Menu

Interview v Czech and Slovak Leaders s Kateřinou Bečkovou

“Svým dětem jsem chtěla zajistit nejlepší možné vzdělání”

Příběh International Montessori School of Prague v sobě spojuje několik zajímavých světových trendů. Prvním trendem je glokalizace – kombinace globalizace a lokalizace, kdy globální akreditace American Montessori Society vytváří rámec, ale zároveň je škola přizpůsobena českému prostředí a podmínkám. Kateřina Bečková, zakladatelka a výkonná ředitelka říká:  „Musíme a zároveň chceme splňovat nejen americké akreditační standardy, ale zároveň zohlednit české prostředí a jeho specifika.  IMSP navštěvují děti 27 národností, polovina dětí však pochází z České republiky. Naše osnovy se tak musely upravit nejen s ohledem například na evropský metrický systém, ale i způsob výuky matematiky, ku příkladu postupy násobení či dělení, které jsou u nás specifické.“

Druhým trendem, na který bych chtěla upozornit, je příklad Kateřiny jako podnikatelky, v angličtině s přiléhavým výrazem „self-made woman entrepreneur“.  Ženské podnikání má svá specifika.  Na rozdíl od mužů, kteří se soustřeďují na podnikání v oborech, které jsou vnímány jako ekonomicky výhodné, jako je stavebnictví, elektronika či IT, ženy se častěji soustředí na podnikání v sociálních službách či drobném prodeji zboží.  Ženský typ podnikání je často znevýhodněn v přístupu k financím nebo technologiím a zároveň velmi regulován složitými legislativními normami.

Třetím významným trendem je problematika leadershipu a vzdělávání.  Na začátku nového školního roku vydala Česká manažerská asociace zprávu o tom, že konkurenceschopnost Česka by se mohla zvýšit, pokud by mělo více sebevědomých lídrů.  Standardní český vzdělávací systém na práci s lídry nemyslí, navzdory výzkumům, které tvrdí, že klíčové vlastnosti budoucích vůdců lze rozvíjet především do 10. roku dítěte!

Kateřina Bečková založila v roce 2002 soukromou školu International Montessori School of Prague.  Původním impulsem byla snaha zajistit kvalitní vzdělávání vlastním třem dětem.  Během 15 let se IMPS se stala jednou z nejlepších škol v České republice, s kapacitou 110 žáků ve věku od 15 měsíců do 13 let.  Škola dnes zaměstnává 16 učitelů na plný úvazek a 4 učitele na částečný. Kromě předškolního a školního vzdělávání IMSP nabízí rovněž družinu a zájmové kroužky. Učitelský sbor má mimo jiné specializaci na výtvarné umění, španělštinu, drama, hudbu, tělesnou výchovu a knihovnictví.

Kateřina se do budování školy pustila s energií a vizí jí vlastní.  Když ji potkáte, stěží byste uvěřili, že tato založením nesmělá žena je ředitelkou významné vzdělávací instituce a jejím posláním jepřinášet ucelený a holistický přístup ke vzdělávání, který připraví děti na budoucnost.

Kateřina je jedním z největších českých expertů na vzdělávání a Montessori problematiku, v rámci provozu školy si doplnila potřebné vzdělání.  Původně vystudovala ekonomii, následně si dodělala magisterské vzdělávání v oboru speciální pedagogika. Absolvovala program Montessori leadership a dále se kontinuálně vzdělává v oblasti leadershipu v České republice i zahraničí.

Kateřino, IMSP na jaře 2017 oslavila 15 let existence.  Jaké je ohlédnutí zpět?

