Menu

Vypořádej se s emocemi, díky umění

“Sociálně-emocionální učení (SEL) je proces, během kterého se dítě nebo dospělý učí porozumět a zvládnout emoce, nastavit si a dosáhnout pozitivní cíle, cítit a dát najevo empatii s ostatními, vytvářet a udržovat pozitivní vztahy a dělat odpovědná rozhodnutí.”

Jedna z nových rolí, které jsme v IMSP v tomto roce vytvořili je specialista expresivních umění. V této roli u nás nyní najdete Kathleen, která pokračuje ve výuce výtvarné a dramatické výchovy a nyní k ní přidává i roli učiteky sociálně-emocionálního učení. Říkáte si, co vlastně sociálně-emocionální učení je?

Občas se stává, že některý z našich studentů potřebuje individuální podporu, pozornost nebo nástroje, které mu pomohou zvládnout osobní výzvy. To je chvíle, kdy je řada na našem specialistovi expresivních umění! Cílem učitele v této roli je pomoci dítěti získat dovednosti, potřebné ke zvládání svých emocí a přijímání rozhodnutí, která podporují tu nejlepší verzi sebe sama.

Dealing with emotions through art in Montessori School

Někdy Kathleen pracuje s dítětem na empatii, aby mu pomohla rozvíjet porozumění pocitům a vnímání druhých. Jindy je to práce na řešení konfliktů, potřeby být slyšen, chápán a komunikovat způsobem zaměřeným na řešení problému a spolupráci. Jindy mohou pracovat na sebeúctě, vnímání nebo pojmenovávání svých pocitů, aby studenti porozuměli lépe sami sobě.

Cílem těchto sezení je vždy najít s dítětem jeho silné stránky, hodnoty, přesvědčení a zjistit, v jakých oblastech potřebuje dítě podporu.

„ Nech mě ti porozumět, když ti porozumím, mohu ti pomoci" 

Děti se potřebují cítit bezpečně, aby se mohly svobodně vyjádřit. Tuto důvěru je třeba vybudovat dříve, než můžete začít smysluplně pracovat na sociálně emocionální oblasti. Bez důvěry a porozumění může dítě odmítnout jakékoli vedení od dospělého. Sezení jsou vždy o dítěti, nesnažíme se ho někam posouvat, ale chceme mu pomoct, aby se cítilo vyslyšené, učíme ho o důležitosti sociálně-emočního učení a podporujeme jeho osobní růst. Pro dlouhodobou změnu je důležité, aby dítě cítilo podporu toho, kým je.

Po prvním sezení vypracuje Kathleen dítěti plán, obvykle kreativní umělecký projekt nebo aktivitu, která mu pomůže si tyto koncepty vnitřně osvojit, vyvinout osobní nástroje a větší povědomí, aby se naučilo lépe zvládat situaci nebo své emoce vynalézavěji. Díky neuroplasticitě mozku víme, že tyto lekce je třeba opakovat, aby se mohly stát novým způsobem reakce. Komunikace mezi Kathleen, rodiči a učiteli je zásadní pro to, aby byli všichni na stejné vlně a mohli společně podporovat dítě jako komunita.

Chcete se dozvědět více? Přečtěte si náš další článek:

VIDEO: SPOLEČNÁ PRAVIDLA, ABYCHOM SE CÍTILI DOBŘE

Další články

Stolování s batoletem

Většina z nás si se svými blízkými ráda zajde někam na večeři. Společné jídlo s někým, koho máte rádi, je zpravidla velmi příjemnou záležitostí: chutné jídlo, konverzace a dobrá společnost.

Číst dál

Jak na komunikaci s batoletem

Často se nás učitelů ptáte, jak dokážeme zařídit to, že s námi děti spolupracují. „Co mám dělat, aby se mé dítě chtělo oblékat nebo najíst samostatně?" nebo „Co máme dělat, aby nám ranní přípravy šly lépe?" To jsou jedny z nejčastějších otázek, které od vás slýcháme. Vypadá to jako výzva, ale předně si musíme uvědomit, že je to přirozený proces – děti se až do svých 6 let učí rozvíjet svou vůli a svůj smysl pro poslušnost.

Číst dál

Helping your Toddler on their Path of Development

Parents today are constantly surrounded by images and ideas of what their children should or shouldn’t have and it can be overwhelming trying to decide what is best for their child’s development. Every parent wants to make good decisions when it comes to the items you choose to bring into your home, but how do we know which ones are more or less beneficial than others?

Číst dál

Smyslová výchova v Montessori školách

Pomůcky pro smyslovou výchovu v Montessori třídách oslovují „smyslového průzkumníka“ v každém z nás. Uvážíme-li naše interakce ve vnějším prostředí, snadno si uvědomíme, jak často používáme několik smyslů najednou a kolik rozlišných informací přijímáme. Maria Montessori vytvořila ucelený systém smyslové výchovy, který plně využívá této přirozené tendence. Tento článek se bude věnovat pomůckám v Montessori předškolní třídě pro děti ve věku tří až šesti let.

Číst dál

Jak učíme matematiku v naší mateřské škole

Maria Montessori často říkávala, že každá lidská bytost má nejenom vnitřní touhu porozumnět prostředí, ve kterém žije, ale i něco, čemu říkala "matematická mysl".  V Montessori třídě se dítě začíná učit matematiku nepřímo, už dávno před tím, než se setká s první matematickou pomůckou.

Číst dál
22.04.2022
Příjďte na
interaktivní den
otevřených
dveří 27.4.
Přihlaste se na letní kurz
batole a já
Zapište své dítě
do IMSP
Virtuální prohlídka