Menu
 zpět

Školné 2024/25

Naše roční poplatky zahrnují veškeré výdaje týkající se výuky, včetně veškerých materiálů (pomůcek, sešitů, knih a ostatních potřeb), školní výlety, workshopy, akce a další.

Registrační poplatek - nevratný

Registrační poplatek 12 000 Kč je splatný při zápisu studenta do školy a je vratný pouze v případě, že škola nemá pro studenta místo.

Dětská skupina (věk 1.5 - 3 roky od 1. září)

3 DNY – Středa, čtvrtek, pátek  204 000 Kč / rok
DNÍ – Od pondělí do pátku 280 000 Kč / rok

 

mateřská škola (věk 3 – 6 let od 1. září)

Děti 3 – 4 let                            8:30 – 13:00 248 000 Kč / rok
Děti 3 – 6 let 8:30 – 15:00 268 000 Kč / rok

 

Základní škola (věk 6 – 12 let od 1. září)

Nižší základní škola 6 – 9 let 8:30 – 15:00 348 000 Kč / rok
Vyšší základní škola 9 – 12 let 8:30 – 15:00 348 000 Kč / rok

 

Volitelné služby

ALL INCLUSIVE - 38 000 Kč/ rok
Škola zajistí obědy, odpolední kroužky (vedené IMSP a jejími učiteli) a hlídání dětí před začátkem a po skončení školního programu za paušální platbu, která je splatná s první fakturou. Na tuto paušální platbu se její vrácení za nevyužité služby ani jiné slevy nevztahují.

ESL PROGRAM - 2 000 Kč/ měsíc
Dětem od čtyř let věku škola poskytne intenzivní lekce anglického jazyka (na základě doporučení učitele). Dvacetiminutové lekce probíhají třikrát týdně.

 

Platební kalendář

PLÁN A 3 splátky   Splatné před začátkem každého termu * / 1. června, 1. listopadu, 1. února
PLÁN B 2 splátky 3% sleva
1. splátka
Splatné k 1. červnu / školné pro 1. a 2. term, k 1. únoru - školné pro 3.
PLÁN C 1 splátky 5% sleva Splatná k 1. červnu / školné za 1., 2. a 3. term
PLÁN D 1 splátka 8% sleva Splatná k 1. dubnu / školné za 1., 2. a 3. term
PLÁN E   3% sleva na 
na platbu
dvou termů
Pouze pro děti nastupující v průběhu školního roku.
Splatné okamžitě při nástupu.

 

* Školní rok je rozdělen na 3 vyučovací období (termy). První term je září - prosinec, druhý term je leden - březen, třetí term je duben - červen.

Záloha

Záloha měsíčního školeného, vzhledem k vašemu vybranému programu, je splatná po uzavření smlouvy o docházce a bude odečtena z první splátky školného. Tato záloha je nevratná.

zálohová platba při příhlášení do první třídy

Rodiče přihlašující žáka do první třídy se zavazují přihlásit ho následně také až do druhé až páté třídy základní školy. V opačném případě jsou povinni zaplatit škole smluvní pokutu 45 000 Kč. Z tohoto důvodu je vyžadována záloha 45 000 Kč splatná do 8. dubna před započatým školním rokem. Pokud budou všechny platební povinnosti vůči škole řádně uhrazeny, je tato záloha odečtena z poslední splátky školného ve pátém ročníku.

FINANČNÍ PODPORA

Letní dílničky
batole a já
Virtuální prohlídka