Menu
 zpět

Akreditace AMS

Akreditace je služba poskytovaná Americkou Montessori společností (AMS) školám, které jsou jejími plnými členy. Jedná se o dobrovolný proces, jenž trvá jeden až dva roky. Akreditace začíná intenzivním samostudiem, které zahrnuje celou školu: žáky, učitele, administrativní tým, členy představenstva a rodiče.

Během akreditačního procesu je zkoumán a zdokumentován každý aspekt školy, včetně správy, učebních plánů, finanční a personální politiky, vybavení, zdravotních a bezpečnostních postupů, přípravy učitelů i studijních výsledků žáků.

Po skončení samostudia se přímo na místě provádí důkladné šetření. Inspekční tým rozhodne, zda škola splňuje standardy AMS, a sleduje, jak se jí daří plnit své poslání a cíle – zkoumá tedy, jestli je školské zařízení tím, za co se vydává, a skutečně dělá to, co říká. Poté, co škola určí své silné stránky i oblasti, na nichž je třeba zapracovat, zaváže se ke strategickému plánu, který obsahuje doporučení vypracované kontrolním týmem.

Všechny školy akreditované AMS musí dodržovat akreditační standardy a neustále se zdokonalovat. Každoročně předkládají výroční zprávu, v níž rámcově naznačí, do jaké míry se jim daří plnit cíle strategického plánu.

Letní dílničky
batole a já
Montessori
dílničky pro děti
2-12 měsíců
Virtuální prohlídka