Menu

Co nás čeká po mateřské škole?

Třída Montessori základní školy funguje jako dynamický systém. Je vedena pečlivě vyškolenými pedagogy kteří mají za cíl zlepšovat učení studentů ve věku 6 až 12 let a výuku individuálně přizpůsobovat jejich úrovni.

Při studiu dětí doktorka Maria Montessori pozorovala různé charakteristiky v konkrétním věku a podle toho je dala do skupin. Tato seskupení nazvala fáze vývoje a můžete je vidět na obrázku níže. V rámci tohoto modelu Montessori učitel pracuje s každým dítětem s vědomím, že učení a rozvoj studenta bude probíhat snadněji a lépe, pokud prostředí a očekávání dospělého budou odpovídat potřebám jeho vývoje.

Montessori system in Elementary classroom

V Montessori se děti učí ve věkově smíšených skupinách. Prospěch z tohoto propojení mají v každém věku – získávají totiž zkušenosti ze vztahu ke svým mladším i starším vrstevníkům ve skupině. Při příchodu dětí do třídy na základní škole vidíme velký posun v jejich přístupu k učení – chtějí větší nezávislost na své rodině a místo toho se obracejí na kamarády. Při přestupu do třídy vyšší základní školy tento proces pokračuje a je čím dál výraznější. Když dítě prochází druhou fází, osobní a akademický růst je podporován tím, že se nejprve vytvoří základy dovedností v „období budování“ a poté se v druhé polovině této fáze zafixují v „období upevňování“.

logické myšlení

Zatímco v Montessori třídě mateřské školy pracujeme s absorbující myslí dítěte, ve třídě základní školy je práce navržena pro jeho rozumové uvažování. Dítě ukončilo fázi, ve které se učilo, co věci jsou, a nyní chce vědět, proč jsou právě takové. Děti tak ve věku základní školy přirozeně touží po hlubším porozumění a větší intelektuální nezávislosti.

Ve třídě máme čas i prostor pro diskuzi, otázky a přinášení nových nápadů, jak věci dělat. Otázky studentů jsou oceňované, společně se je snažíme objevovat a nikdy není za žádnou nikdo napomínán. V naší škole se nesetkáte s přístupem, kdy děti bezmyšlenkovitě dělají to, co se jim řekne. Celá třída pracuje společně. 

Díky tomuto porozumění vytvořila Maria Montessori inspirující příběhy pro práci s dětskou představivostí, tzv. Velké lekce. Tato speciální práce dává studentům prostor pro pokládání důležitých otázek a hledání odpovědí na ně, navíc společně, se svými kamarády. Díky tomu se těší z každého objevu.

Sociální bytosti

Kamarádi jsou pro děti v tomto období vše. Je to proto, že potřebují rozvíjet větší sociální nezávislost. Rodina dala dítěti bezpečí v prvních šesti letech jeho života, teď je ale připraveno na život ve větší sociální skupině. Dítě potřebuje cítit, že je součástí společnosti a my mu tento prostor dáváme.

Učitel podporuje a vede studenty ke společné práci, aby se učili jeden od druhého. Děti se snáz učí od svých spolužáků než od rodičů nebo učitelů. Samy se organizují a role učitele je tento přirozený proces podporovat, učit je respektu a nezávislosti, a vést děti tak, aby svůj pracovní čas a společenský čas měli v rovnováze.

intelektuální nezávislost

Děti na základní škole touží po poznávání nového, naplňují svou mysl informacemi o světě okolo nich. Můžete to pozorovat už u předškolních dětí a radosti z jejich práce. Postupně na základní škole tyto znalosti využívají k hlubší a významnější práci, a rozvíjejí tak opravdovou lásku ke vzdělávání.

Ve třídě se učitel snaží dítě následovat, podporovat ho v jeho přirozené touze a maximalizovat tak inspirované učení. Například dovolíme dítěti dát si pauzu od hláskování, aby mohlo dokončit celou aktivitu se slovy a cítit to, že se mu úkol podařilo dokončit. Učitelé jsou trénovaní nasměrovat dítě k jinému předmětu, když tento zápal vyprchává. Učitel udržuje neustále rovnováhu mezi požadavky učebních osnov a individuální motivací dítěte. Díky tomuto následování přirozeného procesu si žáci učební proces užívají a mají ho pod kontrolou.

Ve třídě vyšší základní školy je pro studenty ještě důležitější vidět důvod a inspiraci. Učitel je proto podporuje využívat to, co se naučili v rámci projektů, ke sdílení s ostatními, nebo podporovat potřebné po celém světě. 

International Montessori elementary school in Prague

změna uspořádání 

Externí uspořádání je silnou potřebou do věku šesti let. Tato přirozená tendence přetrvává, ale mění se. Potřeba uspořádání se přesouvá dovnitř. Je to proto, že se energie dítěte zaměřuje na intelektuální stránku. Navenek se děti v tomto věku mohou zdát zapomnětlivé a neorganizované. Uvnitř si ale budují důležité intelektuální uspořádání.

