Menu

Procházky do lesa za poznáváním sebe i okolí

Maria Montessori chodívala po lesích v Indii a trhala lístky ze stromu, aby učila o jejich funkci a struktuře, kopala v půdě, aby ukázala všudypřítomnost života, zkoumala systém kořenů rostlin a podle jejich vzoru propojovala i svou výuku. S podobnou myšlenkou umožňujeme studentům se učit venku v přirozeném prostředí.

Učí se tak přirozeným způsobem a ne pouze z abstraktních materiálů ve třídě. Byla to právě Maria Montessori, kdo řekl, že děti se učí skrze své ruce, a proto naši třídu často rozšiřujeme o zahradu a les, aby si naši studenti mohli osahat to o čem se učí. Jaký má toto zpestření výuky na studenty vliv je vidět prakticky ihned - přírodu milují, dávají jí mnohem větší pozornost a i díky těmto lekcím se zlepšuje jejich schopnost koncentrace.

Co je účelem lekcí venku?

Tím nejdůležitějším účelem je zprostředkovat studentům kontakt s přírodou a světem okolo nás. Dále následujeme Montessori tradici, podle které se zde o přírodě učíme i z vědeckého hlediska. A do třetice chceme studentům pomoci porozumět, jak je vše, co je součástí vesmíru, propojeno, jak spolu vše pracuje v harmonii a vzájemně se sebou souvisí. Jaké lepší místo pro začátek takového poznávání si můžeme představit než naši krásnou zahradu a les?

Montessori Experiantal Learning in The Forest

Jak často na takovéto lekce ven chodíte?

Na takovéto lekce ven chodíme každý týden. Často během nich jdeme na krátkou třicetiminutovou procházku, prohlížíme si les a co v něm roste, jindy je součástí lekce péče o naši malou zahrádku a vše, co pěstování rostlin zahrnuje. Doufáme, že s tím, jak se studenti o zahradničení naučí více, se naše zahrádka rozroste o další druhy.  

O čem se studenti učí?

Učíme se projektově, což je pro Montessori typické. Probíhá to tak, že se vždy učíme o nějakém tématu z různých úhlů pohledu. Může to být například o ekologii – o lese, o cyklech v něm, vztahu živočichů a prostředí. Nebo se takto učíme zeměpis - například světové strany a práci s kompasem, kde se v jakou chvíli nachází slunce, jak se pohybují planety a země. Zahradničení a pozorování přírody je jen součástí toho, co venku děláme.

Pozorování lesa je také součástí těchto lekcí. Co je jeho cílem?

Chceme, aby studenti viděli věci v souvislostech. Takto sledují změny v přírodě každý týden a mohou pozorovat, jak se svět přirozeně mění během ročních období a čím je to způsobeno. Studenti tato svá pozorování pravidelně zapisují. My jim dáváme tipy na otázky, nad kterými se mohou zamyslet: “co slyšíš?” nebo “co se tady změnilo od minule?”

Zahrada je další součástí těchto lekcí. Tam děláte se studenty co?

Při práci na zahradě získávají studenti zase jiné zkušenosti. Při takových projektech si zlepšují některé měkké dovednosti, jako například schopnost řešení problémů a práci v týmu. Učí se samozřejmě pěstovat rostliny a kompostovat. A v neposlední řadě získávají nové znalosti z biologie nebo ekologie, jako například jaké jsou rozdíly mezi semeny rostlin, jak funguje sluneční energie, skleníkový efekt, jaká je struktura půdy, co je to udržitelný rozvoj nebo jak funguje koloběh vody. Toto vše se učí při starání se o zahradu a získávají díky tomu teoretické i praktické zkušenosti najednou. 

Ještě jeden účel mají tyto procházky. Jaký?

V angličtině jim říkáme "mindful walks". Jde o to, že děti učíme žít v přítomnosti a uvědomovat si, co se děje v danou chvíli okolo nich. Učíme děti respektovat samy sebe, podporujeme je, aby si samy zvolily, jak se zachovají spíše než aby reagovali podle toho, co se jim děje. Pozorujeme, že si díky tomu studenti uvědomují, co dělají a zlepšuje se jejich koncentrace a pozorovací schopnosti. 

 

Další články

Jak by měla vypadat budoucnost vzdělávání našich dětí?

Radka Dohnalova, matka 3 dětí z IMSP, se věnovala výzkumu budoucnosti vzdělávání v dnešním světě. Svoje poznatky, které dala dohromady pro tento nedávno publikovaný článek by chtěla sdílet i s komunitou IMSP především proto, že při tomto výzkumu zjistila, jak moc se Montessori shoduje s tím, kam míří v současné době systém vzdělávání. 

Číst dál

Batolata v IMSP: Pomoz mi, abych to dokázal sám

Jedna z klíčových schopností, kterou Montessori vzdělávací systém rozvíjí mnoha způsoby během celého dětství a celého vzdělávacího procesu, je nezávislost.

Číst dál

Interview v Czech and Slovak Leaders s Kateřinou Bečkovou

“Svým dětem jsem chtěla zajistit nejlepší možné vzdělání”

Číst dál

Štědrost a umění - Projekt Random Gifts of Arts

Na jaře jsme jako součást výuky o hodnotách a umění ve třídách základní školy IMSP zařadili workshop dvou přednášejících z konference TEDxu, Garreta Garrelse a Tima Holmese.

Číst dál

Video: Jeden den v International Montessori School of Prague

Podívejte se na naše školní video! Podělíme se v něm s vámi o naši vizi Montessori vzdělávání. Uvidíte naše inspirativní studenty, učitele, vedení školy, absolventy i rodiče. Líbí se vám?

Číst dál
16.04.2020
Přihlaste se na letní kurz
batole a já
Zapište své dítě
do IMSP