Menu
 zpět

Život ve škole

Rodiče každého dítěte se automaticky stávají členy klubu rodičů, které podporuje práci školy, zprostředkovává přenos informací mezi rodinami, učiteli a administrativou a organizuje vzdělávací, společenské a charitativní akce.

IMSP žádá rodiče, aby se do aktivit klubu zapojili dle vlastní chuti, svých schopností a zájmů. Každé pomoci si vážíme! Dobrovolná práce rodičů je stejně důležitou součástí naší školní kultury jako snaha vypěstovat v dětech smysl pro komunitu a její hodnoty.

Klub rodičů pravidelně zasedá v průběhu školního roku a má na starosti například pořádání společenských večerů pro maminky a tatínky, knižní klub nebo charitativní prodej cukroví. Činnost v klubu dává rodičům skvělou příležitost poznat další rodiny, blíže se seznámit s chodem školy a aktivně se podílet na vzdělávání jejich dítěte.

 

Living Montessori: The Parent Perspective od American Montessori Society (AJ)

IMSP pořádá řadu tradičních akcí, které doplňují učební osnovy a pomáhají nám budovat školní společenství. Ať už se jedná o projekty organizované učiteli, rodiči, bývalými studenty nebo školou samotnou, vždy umožňují nahlédnout do samého srdce školy. Jsou důkazem velkého nasazení a snahy  komunity poskytnout žákům příležitosti a zážitky nad rámec každodenní práce. Patří mezi ně například:

  • Každoroční rodinný piknik, slavnostní čaj při příležitosti Dne matek nebo zahradní párty u příležitosti Dne otců.
  • Vánoční koncert a závěrečná Akademie před koncem školního roku.
  • Den prarodičů, kdy do školy na jedno dopoledne pozveme prarodiče (nebo jiné blízké přátele) žáků. Děti mají příležitost ukázat jim svou třídu a učitele a předvést jim svou práci. 
  • Pojď se mnou do školy! je jedinečnou příležitostí pro rodiče vyzkoušet si den v kůži svých dětí. Na jedno dopoledne se znovu stanou školáky a jejich dítě jim v roli učitele předvede, jak probíhají běžné lekce, a zadá práci dle vlastního výběru.
  • Vědeckou přehlídku základní školy si v žádném případě nenechte ujít! V průběhu výstavy vám žáci základní školy předvedou to nejzajímavější a nejpoutavější, co dokázali vyzkoumat a vytvořit! Někteří sami sestavují přístroje, jiní přímo na místě provádějí fascinující pokusy nebo prezentují výsledky své dlouhodobé pečlivé vědecké práce. Mají-li děti zájem, jejich práce je odborně posouzena a mohou se o své poznatky podělit s ostatními. 
  • Knižní klub a knižní trhy: Obětaví členové rodičovského sdružení ve spolupráci se společností Scholastic Books zde nabízí neuvěřitelné množství knih pro všechny věkové kategorie. Děti si mohou samostatně vybrat nové tituly do třídní knihovničky i školní knihovny a rodiče zase uvítají příležitost zásobit se kvalitní četbou na prázdniny.

Virtuální prohlídka