Určitě bilancuji.  Jak bylo zmíněno, původně mým hlavním hnacím motorem pro založení školy byly mé děti.  Ty však již školu absolvovaly a těší mne, že jsou nejen pro další studium, ale i život jako takový dobře připravené.  Práce s dětmi stále mě však stále baví a naplňuje, jsem pyšná na naši školu a na stabilní a profesionální tým, který se mi podařilo vybudovat.  Mám pocit, že jsme dosáhli optimální velikosti a fungování.  Nemám ambici rozšiřovat školu o další pobočky, ani navyšovat počet žáků ve třídách či zvyšovat počet tříd.  Mám pocit, že tou těžkou fází budování jsme si prošli a položili jsme pevné základy.  Nyní se chceme soustředit na další zvyšování kvality.  Věnujeme se neustálému dolaďování v oblastech komunikace, zaměření na vyšší efektivitu, dosahování udržitelných výsledků s radostí.  Mám pocit, že takováto práce už je pro mne vlastně odměnou.  Nejnověji se soustředíme na definování nového poslání, s ním spojených hodnot a jejich přenosu do praxe.

Na co jsi v souvislosti s IMSP nejpyšnější?

Na všechny dosažené akreditace, protože jsme jediná plně akreditovaná škola Americké Montessori společnosti v Evropě.  Poslední akreditace, jak ta americká, tak česká, dopadly v hodnocení tradiční školní škály opravdu na výbornou.  Skutečnost, že máme naplněnou kapacitu rovněž vypovídá o naší kvalitě a oblibě.  Toho bych nedosáhla sama, opírám se o stabilní, profesionální tým akreditovaných kolegyň a kolegů.  Jsem hrdá i na naše prostory, naše škola má velkou zahradu o rozloze větší než 4000 m2 u lesa. Máme voliéru s ptáky, na zahradě ovocné keře a stromy a zeleninovou zahrádku, péče o rostliny a zvířata je integrální součástí naší výuky.

V neposlední řadě se nám daří z řad rodičů, příznivců školy a odborníků budovat komunitu, která dále šíří Montessori principy vzdělávání do české společnosti.

O problematiku Montessori vzdělávání je v České republice trvale velký zájem.  Tato metoda je vhodná nejen pro děti, ale i pro seniory.  V červenci tohoto roku Praha hostila Mezinárodní Montessori kongres.  Pro ty, kteří se ho nezúčastnili, podotknu, že se jedná o prestižní akci, která se koná jednou za čtyři roky a pražský kongres navštívilo 2000 účastníků a více než 100 odborníků z celého světa. V čem je problematika Montessori specifická?

Je důležité si uvědomit, že Montessori přístup není jen o pomůckách, ale hlavně o přístupu.  Jejím úskalím může být fakt, že na Montessori metodu není jediný patent a tak se stává, že často školy nakoupí pomůcky a hned si dávají „Montessori metodu“ do názvu.  Montessori metoda je o filozofii, jejím přenesením do praxe, o schopnostech učitele zvládnout pracovat jak s celou třídou, tak s jednotlivci.  Pomůcky samotné jsou až druhotné.

Druhou výzvou je fakt, že mnoho Čechů patří k zastáncům tradiční výchovy a je pro ně těžké důvěřovat zcela novému přístupu založenému na svobodné volbě.  Panuje předsudek, že metoda Montessori znamená chaos, ale opak je pravdou.  Někdy mi připadá, že jsme na děti docela přísní.

IMSP je leader v oblasti nových trendů ve vzdělávání. Které trendy vnímáš jako zásadní?

Pro mě jsou zásadní tři trendy: poznání vlastního jedinečného talentu, schopnost spolupráce a láska ke vzdělávání.  Při interakci s dětmi dbáme na celostní rozvoj dítěte, pomáháme jim pochopit a zároveň vyjádřit jejich jedinečnost. Učíme děti nejen řešit problémy, ale i efektivně spolupracovat.  Dnešní doba často klade důraz na rozvoj a prosazení jednotlivce, ale bez interakce a efektivní spolupráce s ostatními jednotlivec sám ve společnosti nic nedokáže.  Montessori staví na principu „pomoz mi, abych to dokázal sám“ od útlého věku.  I ty nejmenší děti se podílí na úklidu, přípravě svačin, jsou daleko samostatnější v komunikaci, ale i v hygienických návycích a schopnosti se o sebe postarat než jejich vrstevníci.  Věnujeme se jednotlivým složkám inteligence – sociální inteligenci, emoční inteligenci, pohybové inteligenci a morální inteligenci.  Pracujeme s hodnotami jakými jsou ku příkladu respekt, ohleduplnost, zodpovědnost, laskavost a velmi dbáme na celkovou integritu. V neposlední řadě zapojujeme vhodně i technologie, které budou hrát při vzdělávání čím dál tím větší roli.

