Menu
 zpět

Školné

Registrační poplatek - nevratný

Registrační poplatek 12 000 Kč je splatný při zápisu studenta do školy a je vratný pouze v případě, že škola nemá pro studenta místo.

Batolata (věk 1.5 - 3 roky od 1. září)

2 DNY – Pondělí, úterý 8:30 - 12:30 108 000 Kč / rok
2 DNY – Pondělí, úterý 8:30 - 15:00  140 000 Kč / rok
3 DNY – Středa, čtvrtek, pátek  8:30 - 12:30  156 000 Kč / rok
3 DNY – Středa, čtvrtek, pátek  8:30 - 15:00 198 000 Kč / rok
5 DNÍ – Od pondělí do pátku 8:30 - 12:30 228 000 Kč / rok
DNÍ – Od pondělí do pátku 8:30 - 15:00  280 000 Kč / rok

 

Předškoláci (věk 3 – 6 let od 1. září)

Děti 3 – 4 let                            8:30 – 13:00 218 000 Kč / rok
Děti 3 – 4 let 8:30 – 15:00 238 000 Kč / rok
Děti 5 – 6 let 8:30 – 15:00 258 000 Kč / rok

 

Základní škola (věk 6 – 12 let od 1. září)

Nižší základní škola 6 – 9 let 8:30 – 15:00 328 000 Kč / rok
Vyšší základní škola 9 – 12 let 8:30 – 15:00 348 000 Kč / rok

 

Volitelné služby

ALL INCLUSIVE - 35 000 Kč/ rok
Škola zajistí obědy, odpolední kroužky (vedené IMSP a jejími učiteli) a hlídání dětí před začátkem a po skončení školního programu za paušální platbu, která je splatná s první fakturou. Na tuto paušální platbu se její vrácení za nevyužité služby ani jiné slevy nevztahují.
ESL PROGRAM - 2 000 Kč/ měsíc
Dětem od čtyř let věku škola poskytne intenzivní lekce anglického jazyka (na základě doporučení učitele). Dvacetiminutové lekce probíhají třikrát týdně.

 

Platební kalendář

PLÁN A 3 splátky   Splatné před začátkem každého termu * / 1. června, 1. listopadu, 1. února
PLÁN B 2 splátky 3% sleva - 1. splátka Splatné k 1. červnu / školné pro 1. a 2. term, k 1. únoru - školné pro 3.
PLÁN C 1 splátky 5% sleva Splatná k 1. červnu / školné za 1., 2. a 3. term
PLÁN D 1 splátka 8% sleva Splatná k 15. dubnu / školné za 1., 2. a 3. term

* Školní rok je rozdělen na 3 vyučovací období (termy). První term je září - prosinec, druhý term je leden - březen, třetí term je duben - červen.

Záloha

Záloha měsíčního školeného, vzhledem k vašemu vybranému programu, je splatná po uzavření smlouvy o docházce a bude odečtena z první splátky školného. Tato záloha je nevratná.

zálohová platba při příhlášení do první třídy

Rodiče přihlašující žáka do první třídy se zavazují přihlásit ho následně také do druhé a třetí třídy základní školy. V opačném případě jsou povinni zaplatit škole smluvní pokutu 45 000 Kč. Z tohoto důvodu je vyžadována záloha 45 000 Kč splatná do 15. dubna před započatým školním rokem. Pokud budou všechny platební povinnosti vůči škole řádně uhrazeny, je tato záloha odečtena z poslední splátky školného ve třetím ročníku. Tato záloha bude rodičům vrácena v plné výši v případě přerušení docházky  z důvodu stěhování žáka mimo území České republiky.

Zimní kurz
Batole a já
Zimní intenzivní kurz
Batole a já
Zapište své dítě
do IMSP