Menu

Jak by měla vypadat budoucnost vzdělávání našich dětí?

Radka Dohnalova, matka 3 dětí z IMSP, se věnovala výzkumu budoucnosti vzdělávání v dnešním světě. Svoje poznatky, které dala dohromady pro tento nedávno publikovaný článek by chtěla sdílet i s komunitou IMSP především proto, že při tomto výzkumu zjistila, jak moc se Montessori shoduje s tím, kam míří v současné době systém vzdělávání. 

Vzdělávání bude společně se zdravotnictvím a dopravou jedna z oblastí, která se v blízké budoucnosti radikálně promění. Základní principy současného školství byly postaveny před více než dvě stě lety s důrazem na konformitu a standardizaci. Ovšem kontext dnešního světa je jiný, cílem je připravit děti nejenom na budoucí povolání, ale na život jako takový. A podle toho je potřeba přenastavit sebe a způsob, jak žijeme a jak se vzděláváme.

5 největších problémů současného systému vzdělávání

Z tohoto kontextu jsem vybrala pět problému, které mě nejvíc trápí:

1. Neučí se relevantní věci, které připraví děti na život

Když srovnám, co jsem se učila ve škole a kolik jsem toho ve skutečnosti použila v praxi, bylo to minimum. Vedle klasických obsahových předmětů jako matematika, fyzika, jazyky a dějiny jsou potřeba dovednosti, které uplatní každý bez ohledu na obor, který si zvolí. Jde například o týmovou práci, řešení konfliktů, jak využívat svou kreativitu nebo rozvíjet podnikavost a kritické myšlení.

2. Ke každému se přistupuje stejně

Jedny informace vyučuje jeden učitel, látka se probírá jedním tempem a ve stejné věkové skupině. Jednotným přístupem se děti můžou nudit nebo nestíhat a jejich motivace tím vyprchá. Není to o tom děti neučit matematiku, ale její učení personalizovat – upravit tempo a obsah tomu, na jaké úrovni dítě je a procvičovat na příkladech, které je baví. Každé dítě má totiž své unikátní přirozené talenty a vášně, které tímto nemusí být nikdy objeveny a rozvinuty.

3. Vše je nalajnované s minimálním prostorem pro představivost a kreativitu

Dva elementy, které nám berou kreativitu je zaneprázdněnost a memorizace. Každý den je jasně naplánován do oddělených tematických hodin a jasných aktivit. Kvůli důrazu umět vše „slovo od slova“ a zaplnění každé minuty ztrácíme schopnost kreativně tvořit a propojovat různorodá témata a obory. Kreativita je klíčová, protože díky ní vznikají nové věci a objevy, jsme schopni nahlížet na problémy z různých úhlů pohledu a řešit je.

4. Na výsledky je kladen velký důraz a ztrácí se láska k učení

Největší důraz je kladen na výsledky z testu, splnění povinností a získání tituluVýsledky vnímáme jako nástroj k lepší budoucnosti, tím ale přetlačily samotný proces učení a takový přístup zabíjí celý smysl vzdělávání. Je důležité podněcovat v dětech zvídavost, lásku k učení a vnitřní motivaci, které jsou klíčem k celoživotnímu vzdělávání.

5. Známkování demotivuje

Známkování je založeno na jedničce jako nejlepším ocenění a s každou chybou se známka snižuje. To pak může vést k demotivaci nebo strachu ze špatné známky. Inspiraci si můžeme vzít z herních principů, kde se s každým malým pokrokem zvyšuje skóre, což pozitivně podporuje snažení.

8 oblastí, které v 21. století posunou vzdělávání vpřed

 

1. Objevení a rozvoj vlastních talentů a vášní

Každý z nás má dispozici být v něčem jedinečný. Poznáme to prostřednictvím vlastních přirozených talentů a vášní, které nám dávají šanci být v něčem opravdu excelentní a umožní nám dlouhodobě dosahovat výsledků s lehkostí a radostí. Jednou z hlavních rolí vzdělávání je tyto unikátnosti v dětech objevit a rozvíjet.