Jak vnímáš sebe sama jako leadera?

Ve škole pracujeme s profilovými testy Dynamika talentu, stavíme na přirozeném talentu jednotlivců, nikoliv na získaných dovednostech.  Dle tohoto přístupu jsem profil „Trader“, jehož leadership je založen právě na dlouhodobých vztazích, péči o ostatní, budování komunity a je mi vlastní přístup, kdy do jednotlivých činností jdu společně s týmem.  Lidé se na mne mohou spolehnout, mám vždy dveře otevřené, jak pro tým, tak pro rodiče.  A nyní se učím více delegovat, chci se více věnovat strategickým rozhodnutí, nemuset se už tolik věnovat denní operativě.  Jak jsem již říkala, těším se na sdílení všeho, co se nám podařilo vytvořit, se širší komunitou, kterou pomáháme budovat.

Co radíš rodičům školních dětí v souvislosti se začátkem nového školního roku?

Jsem zastáncem dobré rutiny, která může ušetřit čas a energii.  Udělejte si dost času na spánek, následně na ranní vypravení, snídani, cestu, ať neprožíváte každé ráno stres.  Důvěřujte škole a dětem, ale udělejte si na ně dost času.  Zejména v začátcích, ptejte se nejen dětí, ale i učitelů a vedení školy.  Jste našimi partnery, my jsme tu pro vás.

Jaké jsou Tvé další plány a vize?

Mým posláním je přinášet celostní přístup ke vzdělávání, kde každé dítě může vyjádřit svou jedinečnost.  Konkrétně se snažím přinést výše zmíněné Montessori metody vzdělávání do naší země tak, abychom skutečně mohli aktivovat jedinečnost každého z nás. Již jsem mluvila o komunitě rodičů a příznivců, kterou budujeme a připravujeme pro ni sérii vzdělávacích workshopů. Více se chceme soustředit na práci s nejmenšími dětmi, kde vidíme největší potenciál.  Rodičům chceme poskytnout detailní návod na to, jak vytvořit Montessori domácí prostředí.  A samozřejmě dále budeme zlepšovat a revidovat veškeré postupy v rámci celostního přístupu ke vzdělávání. Jedním z problémů českého vzdělávání je nejen jeho koncentrace na znalosti a vědomosti, ale i velká rigidnost.

 

Linda Štucbartová

Další články

Jak by měla vypadat budoucnost vzdělávání našich dětí?

Radka Dohnalova, matka 3 dětí z IMSP, se věnovala výzkumu budoucnosti vzdělávání v dnešním světě. Svoje poznatky, které dala dohromady pro tento nedávno publikovaný článek by chtěla sdílet i s komunitou IMSP především proto, že při tomto výzkumu zjistila, jak moc se Montessori shoduje s tím, kam míří v současné době systém vzdělávání. 

Číst dál

Batolata v IMSP: Pomoz mi, abych to dokázal sám

Jedna z klíčových schopností, kterou Montessori vzdělávací systém rozvíjí mnoha způsoby během celého dětství a celého vzdělávacího procesu, je nezávislost.

Číst dál

Interview v Czech and Slovak Leaders s Kateřinou Bečkovou

“Svým dětem jsem chtěla zajistit nejlepší možné vzdělání”

Číst dál

Štědrost a umění - Projekt Random Gifts of Arts

Na jaře jsme jako součást výuky o hodnotách a umění ve třídách základní školy IMSP zařadili workshop dvou přednášejících z konference TEDxu, Garreta Garrelse a Tima Holmese.

