Menu

Smyslová výchova v Montessori školách

Pomůcky pro smyslovou výchovu v Montessori třídách oslovují „smyslového průzkumníka“ v každém z nás. Uvážíme-li naše interakce ve vnějším prostředí, snadno si uvědomíme, jak často používáme několik smyslů najednou a kolik rozlišných informací přijímáme. Maria Montessori vytvořila ucelený systém smyslové výchovy, který plně využívá této přirozené tendence. Tento článek se bude věnovat pomůckám v Montessori předškolní třídě pro děti ve věku tří až šesti let.

Pokud se bavíme o smyslech, obvykle uvažujeme pět základních smyslů - zrak, sluch, hmat, čich a chuť. Maria Montessori ale navrhla pomůcky pro rozvoj řady dalších oblastí smyslového vnímání. V předškolní třídě je to kromě základních smyslů také vnímání váhy, barev, teploty či stereognozie (schopnosti rozpoznat tvary předmětu pohmatem).

Tyto pomůcky jsou jedinečné tím, že nejsou navrženy pouze k procvičování nebo zkoumání smyslů, ale zaměřují se na jejich zpřesnění. A právě toto zpřesnění vede k dalšímu objevování. Například v každodenním životě se dítě pravděpodobně setká s tím, jaký je rozdíl mezi "lehký" a "těžký". Díky Montessori materiálům se ale učí rozlišit navíc mezi tím, co znamená "lehký" a "velmi lehký". Objevováním a prací s odstupňovanými materiály určenými pro smyslovou výchovu získává dítě schopnost velmi jemně rozlišit váhu, texturu, odstíny barev a mnoho dalšího. 

Montessori pomůcky pro smyslovou výchovu vždy izolují jednu určitou vlastnost (jako je délka, hmotnost atd.), což dítěti umožňuje zaměřit se právě na ni. Jsou také konstruovány tak, aby umožňovaly vlastní kontrolu chyb: upozorní dítě, pokud něco není v pořádku a navedou ho chyby opravit.

V předškolní Montessori třídě můžete najít mimo jiné tyto pomůcky pro smyslovou výchovu:

Růžová věž, jedna z mých oblíbených pomůcek, se skládá z deseti růžových kostek s hranami délky od jednoho do deseti centimetrů. Děti je často sestavují od největší po nejmenší do vysoké věže. Práce s nimi umožňuje dítěti procvičit koncepty malého, velkého, a gradace mezi nimi.

Hnědé schody tvoří deset pravidelných kvádrů o délce dvacet centimetrů. Každý z nich má čtvercovou podstavu s hranou od jednoho do deseti centimetrů. Pomáhají dítěti pochopit rozdíl mezi tlustým a tenkým. Dítě je může sestavovat řadou rozdílných způsobů; nejobvyklejší je seřadit je vedle sebe od největšího k nejmenšímu, čímž vytvoří schodiště. 

Červené tyče obsahují 10 latí o shodném průřezu ale rozdílné délce. Ty nabízí dětem procvičit si rozdíl mezi tím, co znamená dlouhý a krátký. 

Válečky s úchyty jsou dřevěné bloky, které obsahují 10 válečků různých velikostí. K dispozici jsou celkem 4 sady bloků, které mají pomoci dětem rozlišovat mezi tím, co je velké a malé, vysoké a nízké nebo tlusté a tenké. 

Binomická krychle obsahuje barevné kostky a hranoly, které jsou uloženy v krabičce s barevným vzorem. Dítě je sestavuje tak, aby se přesně vešly do přiložené krabičky, a zároveň si při tom smyslově osvojuje matematický vzorec (a + b)2. Trinomická krychle je podobná binomické krychli, ale má mírně odlišné barevné kostky a hranoly. Reprezentuje matematický vzorec (a + b + c)3.

Konstrukční trojúhelníky obsahují sadu dřevěných trojúhelníků, které může dítě sestavovat a tvořit tak další tvary, jako například rovnoběžník, lichoběžník, kosočtverec nebo šestiúhelník. Tím získají zrakovou i taktilní zkušenost s geometrickými útvary.

Oblast smyslové výchovy v předškolní třídě je samozřejmě mnohem bohatší a obsahuje mnohem víc, než kolik tu můžeme popsat. Přeji Vám příležitost projít si ji osobně!

Další články

Jak by měla vypadat budoucnost vzdělávání našich dětí?

Radka Dohnalova, matka 3 dětí z IMSP, se věnovala výzkumu budoucnosti vzdělávání v dnešním světě. Svoje poznatky, které dala dohromady pro tento nedávno publikovaný článek by chtěla sdílet i s komunitou IMSP především proto, že při tomto výzkumu zjistila, jak moc se Montessori shoduje s tím, kam míří v současné době systém vzdělávání. 

Číst dál

Batolata v IMSP: Pomoz mi, abych to dokázal sám

Jedna z klíčových schopností, kterou Montessori vzdělávací systém rozvíjí mnoha způsoby během celého dětství a celého vzdělávacího procesu, je nezávislost.

Číst dál

Interview v Czech and Slovak Leaders s Kateřinou Bečkovou

“Svým dětem jsem chtěla zajistit nejlepší možné vzdělání”

Číst dál

Štědrost a umění - Projekt Random Gifts of Arts

Na jaře jsme jako součást výuky o hodnotách a umění ve třídách základní školy IMSP zařadili workshop dvou přednášejících z konference TEDxu, Garreta Garrelse a Tima Holmese.

Číst dál

Video: Jeden den v International Montessori School of Prague

Podívejte se na naše školní video! Podělíme se v něm s vámi o naši vizi Montessori vzdělávání. Uvidíte naše inspirativní studenty, učitele, vedení školy, absolventy i rodiče. Líbí se vám?

Číst dál
26.02.2018
Přihlaste se na kurz
batole a já
Zapište své dítě
do IMSP
Workshop:
Jak vychovávat
kluky a nezbláznit
se z toho