Dospělí by je v tomto věku měli trpělivě vést a pomáhat jim udržovat externí pořádek. To zní náročně, proto vám snad pomůže, pokud porozumíte tomu, co se děje uvnitř dítěte. Ve třídě pořádek udržujeme a zároveň jsou učitelé velmi vnímaví k tomuto internímu procesu.

morálka a spravedlnost

Děti se začínají velmi zajímat o spravedlnost a o to, co je špatné a co dobré. Ve třídě je tato stránka podporováná emocionálními učebními osnovami a příležitostmi k diskuzi a zpracování jejich emocí, konfliktu nebo sociálních otázek. Dítě nyní aktivně vytváří svůj morální přístup, který ho bude provázet během výzev a reakcí na nespravedlnosti, které ho potkají při dospívání.

Děti podporujeme v diskuzi o tom, co je špatné a co dobré, pomáháme nacházet porozumění, což jim pomáhá růst. Učitelé i specialisté podporují studenty při osobních schůzkách, aby se každé dítě cítilo, že ho posloucháme a vnímáme.

Tříletý cyklus

Po tříletém cyklu v mateřské škole navazují další tříleté cykly v základní škole. Děti se učí různorodě, individuálně a vlastním tempem.

Naše učební osnovy jsou variabilní a adaptovatelné na individuální potřeby dětí. Každé tři roky jsou hlavní témata probírány znovu, do větší hloubky, s více detaily. Adekvátně tomu, že je dítě dospělejší se prohlubují jeho znalosti a porozumění v dalších letech.

Pokud je dítě v době základní školy podporováno na jeho cestě za poznáním, vybuduje si silný základ a inspiraci pro celoživotní lásku ke vzdělávání.

By Amy Tobias

Chcete se dozvědět více? Přečtěte si náš další článek:

Výhody ručního psaní

Další články

Jak uplatnit v praxi výuku zdvořilostního chování podle Montessori?

Lekce zdvořilostního chování v Montessori jsou navrženy jako co možná nejlepší nástroj, který je dětem v tomto úkolu hodnotným pomocníkem. Vysvětlováním a názorným ukazováním předáváme dětem návod, jak se chovat, komunikovat a jednat s ostatními co nejharmoničtějším způsobem, a pomáháme jim tyto dovednosti procvičovat a osvojovat si je. Postupně, počínaje těmi nejjednoduššími kroky (jako je například omluva nebo podání ruky), si děti utvářejí „slovníček“ jednání, který jim umožňuje jednat přiměřeně a sebejistě v určitém sociálním kontextu. A jak je zdvořilému chování učíme v konkrétních věkových skupinách? 

Číst dál

Jak učíme matematiku v naší mateřské škole

Maria Montessori často říkávala, že každá lidská bytost má nejenom vnitřní touhu porozumnět prostředí, ve kterém žije, ale i něco, čemu říkala "matematická mysl".  V Montessori třídě se dítě začíná učit matematiku nepřímo, už dávno před tím, než se setká s první matematickou pomůckou.

Číst dál

Podpora samostatnosti u batolete

V Montessori metodě vzdělávání hovoříme o samostatnosti často. Je pro nás prioritou vychovávat děti tak, aby se z nich stali sebevědomí dospělí. Proč je samostatnost tak důležitá a jak ji podporujeme již u našich nejmenších, batolat?

Číst dál

Oslava 20 let IMSP

S radostí oznamujeme, že jsme letos oslavili 20 let od chvíle, kdy IMSP poprvé otevřela v Praze své dveře. Jsme opravdu pyšní na dvě desítky let úspěšné práce s rodiči, učiteli a dalšími členy IMSP, kteří sdílí stejné nadšení a vášeň pro komplexní vzdělávání dětí. Montessori metoda je postavena na přístupu celé komunity a pokud se díváme na naše dosavadní úspěchy, chceme si udělat čas i na poděkování všem, díky kterým se to podařilo. 

Číst dál

IMSP PODCAST s absolventkou Karolínou Muchovou

Tento týden si v podcastu IMSP popovídala naše moderátorka Mariana Bečková s absolventkou Karolínou Muchovou. Karolína se narodila a vyrostla v Praze. Vždy bylo jejím snem jet studovat vysokou školu do zahraničí. Poslechněte si, jak ji IMSP připravila na náročné studium na střední škole i na rozhodnutí studovat na univerzitě v Chicagu v USA. Karolína vypráví, jak byla díky opravdové pozornosti a individuálním osnovám, sestaveným učiteli IMSP, připravena uspět ve světě.

Číst dál
26.03.2023
Letní dílničky
batole a já
Virtuální prohlídka