Menu
 zpět

Školné 2023/24

Naše roční poplatky zahrnují veškeré výdaje týkající se výuky, včetně veškerých materiálů (pomůcek, sešitů, knih a ostatních potřeb), školní výlety, workshopy, akce a další.

Registrační poplatek - nevratný

Registrační poplatek 12 000 Kč je splatný při zápisu studenta do školy a je vratný pouze v případě, že škola nemá pro studenta místo.

Dětská skupina (věk 1.5 - 3 roky od 1. září)

3 DNY – Středa, čtvrtek, pátek  204 000 Kč / rok
DNÍ – Pondělí až pátek 280 000 Kč / rok

 

mateřská škola (věk 3 – 6 let od 1. září)

Děti 3 – 4 let                            dopolední program 228 000 Kč / rok
Děti 3 – 4 let celodenní program 248 000 Kč / rok
Děti 5 – 6 let celodenní program 268 000 Kč / rok

 

Základní škola (věk 6 – 12 let od 1. září)

Nižší základní škola 6 – 9 let 338 000 Kč / rok
Vyšší základní škola 9 – 12 let 348 000 Kč / rok

 

Volitelné služby

ALL INCLUSIVE - 35 000 Kč/ rok
Škola zajistí obědy, odpolední kroužky (vedené IMSP a jejími učiteli) a hlídání dětí před začátkem a po skončení školního programu za paušální platbu, která je splatná s první fakturou. Na tuto paušální platbu se její vrácení za nevyužité služby ani jiné slevy nevztahují.

ESL PROGRAM - 2 000 Kč/ měsíc
Dětem od čtyř let věku škola poskytne intenzivní lekce anglického jazyka (na základě doporučení učitele). Dvacetiminutové lekce probíhají třikrát týdně.

 

SPLÁTKOVÝ kalendář

PLÁN A 3 splátky   Splatné před začátkem každého termu * / 1. června, 1. listopadu, 1. února
PLÁN B 2 splátky 3% sleva
1. splátka
Splatné k 1. červnu / školné pro 1. a 2. term, k 1. únoru - školné pro 3.
PLÁN C 1 splátky 5% sleva Splatná k 1. červnu / školné za 1., 2. a 3. term
PLÁN D 1 splátka 8% sleva Splatná k 3. dubnu / školné za 1., 2. a 3. term
PLÁN E   3% sleva na 
na platbu
dvou termů
Pouze pro děti nastupující v průběhu školního roku.
Splatné okamžitě při nástupu.

 

* Školní rok je rozdělen na 3 vyučovací období (termy). První term je září - prosinec, druhý term je leden - březen, třetí term je duben - červen.

Záloha

Při volbě splátkového kaldenáře A, B a C jsou rodiče povinni uhradit zálohu ve výši jednoho měsíčního školeného (dle vybraného programu). Ta je splatná po uzavření smlouvy o docházce, bude odečtena z první platby školného a je nevratná. Pro splátkové kalendáře D a E se záloha nehradí.

zálohová platba při příhlášení do první třídy

Rodiče přihlašující žáka do první třídy se zavazují přihlásit ho následně také až do druhé až páté třídy základní školy. V opačném případě jsou povinni zaplatit škole smluvní pokutu 45 000 Kč. Z tohoto důvodu je vyžadována záloha 45 000 Kč splatná do 8. dubna před započatým školním rokem. Pokud budou všechny platební povinnosti vůči škole řádně uhrazeny, je tato záloha odečtena z poslední splátky školného v pátém ročníku.

Letní dílničky
batole a já
Virtuální prohlídka