Číst dál

Video: Jeden den v International Montessori School of Prague

Podívejte se na naše školní video! Podělíme se v něm s vámi o naši vizi Montessori vzdělávání. Uvidíte naše inspirativní studenty, učitele, vedení školy, absolventy i rodiče. Líbí se vám?

Číst dál

Vánoční pečení s batoletem

Za okny to začíná vypadat jako v zimě – první mrazy, temné večery, světýlka a vánoční dekorace všude kolem nás. Snažíme se vyplnit dlouhé chladné noci v prosinci světlem svíček, jehličí a vůní nesčetných slavnostních pohoštění. Všude kolem nás je tolik lahodných chutí – horká čokoláda, sladký čaj, voňavé cukroví a pečivo a my se díky tomu všemu cítíme příjemně a útulně.

Číst dál

Jak fungují smíšené třídy v Montessori škole?

Slyšeli jste již někdy o smíšených třídách v Montessori školách a zajímalo by vás, k čemu je tento systém dobrý? Hlavním důvodem je, že mladší děti mohou přirozeně získávat zkušenosti od těch starších, mít je za vzor a za své mentory, starším dětem pak umožňuje vyzkoušet si role leaderů. Tento model odráží reálné životní situace, například když různě staří kolegové pracují společně v týmu a vzájemně se učí jeden od druhého.

Číst dál

Smyslová výchova v Montessori školách

Pomůcky pro smyslovou výchovu v Montessori třídách oslovují „smyslového průzkumníka“ v každém z nás. Uvážíme-li naše interakce ve vnějším prostředí, snadno si uvědomíme, jak často používáme několik smyslů najednou a kolik rozlišných informací přijímáme. Maria Montessori vytvořila ucelený systém smyslové výchovy, který plně využívá této přirozené tendence. Tento článek se bude věnovat pomůckám v Montessori předškolní třídě pro děti ve věku tří až šesti let.

Číst dál

Video: Přátelské prostředí ve škole

Jedním z hlavních cílů Montessori vzdělávání je pomoci dětem stát se plnohodnotnými občany tohoto světa. Jak se nám daří něčeho takového dosahovat?

Číst dál

Kouzlo koberečku

Představte si následující situaci: Vejdete do překrásné Montessori třídy, která je plná pilně pracujících dětí. Většina z nich pracuje na zemi, kde mají rozložené pracovní koberečky. Děti v Montessori třídě vědí, jak se mezi nimi pohybovat tak, aby na ně nikdy nešláply. Není to však samozřejmé. Na začátku školního roku se jejich používání učí za použití mnoha názorných ukázek, opakování a upozorňování.

Číst dál

Tipy pro život s batoletem

Batolecí období je významným obdobím pro rozvoj a budování fyzické nezávislosti dítěte. Je zcela přirozené, že o batole chceme stále pečovat. Když mu ale někdy umožníme dělat věci tak, jak chce samo, tak je to pro něj obrovský dar. Bude totiž nejen štěstím bez sebe, ale zároveň vytvoříme skvělou příležitost, jak podpořit jeho celkový rozvoj, sebedůvěru a vnímaní sebe sama.

Číst dál

Když si batole postaví hlavu

Všichni to velmi dobře známe: rodič na pokraji nervového zhroucení a dítě, které odmítá udělat to, co po něm rodič požaduje. Tento souboj nemá vítěze.

Číst dál

Dlouhá cesta, která se vyplatí

Každé ráno se spolu se svou malou dcerkou vydávám na pětačtyřicetiminutovou cestu MHD do stanice…

Číst dál

Příprava jídla v Montessori

Společná příprava jídla je v Montessori třídách oblíbenou aktivitou. Děti si nesmírně užívají, že mohou jíst to, co samy vytvořily. A kromě toho tím rozvíjejí důležité dovednosti. 

Číst dál

Vzhůru do kaluží

Jarní pranostika říká „Když v březnu fouká a v dubnu leje, máj se květinami směje“… Jarní dny bývají často chladné a větrné. Je to čas plný očekávání, kdy vyrážejí první lístky a květy. Zároveň je to však i období, které vytváří rodičům vrásky na čele nekonečnými příděly bahna, deště a louží, které jsou pro děti velkým lákadlem.

