Menu
 zpět

Projektový grant EU

Multikulturní vzdělávání a inkluze v IMSP

Ve školních letech 2018/2019 a 2019/2020 IMSP uspěla v dotačním řízení v rámci OP PPR s projektem " Multikulturní vzdělávání a inkluze v IMSP", reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001189. Projekt je zaměřen na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem, než je angličtina (která je v IMSP výukovým jazykem), a na podporu proinkluzivních kompetencí u dětí i jejich rodičů. 

Projekt sestává z individuální podpory dětí s odlišným mateřským jazykem; projekty pro děti druhého stupně ZŠ zaměřenými na demokratické hodnoty; odborných tématických setkání pro rodiče; a komunitně-osvětových setkání. 

IMSP je škola s vysoce multikulturním prostředím. Celkem je zde v mateřské škole i základní škole reprezentováno dvacet různých kultur. Výuka probíhá v angličtině, díky které se mohou mezi sebou žáci navzájem domluvit. Žákům, kteří anglickým jazykem doposud nehovořili, je poskytována zvláštní podpora v podobě indiviuální výuky jazyka navíc. V natolik multikulturním prostředí je velmi důležité, aby byla respektována každá zastoupená kultura a nedocházelo k případné šikaně založené na kulturních či vzhledových odlišnostech žáků. Velmi důležitá je role pedagoga, který má za úkol u žáků rozvíjet klíčové kompetence vedoucí k vzájemnému respektu bez ohledu na odlišnosti všeho druhu. Pedagogové potřebují vysokou časovou dotaci na vzdělávání a rovněž vysokou kvalitu vzdělávacích kurzů, které jim umožní náročné multikulturní prostředí ve škole zvládnout.

Shrnutí semináře - Inkluze

Shrnutí semináře - Nezávislost

Shrnutí semináře - Talentová dynamika

Shrnutí workshopu - Světové vzdělávání

Ve školních letech 2016/2017 a 2017/2018 IMSP uspěla v dotačním řízení v rámci OP PPR s projektem "Zvýšení proinkluzivnosti u IMSP", reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000048. Projekt byl zaměřený na pilotáž dvou celoročních projektů rozvíjejících proinkluzivní kompetence dětí v MŠ i ZŠ a umožnění jejich realizace dalším pražským školám prostřednictvím podrobné metodiky a workshopů pro pedagogy zvenku. Doplňkovými aktivitami bylo vzdělávání pedagogického týmu IMSP v rozsahu 80hod zaměřeného na rozvoj proinkluzivních kompetencí a akce pro rodiče s dětmi.

IMSP je škola s vysoce multikulturním prostředím. Celkem je zde v mateřské škole i základní škole v každé 14 různých kultur. Výuka probíhá v angličtině, díky které se mohou mezi sebou žáci navzájem domluvit. Žákům, kteří anglickým jazykem doposud nehovořili, je poskytována zvláštní podpora v podobě indiviuální výuky jazyka navíc. V natolik multikulturním prostředí je velmi důležité, aby byla respektována každá zastoupená kultura a nedocházelo k případné šikaně založené na kulturních či vzhledových odlišnostech žáků. Velmi důležitá je role pedagoga, který má za úkol u žáků rozvíjet klíčové kompetence vedoucí k vzájemnému respektu bez ohledu na odlišnosti všeho druhu. Pedagogové potřebují vysokou časovou dotaci na vzdělávání a rovněž vysokou kvalitu vzdělávacích kurzů, které jim umožní náročné multikulturní prostředí ve škole zvládnout.

Výsledná metodologie je k dispozici ke stažení zde

Roční výukový plán a osnovy pro hodnotovou výchovu

Roční výukový plán a osnovy pro kulturní výchovu

Naplánujte si prohlídku
Kurz batole a já Den otevřených dveří
6. února