti
2-12 měsíců
Virtuální prohlídka