Číst dál

Čtení od nejútlejšího věku dětem prospívá

Obrázek je vůbec prvním obsahem knihy, který dítě dokáže „přečíst”. Právě díky obrázkům dítě porozumí příběhu a je schopné interpretovat hlavní postavy, zvířátka, nejrůznější prostředí či situace, aniž by umělo skutečně číst. Z ilustrací zobrazujících výraz v obličeji a z řeči těla je dítě schopné rozpoznávat jednotlivé emoce.   Příjemně strávené chvíle s knihou napomáhají i u těch nejmenších dětí k budování pěkného vztahu ke čtení, což je zcela nezbytným předpokladem pro pozdější dobré čtenářské návyky.  

Číst dál

Video: Společná pravidla, abychom se cítili dobře

Jak pracujeme na tom, abychom měli příjemnou atmosféru a podporovali vzájemný respekt mezi dětmi v Montessori třídě? Spolu s dětmi vyváříme pravidla jejich třídy!

Číst dál

Stolování s batoletem

Většina z nás si se svými blízkými ráda zajde někam na večeři. Společné jídlo s někým, koho máte rádi, je zpravidla velmi příjemnou záležitostí: chutné jídlo, konverzace a dobrá společnost.

Číst dál

Vařit s dětmi je zábava!

Často se říká, že „společné stolování drží rodinu pohromadě”. Posuňme se ještě o něco dále a pojďme společně péct a vařit. My v Montessori víme, že kuchyně nabízí celou řadu možností všem dětem, batolaty počínaje a dospívajícími konče. Vaření a pečení je totiž součástí Montessori aktivit v oblasti Praktického života již od okamžiku, kdy batole začne chodit. Tyto výhody však nejsou v žádném případě vázány na připravené prostředí v Montessori třídě – velmi snadno lze vše aplikovat také v domácím prostředí.

Číst dál

Proč vyučujeme v Montessori zdvořilostní chování?

Zdvořilostní chování tvoří v oblasti „Praktického života“ významnou součást Montessori osnov od útlého dětství až po dospívání. Při návštěvě třídy možná toto učivo přehlédnete – na rozdíl od třeba Matematiky nebo Jazykové výchovy nemá většinou určenou poličku ani výukový koutek. Jedná se ale (zrovna tak jako Matematika nebo Jazykověda) o plnohodnotnou součást osnov, s danými lekcemi a cíli, a jako „didaktický materiál“ mu slouží samotná osobnost vyučujícího a vlastní dětská skupina. Za úkol si klade mnohem více, než jen naučit děti zásadám etikety a slušného chování: jeho cílem je pomoci dětem plně rozvíjet svůj sociální potenciál a zaujmout své místo v lidské společnosti.  

Číst dál

Jak uplatnit v praxi výuku zdvořilostního chování podle Montessori?

Lekce zdvořilostního chování v Montessori jsou navrženy jako co možná nejlepší nástroj, který je dětem v tomto úkolu hodnotným pomocníkem. Vysvětlováním a názorným ukazováním předáváme dětem návod, jak se chovat, komunikovat a jednat s ostatními co nejharmoničtějším způsobem, a pomáháme jim tyto dovednosti procvičovat a osvojovat si je. Postupně, počínaje těmi nejjednoduššími kroky (jako je například omluva nebo podání ruky), si děti utvářejí „slovníček“ jednání, který jim umožňuje jednat přiměřeně a sebejistě v určitém sociálním kontextu. A jak je zdvořilému chování učíme v konkrétních věkových skupinách? 

Číst dál

Balíme s batoletem na výlet

Léto je ideální čas pro výlety a vycházky. Společně s nimi přichází pro děti příležitost naučit se, jak se na výlet připravit – zabalit si batůžek. Tato aktivita je učí samostatnosti a dodává jim patřičné sebevědomí. Nejen že si batůžek připraví, ale samy si pak vše potřebné po celý výlet nesou. 

