Menu
 zpět

Školné

Naše roční poplatky zahrnují veškeré výdaje týkající se výuky, včetně veškerých materiálů (pomůcek, sešitů, knih a ostatních potřeb), školní výlety, workshopy, akce a další.

Registrační poplatek - nevratný

Registrační poplatek 12 000 Kč je splatný při zápisu dítěte do školy a je vratný pouze v případě, že škola z kapatitních důvodů nemůže dítě přijmout.

Dětská skupina (věk 1.5 - 3 roky od 1. září)

3 DNY V TÝDNU  204 000 Kč / rok
DNÍ V TÝDNU 280 000 Kč / rok

 

mateřská škola (věk 3 – 6 let od 1. září)

Děti 3 – 4 roky                            8:30 – 13:00 248 000 Kč / rok
Děti 3 – 6 let 8:30 – 15:00 268 000 Kč / rok

 

Základní škola (věk 6 – 12 let od 1. září)

Nižší základní škola 6 – 9 let 8:30 – 15:00 348 000 Kč / rok
Vyšší základní škola 9 – 12 let 8:30 – 15:00 348 000 Kč / rok

 

Volitelné služby

ALL INCLUSIVE 38.000 Kč / rok   
Škola zajistí obědy a odpolední kroužky (vedené IMSP a jejími učiteli) za paušální platbu, která je splatná s první fakturou. Na tuto paušální platbu se nevztahuje možnost vrácení peněz z důvodů nevyužití služeb, ani jiné slevy.
ESL PROGRAM  2.000 Kč / měsíc
Dětem od čtyř let věku škola poskytne intenzivní lekce anglického jazyka (na základě doporučení učitele). Dvacetiminutové lekce probíhají třikrát týdně.

 

Platební kalendář

PLÁN A 3 splátky   Splatné před začátkem každého termu * / 1. června, 1. listopadu, 1. února
PLÁN B 2 splátky 3% sleva na
1. splátku
Splatné k 1. červnu / školné pro 1. a 2. term, k 1. únoru - školné pro 3.
PLÁN C 1 splátka 5% sleva Splatná k 1. červnu / školné za 1., 2. a 3. term
PLÁN D 1 splátka 8% sleva Splatná k 1. dubnu / školné za 1., 2. a 3. term
PLÁN E 1 splátka 3% sleva na 
na platbu
dvou termů
Splatná okamžitě při nástupu.
Pouze pro děti nastupující v průběhu školního roku.

 

* Školní rok je rozdělen na 3 vyučovací období (termy). První term je září - prosinec, druhý term je leden - březen, třetí term je duben - červen.

Záloha

Záloha měsíčního školného (v závislosti na vybraném programu) je splatná po uzavření smlouvy o docházce a bude odečtena z první splátky školného. Tato záloha je nevratná.

zálohová platba při příhlášení do první třídy

Rodiče přihlašující žáka do první třídy se zavazují přihlásit ho následně také až do druhé až páté třídy základní školy. V opačném případě jsou povinni zaplatit škole smluvní pokutu 45 000 Kč. Z tohoto důvodu je vyžadována záloha 45 000 Kč splatná do 8. dubna před započatým školním rokem. Pokud budou všechny platební povinnosti vůči škole řádně uhrazeny, je tato záloha odečtena z poslední splátky školného ve pátém ročníku.

FINANČNÍ PODPORA

Montessori dílničky
batole a já
Montessori
dílničky pro děti
2-12 měsíců
Virtuální prohlídka