2. Komunikace a spolupráce s druhými

Ať budeme dělat v životě cokoliv, je důležité abychom uměli komunikovat a spolupracovat s druhými. Pomůže nám v tom rozvoj emoční inteligence, empatie nebo storytelling. Díky schopnosti vnímat ostatní a jasně sdělit svou myšlenku, dokážeme druhé nadchnout, tvořit týmy a realizovat velké vize.

3. Základní dovednosti pro život

Být zdravý a šťastný chce v životě v podstatě každý. Současné vzdělávání se však soustředí na  dovednosti potřebné k práci jako porozumění textu, ovládání jazyků a pochopení logických základů matematiky a geometrie. Tyto témata byly součástí vzdělávání v antice nebo renesanci a měly bychom je opět vrátit do celkové osnovy vzdělávání.

4. Kreativita a schopnost být otevřený změnám

Současná rychle měnící se doba vyžaduje ještě větší potřebu kreativního uvažování a rychlé reakce na změnu. Je potřeba podpořit naše děti, aby kreativitu vědomě rozvíjeli, ať už v matematice, vědě, hudbě, IT… Zároveň můžeme u dětí trénovat umění improvizace a otevřenost k novému prostřednictvím her nebo improvizačnímu divadlu, které stojí na změně kontextu.

5. Rozvoj zvídavosti, experimentování a rozhodování se

Zvídavost je zodpovědná za většinu vědeckých a technologických objevů. Je to chuť jednotlivce zjistit pravdu, jak věci fungují a kam je posunout. Součástí je i proces ptaní se otázek, formulování hypotéz, navrhování, testování a experimentování a rozhodování na základě získaných informací.

6. Podnikavost a schopnost jít do nových věcí

Jak vytvořit z mála hodně? Jak si poradit s omezenými zdroji? Jak vyřešit komplikovanou a nepřehlednou situaci? Vést děti k podnikavost znamená povzbuzovat jejich vynalézavost. V praxi jde o schopnost hledat, propojovat a využívat omezené zdroje, vytvářet nové příležitosti, a také dovednosti spojené s prodejem a financemi.

7. Technologie a kritické myšlení

Pochopit a zažít si virtuální realitu nebo 3D tisk je klíčové, protože technologie jsou nástrojem zítřka. Naučit se kódovat je jedna z nových dovedností, které doplní základní znalost matematiky a jazyků. Abychom se v množství dat a informací dokázali vyznat, zvyšuje se důležitost kritického přemýšlení.

8. Udržitelnost a etika v globálním světě

Svět je dnes propojenější, rozmanitější a rychlejší než kdy dřív. Nadšení do technologií a pokroku by však mělo jít ruku v ruce s udržitelností a etickými zásadami. Je důležité ve školách diskutovat o dilematech dnešní společnosti. Děti si tak tříbí své názory a morální kompas.

Nejde o témata, která by měla nahradit současné předměty, ale o jejich doplnění. Jejich záměrem je posílit naši lidskou jedinečnost v tom, kde nás technologie nemůžou nahradit. To nám otvírá nové možnosti.

Další články

Jak by měla vypadat budoucnost vzdělávání našich dětí?

Radka Dohnalova, matka 3 dětí z IMSP, se věnovala výzkumu budoucnosti vzdělávání v dnešním světě. Svoje poznatky, které dala dohromady pro tento nedávno publikovaný článek by chtěla sdílet i s komunitou IMSP především proto, že při tomto výzkumu zjistila, jak moc se Montessori shoduje s tím, kam míří v současné době systém vzdělávání. 

Číst dál

Batolata v IMSP: Pomoz mi, abych to dokázal sám

Jedna z klíčových schopností, kterou Montessori vzdělávací systém rozvíjí mnoha způsoby během celého dětství a celého vzdělávacího procesu, je nezávislost.

Číst dál

Interview v Czech and Slovak Leaders s Kateřinou Bečkovou

“Svým dětem jsem chtěla zajistit nejlepší možné vzdělání”

Číst dál

Štědrost a umění - Projekt Random Gifts of Arts

Na jaře jsme jako součást výuky o hodnotách a umění ve třídách základní školy IMSP zařadili workshop dvou přednášejících z konference TEDxu, Garreta Garrelse a Tima Holmese.

