Menu
 zpět

Projektový grant EU

ŠABLONY II V IMSP

IMSP realizuje od 1.9.2019 do 31.8.2021 projekt „Zkvalitnění výuky v MŠ, ZŠ a ŠD při IMSP“, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011604.

Realizované aktivity:

  • školní speciální pedagog – personální podpora MŠ

  • školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ

  • školní asistent – personální podpora ŠD

  • projektový den v MŠ

  • projektový den v ŠD

Realizace projektu přispěje k posílení inkluzivního vzdělávání v IMSP.

Děkujeme!

 

 

 

Multikulturní vzdělávání a inkluze v IMSP

Ve školních letech 2018/2019 a 2019/2020 IMSP uspěla v dotačním řízení v rámci OP PPR s projektem " Multikulturní vzdělávání a inkluze v IMSP", reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001189. Projekt je zaměřen na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem, než je angličtina (která je v IMSP výukovým jazykem), a na podporu proinkluzivních kompetencí u dětí i jejich rodičů. 

Projekt sestává z individuální podpory dětí s odlišným mateřským jazykem; projekty pro děti druhého stupně ZŠ zaměřenými na demokratické hodnoty; odborných tématických setkání pro rodiče; a komunitně-osvětových setkání. 

IMSP je škola s vysoce multikulturním prostředím. Celkem je zde v mateřské škole i základní škole reprezentováno dvacet různých kultur. Výuka probíhá v angličtině, díky které se mohou mezi sebou žáci navzájem domluvit. Žákům, kteří anglickým jazykem doposud nehovořili, je poskytována zvláštní podpora v podobě indiviuální výuky jazyka navíc. V natolik multikulturním prostředí je velmi důležité, aby byla respektována každá zastoupená kultura a nedocházelo k případné šikaně založené na kulturních či vzhledových odlišnostech žáků. Velmi důležitá je role pedagoga, který má za úkol u žáků rozvíjet klíčové kompetence vedoucí k vzájemnému respektu bez ohledu na odlišnosti všeho druhu. Pedagogové potřebují vysokou časovou dotaci na vzdělávání a rovněž vysokou kvalitu vzdělávacích kurzů, které jim umožní náročné multikulturní prostředí ve škole zvládnout.

Shrnutí semináře - Inkluze

Pozvánka - Nezávislost

Shrnutí semináře - Nezávislost

Pozvánka - Talentová dynamika

Shrnutí semináře - Talentová dynamika

Pozvánka - Světové vzdělávání

Shrnutí workshopu - Světové vzdělávání

Pozvánka - Individuální nezávislost a komunitní odpovědnost

Shrnutí setkání - Individuální nezávislost a komunitní odpovědnost

Pozvánka - Kooperativní  přístup ve vzdělávání

Shrnutí setkání - Kooperativní přístup ve vzdělávání

 

Ve školních letech 2016/2017 a 2017/2018 IMSP uspěla v dotačním řízení v rámci OP PPR s projektem "Zvýšení proinkluzivnosti u IMSP", reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000048. Projekt byl zaměřený na pilotáž dvou celoročních projektů rozvíjejících proinkluzivní kompetence dětí v MŠ i ZŠ a umožnění jejich realizace dalším pražským školám prostřednictvím podrobné metodiky a workshopů pro pedagogy zvenku. Doplňkovými aktivitami bylo vzdělávání pedagogického týmu IMSP v rozsahu 80hod zaměřeného na rozvoj proinkluzivních kompetencí a akce pro rodiče s dětmi.

IMSP je škola s vysoce multikulturním prostředím. Celkem je zde v mateřské škole i základní škole v každé 14 různých kultur. Výuka probíhá v angličtině, díky které se mohou mezi sebou žáci navzájem domluvit. Žákům, kteří anglickým jazykem doposud nehovořili, je poskytována zvláštní podpora v podobě indiviuální výuky jazyka navíc. V natolik multikulturním prostředí je velmi důležité, aby byla respektována každá zastoupená kultura a nedocházelo k případné šikaně založené na kulturních či vzhledových odlišnostech žáků. Velmi důležitá je role pedagoga, který má za úkol u žáků rozvíjet klíčové kompetence vedoucí k vzájemnému respektu bez ohledu na odlišnosti všeho druhu. Pedagogové potřebují vysokou časovou dotaci na vzdělávání a rovněž vysokou kvalitu vzdělávacích kurzů, které jim umožní náročné multikulturní prostředí ve škole zvládnout.

Výsledná metodologie je k dispozici ke stažení zde

Roční výukový plán a osnovy pro hodnotovou výchovu

Roční výukový plán a osnovy pro kulturní výchovu

Přijďte
na den
otevřených
dveří 5.11.
Přihlaste se na kurz
batole a já
Zapište své dítě
do IMSP