Menu

7 výhod, které získáte, pokud začnete s Montessori již od narození

“Velikost lidské osobnosti začíná hodinou narození" Maria Montessori

Lidé jsou často překvapení, když zjistí, že Montessori principy mohou využívat již od narození. Často od rodičů slýcháme: „Kdybych jen o tomto věděl dřív!" Proto jsme se rozhodli učit rodiče pracovat s Montessori již během prvního roku života dítěte. Je toho hodně, co můžete dělat od samého začátku tak, aby to bylo v souladu s Montessori principy – jak se miminka dotýkáte, jak na něj mluvíte, jak máte uspořádaný svůj domov i jak reagujete na jeho komunikaci. Miminka mají absorbující mysl, která jim dovoluje učit se nevědomě a bez námahy z prostředí, které je obklopuje.

Montessori kurz pro miminka v Praze

Montessori vzdělávání dalece překračuje hranice toho, na co jsme zvyklí ve třídách, na konvenční roli učitele, který učí dítě. Zahrnuje každou interakci a zkušenost, se kterou se dítě setká od samého počátku svého života. To je důvod, proč lze Montessori vzdělávací principy využívat a proč jsou pro dítě prospěšné již od prvního měsíce života.

samostatnost

Montessori klade důraz na podporu samostatnosti od raného věku. Už miminka jsou povzbuzována, aby prozkoumávala prostředí a interagovala s ním, což jim umožňuje budovat sebedůvěru a samostatnost.

rozvoj smyslů

Montessori materialy a aktivity pro miminka jsou zaměřené na stimulaci smyslů prostřednictvím hmatových, sluchových a vizuálních zážitků. Pomáhají při rozvoji smyslového vnímání a jemné motoriky. 

osvojování jazyka

Montessori prostředí umožňuje jazykově bohaté interakce. I v takto raném dětství jsou děti vystavené různým zvukům jazyků, což může podpořit raný vývoj jazykových schopností.

pořádek a denní režim

Montessori prostředí klade důraz na pořádek a konzistentnost. Vytvoření režimu a poskytování předvídatelného prostředí pomáhá miminkám cítit se bezpečně a rozvíjet smysl pro pořádek v jejich životě.   

Respekt k individuálnímu tempu 

Montessori vzdělávání uznává, že každé dítě se vyvíjí svým vlastním tempem. V Montessori prostředí pro miminka je kladen důraz na pozorování a pochopení jedinečných potřeb a vývojových fází každého dítěte.

jemná a hrubá motorika

Montessori aktivity jsou navrženy tak, aby podporovaly rozvoj jemné a hrubé motoriky. Děti motivujeme, aby chytaly věci, dosahovaly na ně, plazily se a později chodily, a rozvíjely tak svoje pohybové schopnosti.

Sociální interakce

Přestože v prvním roce života je Montessori zaměřené hlavně na individuální rozvoj dítěte, jsou tu příležitosti i pro sociální interakce s lidmi z okolí, kteří o dítě pečují, nebo s jinými dětmi. Pokud je dítě vystaveno v raném věku sociálním interakcím, vytváří se tím základ pro budoucí zdravý sociální vývoj. 

Montessori pokoj pro miminkaTyto výhody Montessori vzdělávání budou vaše dítě provázet po celou dobu jeho batolecího věku i po něm, a budou mu poskytovat pevný základ, na kterém bude stavět své zkušenosti s učením v dětství a dospívání.

Máte doma novorozence a chtěli byste se seznámit s Montessori? 

Přidejte se k nám a přihlaste se na Montessori dílničky pro rodiče s miminky Baby & Me. Naučíte se vytvořit podporující prostředí, vytvořit dítěti režim, jak komunikovat a jak můžete používat koncept „Následování dítěte”.

přihlásit se na kurz baby and me

Pokud již máte batole ve věku od 15 měsíců do 3 let, můžete se přihlásit na Montessori dílničky, určené pro starší děti a jejich rodiče – Batole a já.

 

Další články

Vypořádej se s emocemi, díky umění

“Sociálně-emocionální učení (SEL) je proces, během kterého se dítě nebo dospělý učí porozumět a zvládnout emoce, nastavit si a dosáhnout pozitivní cíle, cítit a dát najevo empatii s ostatními, vytvářet a udržovat pozitivní vztahy a dělat odpovědná rozhodnutí.”

Číst dál

Jak uplatnit v praxi výuku zdvořilostního chování podle Montessori?

Lekce zdvořilostního chování v Montessori jsou navrženy jako co možná nejlepší nástroj, který je dětem v tomto úkolu hodnotným pomocníkem. Vysvětlováním a názorným ukazováním předáváme dětem návod, jak se chovat, komunikovat a jednat s ostatními co nejharmoničtějším způsobem, a pomáháme jim tyto dovednosti procvičovat a osvojovat si je. Postupně, počínaje těmi nejjednoduššími kroky (jako je například omluva nebo podání ruky), si děti utvářejí „slovníček“ jednání, který jim umožňuje jednat přiměřeně a sebejistě v určitém sociálním kontextu. A jak je zdvořilému chování učíme v konkrétních věkových skupinách? 

Číst dál

IMSP’s LIDOVÉ NOVINY

Představujeme vám LIDOVÉ NOVINY IMSP, českojazyčné noviny, které napsali, sestavili a editovali studenti naší základní školy. Projekt byl inspirován známým českým spisovatelem Karlem Čapkem. Ten vynalezl slovo "robot" a napsal moho oblíbených knih různých žánrů. Přeskakoval mezi moderními pohádkami, povídkami, cestopisy a životopisným dílem, a navíc měl rád fejetony, krátké novinové eseje, které mají čtenáře nejen informovat, ale i pobavit.

Číst dál

Jak na komunikaci s batoletem

Často se nás učitelů ptáte, jak dokážeme zařídit to, že s námi děti spolupracují. „Co mám dělat, aby se mé dítě chtělo oblékat nebo najíst samostatně?" nebo „Co máme dělat, aby nám ranní přípravy šly lépe?" To jsou jedny z nejčastějších otázek, které od vás slýcháme. Vypadá to jako výzva, ale předně si musíme uvědomit, že je to přirozený proces – děti se až do svých 6 let učí rozvíjet svou vůli a svůj smysl pro poslušnost.

Číst dál

Interview s učitelkou: Joyce McCusker

Jak ses poprvé setkala s Montessori vzděláváním? Co tě vedlo k tomu, že jsi se rozhodla absolvovat…

Číst dál
13.09.2023
Letní dílničky
batole a já
Virtuální prohlídka