Číst dál

Video: Jeden den v International Montessori School of Prague

Podívejte se na naše školní video! Podělíme se v něm s vámi o naši vizi Montessori vzdělávání. Uvidíte naše inspirativní studenty, učitele, vedení školy, absolventy i rodiče. Líbí se vám?

Číst dál

Vánoční pečení s batoletem

Za okny to začíná vypadat jako v zimě – první mrazy, temné večery, světýlka a vánoční dekorace všude kolem nás. Snažíme se vyplnit dlouhé chladné noci v prosinci světlem svíček, jehličí a vůní nesčetných slavnostních pohoštění. Všude kolem nás je tolik lahodných chutí – horká čokoláda, sladký čaj, voňavé cukroví a pečivo a my se díky tomu všemu cítíme příjemně a útulně.

Číst dál

Jak fungují smíšené třídy v Montessori škole?

Slyšeli jste již někdy o smíšených třídách v Montessori školách a zajímalo by vás, k čemu je tento systém dobrý? Hlavním důvodem je, že mladší děti mohou přirozeně získávat zkušenosti od těch starších, mít je za vzor a za své mentory, starším dětem pak umožňuje vyzkoušet si role leaderů. Tento model odráží reálné životní situace, například když různě staří kolegové pracují společně v týmu a vzájemně se učí jeden od druhého.

Číst dál

Smyslová výchova v Montessori školách

Pomůcky pro smyslovou výchovu v Montessori třídách oslovují „smyslového průzkumníka“ v každém z nás. Uvážíme-li naše interakce ve vnějším prostředí, snadno si uvědomíme, jak často používáme několik smyslů najednou a kolik rozlišných informací přijímáme. Maria Montessori vytvořila ucelený systém smyslové výchovy, který plně využívá této přirozené tendence. Tento článek se bude věnovat pomůckám v Montessori předškolní třídě pro děti ve věku tří až šesti let.

Číst dál

Video: Přátelské prostředí ve škole

Jedním z hlavních cílů Montessori vzdělávání je pomoci dětem stát se plnohodnotnými občany tohoto světa. Jak se nám daří něčeho takového dosahovat?

Číst dál

Kouzlo koberečku

Představte si následující situaci: Vejdete do překrásné Montessori třídy, která je plná pilně pracujících dětí. Většina z nich pracuje na zemi, kde mají rozložené pracovní koberečky. Děti v Montessori třídě vědí, jak se mezi nimi pohybovat tak, aby na ně nikdy nešláply. Není to však samozřejmé. Na začátku školního roku se jejich používání učí za použití mnoha názorných ukázek, opakování a upozorňování.

Číst dál

Tipy pro život s batoletem

Batolecí období je významným obdobím pro rozvoj a budování fyzické nezávislosti dítěte. Je zcela přirozené, že o batole chceme stále pečovat. Když mu ale někdy umožníme dělat věci tak, jak chce samo, tak je to pro něj obrovský dar. Bude totiž nejen štěstím bez sebe, ale zároveň vytvoříme skvělou příležitost, jak podpořit jeho celkový rozvoj, sebedůvěru a vnímaní sebe sama.

Číst dál

Když si batole postaví hlavu

Všichni to velmi dobře známe: rodič na pokraji nervového zhroucení a dítě, které odmítá udělat to, co po něm rodič požaduje. Tento souboj nemá vítěze.

Číst dál

Dlouhá cesta, která se vyplatí

Každé ráno se spolu se svou malou dcerkou vydávám na pětačtyřicetiminutovou cestu MHD do stanice…

Číst dál

Příprava jídla v Montessori

Společná příprava jídla je v Montessori třídách oblíbenou aktivitou. Děti si nesmírně užívají, že mohou jíst to, co samy vytvořily. A kromě toho tím rozvíjejí důležité dovednosti. 