Číst dál

První týdny ve školce. Jak ustát loučení?

Před dosažením věku dvou let prochází dítě sérií vývojových změn, díky kterým začíná potřebovat nové sociální prostředí. Ačkoliv rodiče pro ně zůstávají i nadále hlavní jistotou v jejich životě, potřebují děti v této fázi rozšířit své sociální obzory, dostat příležitost kontaktu s vrstevníky, a získat zkušenost společenské nezávislosti. Je to veliký a zásadní krok: děti se učí přechodně fungovat bez rodičů, v kolektivu kamarádů a učitelů.  

Číst dál

Seznamte se s učitelkou mateřské školy Veronikou Newkirk

Přestože Veronika toužila být učitelkou od dětství, vystudovala na Karlově Univerzitě v Praze právnickou fakultu. Když však měla své první dítě, zamilovala se do Montessori a bylo jasné, co je její práce snů. Od té doby se její kariéra začala ubírat směrem k práci Montessori učitelky v mateřské škole. 

Číst dál

The Little Panda

Pokud vás zajímají akce a aktivity pro děti v Praze na víkend nebo běheme celého roku, podívejte se na web našeho partnera  - www.littlepanda.cz.

Číst dál

Jak úspěšně naučit batole chodit na nočník

Jak naučit nejlépe batole na nočník? Až příliš často je tento úkol noční můrou rodičů a přitom vůbec nemusí být. V Montessori batolecích třídách používáme prověřený, praktický a respektující způsob, jak toto děti naučit. 

Číst dál

Svoboda v Montessori třídě

“Dát dítěti svobodu neznamená nestarat se o něj."

Číst dál

Jak pomoci batoleti s oblékáním

Trpělivost a pozitivní přístup jsou při pomáhání batoleti, aby se samo obléklo nebo svléklo, tím nejdůležitějším. Znamená to zůstat s ním, zajímat se o to, jak postupuje, udržovat oční kontakt a trpělivě přihlížet, jak se postupně učí jednotlivé kroky a pohyby. 

Číst dál

Procházky do lesa za poznáváním sebe i okolí

Maria Montessori chodívala po lesích v Indii a trhala lístky ze stromu, aby učila o jejich funkci a struktuře, kopala v půdě, aby ukázala všudypřítomnost života, zkoumala systém kořenů rostlin a podle jejich vzoru propojovala i svou výuku. S podobnou myšlenkou umožňujeme studentům se učit venku v přirozeném prostředí.

Číst dál

Proč jsou věkově smíšené třídy obrovskou výhodou?

Není pro nás žádným překvapením, že jsou rodiče v rozpacích z toho, jak fungují věkově smíšené třídy. Ptají se nás, jak mohou různě staré děti fungovat harmonicky ve stejném prostředí a co díky tomuto přístupu získávají. 

Číst dál

Jak upravit domov podle Montessori

Objevte pár jednoduchých triků, jak připravit pro vaše dítě krásné, pohodlné prostředí, které napomáhá vzdělávání podle ověřených Montessori principů. 

Číst dál

Jak rozhýbat Montessori školičku

Hledáme nové způsoby, jak přinést pohyb do tradičního Montessori prostředí. V tom nám pomáhá studio Mones Moniky Němcové.

Číst dál

Letní tábor v IMSP

Náš letní tábor pokračuje! Podívejte se, jak jsme vyráběli barevnou plastelínu a kytky z filtrů na kávu barvených potravinářskými barvičkami. Obě aktivity můžete vyzkoušet s vašimi batolaty i vy, nejspíš na to doma všechno potřebné najdete. Přejeme hodně zábavy!

Číst dál

Vyrobte si s batoletem domácí mýdlo!

Budete potřebovat jenom 100g mýdla, plastové formičky, kurkumu, vonný olej z citronu nebo pomeranče, čerstvý citron nebo pomeranč a struhadlo.

Číst dál
02.11.2017
Přijďte
na den
otevřených
dveří 5.11.
Přihlaste se na kurz
batole a já
Zapište své dítě
do IMSP