Menu
 zpět

Školné 2022/23

Pro rok 2022/23 jsme po třetí v naší dvacetileté historii nuceni zvýšit školné.

Jako soukromá škola se snažíme udržovat školné na stejné úrovni co nejdéle. Bohužel školní výdaje jsou, stejně jako výdaje dalších podobných institucí, ovlivněny inflací, zvyšujícími se náklady na provoz a nezbytnými investicemi do budovy školy. Abychom mohli pokračovat v poskytování vysoké kvality vzdělávání všem našim studentům, je pro nás nezbytné školné od září roku 2022 navýšit.

Naše roční poplatky zahrnují veškeré výdaje týkající se výuky, včetně veškerých materiálů (pomůcek, sešitů, knih a ostatních potřeb), školní výlety, workshopy, akce a další.

Registrační poplatek - nevratný

Registrační poplatek 12 000 Kč je splatný při zápisu studenta do školy a je vratný pouze v případě, že škola nemá pro studenta místo.

Batolata (věk 1.5 - 3 roky od 1. září)

2 DNY – Pondělí, úterý 8:30 - 12:30 112 000 Kč / rok
2 DNY – Pondělí, úterý 8:30 - 15:00  144 000 Kč / rok
3 DNY – Středa, čtvrtek, pátek  8:30 - 12:30  160 000 Kč / rok
3 DNY – Středa, čtvrtek, pátek  8:30 - 15:00 204 000 Kč / rok
5 DNÍ – Od pondělí do pátku 8:30 - 12:30 238 000 Kč / rok
DNÍ – Od pondělí do pátku 8:30 - 15:00  280 000 Kč / rok

 

Předškoláci (věk 3 – 6 let od 1. září)

Děti 3 – 4 let                            8:30 – 13:00 228 000 Kč / rok
Děti 3 – 4 let 8:30 – 15:00 248 000 Kč / rok
Děti 5 – 6 let 8:30 – 15:00 268 000 Kč / rok

 

Základní škola (věk 6 – 12 let od 1. září)

Nižší základní škola 6 – 9 let 8:30 – 15:00 338 000 Kč / rok
Vyšší základní škola 9 – 12 let 8:30 – 15:00 348 000 Kč / rok

 

Volitelné služby

ALL INCLUSIVE - 35 000 Kč/ rok
Škola zajistí obědy, odpolední kroužky (vedené IMSP a jejími učiteli) a hlídání dětí před začátkem a po skončení školního programu za paušální platbu, která je splatná s první fakturou. Na tuto paušální platbu se její vrácení za nevyužité služby ani jiné slevy nevztahují.

ESL PROGRAM - 2 000 Kč/ měsíc
Dětem od čtyř let věku škola poskytne intenzivní lekce anglického jazyka (na základě doporučení učitele). Dvacetiminutové lekce probíhají třikrát týdně.

 

Platební kalendář

PLÁN A 3 splátky   Splatné před začátkem každého termu * / 1. června, 1. listopadu, 1. února
PLÁN B 2 splátky 3% sleva
1. splátka
Splatné k 1. červnu / školné pro 1. a 2. term, k 1. únoru - školné pro 3.
PLÁN C 1 splátky 5% sleva Splatná k 1. červnu / školné za 1., 2. a 3. term
PLÁN D 1 splátka 8% sleva Splatná k 15. dubnu / školné za 1., 2. a 3. term
PLÁN E   3% sleva na 
na platbu
dvou termů
Pouze pro děti nastupující v průběhu školního roku.
Splatné okamžitě při nástupu.

 

* Školní rok je rozdělen na 3 vyučovací období (termy). První term je září - prosinec, druhý term je leden - březen, třetí term je duben - červen.

Záloha

Záloha měsíčního školeného, vzhledem k vašemu vybranému programu, je splatná po uzavření smlouvy o docházce a bude odečtena z první splátky školného. Tato záloha je nevratná.

zálohová platba při příhlášení do první třídy

Rodiče přihlašující žáka do první třídy se zavazují přihlásit ho následně také do druhé a třetí třídy základní školy. V opačném případě jsou povinni zaplatit škole smluvní pokutu 45 000 Kč. Z tohoto důvodu je vyžadována záloha 45 000 Kč splatná do 15. dubna před započatým školním rokem. Pokud budou všechny platební povinnosti vůči škole řádně uhrazeny, je tato záloha odečtena z poslední splátky školného ve třetím ročníku. Tato záloha bude rodičům vrácena v plné výši v případě přerušení docházky  z důvodu stěhování žáka mimo území České republiky.

Přihlaste se na kurz
batole a já
Zapište své dítě
do IMSP