Číst dál

Vzhůru do kaluží

Jarní pranostika říká „Když v březnu fouká a v dubnu leje, máj se květinami směje“… Jarní dny bývají často chladné a větrné. Je to čas plný očekávání, kdy vyrážejí první lístky a květy. Zároveň je to však i období, které vytváří rodičům vrásky na čele nekonečnými příděly bahna, deště a louží, které jsou pro děti velkým lákadlem.

Číst dál

Čtení od nejútlejšího věku dětem prospívá

Obrázek je vůbec prvním obsahem knihy, který dítě dokáže „přečíst”. Právě díky obrázkům dítě porozumí příběhu a je schopné interpretovat hlavní postavy, zvířátka, nejrůznější prostředí či situace, aniž by umělo skutečně číst. Z ilustrací zobrazujících výraz v obličeji a z řeči těla je dítě schopné rozpoznávat jednotlivé emoce.   Příjemně strávené chvíle s knihou napomáhají i u těch nejmenších dětí k budování pěkného vztahu ke čtení, což je zcela nezbytným předpokladem pro pozdější dobré čtenářské návyky.  

Číst dál

Video: Společná pravidla, abychom se cítili dobře

Jak pracujeme na tom, abychom měli příjemnou atmosféru a podporovali vzájemný respekt mezi dětmi v Montessori třídě? Spolu s dětmi vyváříme pravidla jejich třídy!

Číst dál

Stolování s batoletem

Většina z nás si se svými blízkými ráda zajde někam na večeři. Společné jídlo s někým, koho máte rádi, je zpravidla velmi příjemnou záležitostí: chutné jídlo, konverzace a dobrá společnost.

Číst dál

Vařit s dětmi je zábava!

Často se říká, že „společné stolování drží rodinu pohromadě”. Posuňme se ještě o něco dále a pojďme společně péct a vařit. My v Montessori víme, že kuchyně nabízí celou řadu možností všem dětem, batolaty počínaje a dospívajícími konče. Vaření a pečení je totiž součástí Montessori aktivit v oblasti Praktického života již od okamžiku, kdy batole začne chodit. Tyto výhody však nejsou v žádném případě vázány na připravené prostředí v Montessori třídě – velmi snadno lze vše aplikovat také v domácím prostředí.

Číst dál

Proč vyučujeme v Montessori zdvořilostní chování?

Zdvořilostní chování tvoří v oblasti „Praktického života“ významnou součást Montessori osnov od útlého dětství až po dospívání. Při návštěvě třídy možná toto učivo přehlédnete – na rozdíl od třeba Matematiky nebo Jazykové výchovy nemá většinou určenou poličku ani výukový koutek. Jedná se ale (zrovna tak jako Matematika nebo Jazykověda) o plnohodnotnou součást osnov, s danými lekcemi a cíli, a jako „didaktický materiál“ mu slouží samotná osobnost vyučujícího a vlastní dětská skupina. Za úkol si klade mnohem více, než jen naučit děti zásadám etikety a slušného chování: jeho cílem je pomoci dětem plně rozvíjet svůj sociální potenciál a zaujmout své místo v lidské společnosti.  

Číst dál

Jak uplatnit v praxi výuku zdvořilostního chování podle Montessori?

Lekce zdvořilostního chování v Montessori jsou navrženy jako co možná nejlepší nástroj, který je dětem v tomto úkolu hodnotným pomocníkem. Vysvětlováním a názorným ukazováním předáváme dětem návod, jak se chovat, komunikovat a jednat s ostatními co nejharmoničtějším způsobem, a pomáháme jim tyto dovednosti procvičovat a osvojovat si je. Postupně, počínaje těmi nejjednoduššími kroky (jako je například omluva nebo podání ruky), si děti utvářejí „slovníček“ jednání, který jim umožňuje jednat přiměřeně a sebejistě v určitém sociálním kontextu. A jak je zdvořilému chování učíme v konkrétních věkových skupinách? 

Číst dál

Balíme s batoletem na výlet

Léto je ideální čas pro výlety a vycházky. Společně s nimi přichází pro děti příležitost naučit se, jak se na výlet připravit – zabalit si batůžek. Tato aktivita je učí samostatnosti a dodává jim patřičné sebevědomí. Nejen že si batůžek připraví, ale samy si pak vše potřebné po celý výlet nesou. 

