Menu
 back

EU Grants information

Ve školním roce 2022/2023 podstupuje IMSP projekt modernizace vybavení, spolufinancovaný Evropskou unií. Detail projektu najdete zde (.pdf).

Více informací najdete také na webových stránkách Peníze pro Prahu.

International Montessori School of Prague, mateřská škola a základní škola, s.r.o. realizuje od 01.10.2022 do 31.08.2025 projekt s názvem „Šablony OP JAK pro IMSP I.“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0001557.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Realizované aktivity:

  • Dvojjazyčný asistent MŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
  • Dvojjazyčný asistent ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Děkujeme!

 

IMSP realizuje od 1.9.2021 do 31.6.2023 projekt „IMSP - šablony III“, reg.č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0020627.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Realizované aktivity:

  • školní speciální pedagog – personální podpora MŠ
  • školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ
  • Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
  • Projektový den ve výuce

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Děkujeme!

Summer
Toddler & Me playgroup
Register for
Baby & Me playgroup
Virtual tour