Číst dál

První týdny ve školce. Jak ustát loučení?

Před dosažením věku dvou let prochází dítě sérií vývojových změn, díky kterým začíná potřebovat nové sociální prostředí. Ačkoliv rodiče pro ně zůstávají i nadále hlavní jistotou v jejich životě, potřebují děti v této fázi rozšířit své sociální obzory, dostat příležitost kontaktu s vrstevníky, a získat zkušenost společenské nezávislosti. Je to veliký a zásadní krok: děti se učí přechodně fungovat bez rodičů, v kolektivu kamarádů a učitelů.  

Číst dál

Seznamte se s učitelkou mateřské školy Veronikou Newkirk

Přestože Veronika toužila být učitelkou od dětství, vystudovala na Karlově Univerzitě v Praze právnickou fakultu. Když však měla své první dítě, zamilovala se do Montessori a bylo jasné, co je její práce snů. Od té doby se její kariéra začala ubírat směrem k práci Montessori učitelky v mateřské škole. 

Číst dál

The Little Panda

Pokud vás zajímají akce a aktivity pro děti v Praze na víkend nebo běheme celého roku, podívejte se na web našeho partnera  - www.littlepanda.cz.

Číst dál

Jak úspěšně naučit batole chodit na nočník

Jak naučit nejlépe batole na nočník? Až příliš často je tento úkol noční můrou rodičů a přitom vůbec nemusí být. V Montessori batolecích třídách používáme prověřený, praktický a respektující způsob, jak toto děti naučit. 

Číst dál

Svoboda v Montessori třídě

“Dát dítěti svobodu neznamená nestarat se o něj."

Číst dál

Jak pomoci batoleti s oblékáním

Trpělivost a pozitivní přístup jsou při pomáhání batoleti, aby se samo obléklo nebo svléklo, tím nejdůležitějším. Znamená to zůstat s ním, zajímat se o to, jak postupuje, udržovat oční kontakt a trpělivě přihlížet, jak se postupně učí jednotlivé kroky a pohyby. 

Číst dál

Procházky do lesa za poznáváním sebe i okolí

Maria Montessori chodívala po lesích v Indii a trhala lístky ze stromu, aby učila o jejich funkci a struktuře, kopala v půdě, aby ukázala všudypřítomnost života, zkoumala systém kořenů rostlin a podle jejich vzoru propojovala i svou výuku. S podobnou myšlenkou umožňujeme studentům se učit venku v přirozeném prostředí.

Číst dál

Proč jsou věkově smíšené třídy obrovskou výhodou?

Není pro nás žádným překvapením, že jsou rodiče v rozpacích z toho, jak fungují věkově smíšené třídy. Ptají se nás, jak mohou různě staré děti fungovat harmonicky ve stejném prostředí a co díky tomuto přístupu získávají. 

Číst dál

Jak upravit domov podle Montessori

Objevte pár jednoduchých triků, jak připravit pro vaše dítě krásné, pohodlné prostředí, které napomáhá vzdělávání podle ověřených Montessori principů. 

Číst dál

Jak rozhýbat Montessori školičku

Hledáme nové způsoby, jak přinést pohyb do tradičního Montessori prostředí. V tom nám pomáhá studio Mones Moniky Němcové.

Číst dál

Letní tábor v IMSP

Náš letní tábor pokračuje! Podívejte se, jak jsme vyráběli barevnou plastelínu a kytky z filtrů na kávu barvených potravinářskými barvičkami. Obě aktivity můžete vyzkoušet s vašimi batolaty i vy, nejspíš na to doma všechno potřebné najdete. Přejeme hodně zábavy!

Číst dál

Vyrobte si s batoletem domácí mýdlo!

Budete potřebovat jenom 100g mýdla, plastové formičky, kurkumu, vonný olej z citronu nebo pomeranče, čerstvý citron nebo pomeranč a struhadlo.

Číst dál
31.10.2017
Přijďte
na den
otevřených
dveří 5.11.
Přihlaste se na kurz
batole a já
Zapište své dítě
do IMSP